EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1267

Uredba Komisije (ES) št. 1267/2005 z dne 1. avgusta 2005 o dovolitvi vlaganja zahtevkov za izdajo potrdil o nadomestilu, kakor določa člen 38(1) Uredbe (ES) št. 1043/2005

OJ L 201, 2.8.2005, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1267/oj

2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1267/2005

z dne 1. avgusta 2005

o dovolitvi vlaganja zahtevkov za izdajo potrdil o nadomestilu, kakor določa člen 38(1) Uredbe (ES) št. 1043/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (2) ter zlasti člena 38(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po dodelitvi potrdil v skladu s členom 36 Uredbe (ES) št. 1043/2005 so na voljo zneski, določeni v skladu s členom 35(2) navedene uredbe.

(2)

Da se omogoči dodelitev navedenih zneskov, je primerno, da so izvajalci pooblaščeni za vlaganje zahtevkov za izdajo potrdil o nadomestilu za blago, ki bo izvoženo pred 1. oktobrom 2005 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 38(1) Uredbe (ES) št. 1043/2005 se lahko zahtevki za izdajo potrdil o nadomestilu vlagajo od ponedeljka, 8. avgusta 2005, za blago, ki bo izvoženo pred 1. oktobrom 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Član Komisije


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


Top