EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1125

Uredba Komisije (ES) št. 1125/2006 z dne 21. julija 2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

UL L 200, 22.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
UL L 314M, 1.12.2007, p. 146–147 (MT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1125/oj

22.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1125/2006

z dne 21. julija 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. julija 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 996/2006 (UL L 179, 1.7.2006, str. 26).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Užitni klavnični proizvod – posušeni prašičji uhlji, tudi če se uporabljajo kot živalska krma.

0210 99 49

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(a) k Poglavju 5 KN ter besedilo oznak KN 0210, 0210 99 in 0210 99 49.

Ker so posušeni prašičji uhlji užitni klavnični proizvod, se uvrščajo v Poglavje 2 in ne v Poglavje 5, katero ne zajema užitnih proizvodov (opomba 1(a) k Poglavju 5 harmoniziranega sistema).

Sušenje prašičjih uhljev ne spremeni bistvenih značilnosti osnovnega materiala, kot je navedeno v opombi 1 k Poglavju 23 KN.

Sušenje prašičjih uhljev ne spremeni njihove primernosti tudi za prehrano ljudi (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k Poglavju 2, splošno, tretji odstavek, točka 1 in četrti odstavek).

2.

Posušeni klavnični proizvod – prašičji uhlji, neprimerni za človeško prehrano.

0511 99 90

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 1(a) k Poglavju 2 KN in besedilom oznak KN 0511, 0511 99 in 0511 99 90.

Ker posušeni prašičji uhlji niso užitni klavnični proizvod, se uvrščajo v Poglavje 5, in ne v Poglavje 2, katero ne zajema neužitnih ali neprimernih proizvodov za prehrano ljudi (opomba 1(a) k Poglavju 2 KN).

Sušenje prašičjih uhljev ne spremeni bistvenih značilnosti osnovnega materiala, kot je navedeno v opombi 1 k Poglavju 23 KN.


Top