EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D1554

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1554/2005/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Odločbe Sveta 2001/51/ES o določitvi programa v zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov in Sklepa št. 848/2004/ES o akcijskem programu Skupnosti za spodbujanje organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju enakosti moških in žensk

OJ L 255, 30.9.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1554/oj

30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/9


ODLOČBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 1554/2005/ES

z dne 7. septembra 2005

o spremembi Odločbe Sveta 2001/51/ES o določitvi programa v zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov in Sklepa št. 848/2004/ES o akcijskem programu Skupnosti za spodbujanje organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju enakosti moških in žensk

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 13(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Odločbo 2001/51/ES (2) določil program za okvirno strategijo Skupnosti o enakosti spolov za izboljšanje razumevanja zadev v zvezi z enakostjo spolov, za spodbujanje in razširjanje vrednot in praks, ki poudarjajo enakost spolov, in za razvijanje zmogljivosti akterjev za učinkovito spodbujanje enakosti spolov.

(2)

Evropski parlament in Svet sta s Sklepom št. 848/2004/ES (3) določila akcijski program Skupnosti za spodbujanje organizacij, dejavnih na evropski ravni na področju enakosti med moškimi in ženskami z namenom podpiranja dejavnosti takšnih organizacij, katerih tekoči delovni program ali poseben ukrep služi splošnemu evropskemu interesu na področju enakosti med moškimi in ženskami oziroma sledi cilju, ki je del politike Evropske unije na tem področju.

(3)

Oba programa se iztečeta 31. decembra 2005. Bistveno je zagotoviti kontinuiteto politike Skupnosti za spodbujanje enakosti spolov glede na cilje iz člena 13 Pogodbe.

(4)

Treba je podaljšati programe za enoletno prehodno obdobje do določitve novega večletnega okvirnega programa za financiranje dejavnosti na področju zaposlovanja in socialne politike za obdobje od 2007 do 2013, vključno z delom o enakosti spolov.

(5)

Odločba 2001/51/ES je temeljila na členu 13 Pogodbe. Vendar zaradi sprememb, uvedenih s Pogodbo iz Nice, člen 13(2) predstavlja posebno pravno podlago za sprejem spodbujevalnih ukrepov Skupnosti, namenjenih boju zoper diskriminacijo. Zato je primerno, da je podlaga za spremembo Odločbe 2001/51/ES člen 13(2) —

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2001/51/ES se spremeni na naslednji način:

1.

v členu 1 se datum „31. decembra 2005“ nadomesti z datumom „31. decembra 2006“;

2.

člen 11(1) se nadomesti z:

„1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje programa za obdobje 2001 — 2006 znaša 61,5 milijona EUR.“

Člen 2

Sklep št. 848/2004/ES se spremeni na naslednji način:

1.

v členu 1(3) se datum „31. decembra 2005“ nadomesti z datumom „31. decembra 2006“;

2.

člen 6(1) se nadomesti z:

„1.   Finančni okvir za izvajanje programa za obdobje 2004 do 2006 znaša 3,3 milijona EUR.“

Člen 3

Ta odločba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 7. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 12. julija 2005.

(2)  UL L 17, 19.1.2001, str. 22.

(3)  UL L 157, 30.4.2004, str. 18. Sklep, kakor je bil popravljen v UL L 195, 2.6.2004, str. 7.


Top