EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0469

2005/469/ES: Odločba Komisije z dne 24. junija 2005 o tretji spremembi Odločbe 2004/614/ES glede obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s kokošjo kugo v Južni Afriki (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1863) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 165, 25.6.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 155–155 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2005; implicitno zavrnjeno 32005D0799

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/469/oj

25.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. junija 2005

o tretji spremembi Odločbe 2004/614/ES glede obdobja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s kokošjo kugo v Južni Afriki

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1863)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/469/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2004/614/ES z dne 24. avgusta 2004 o zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno obliko kokošje kuge v Republiki Južni Afriki (3), je Komisija sprejela zaščitne ukrepe glede kokošje kuge v jatah ratitov v Južni Afriki.

(2)

Decembra 2004 je Komisija od Južne Afrike prejela informacijo, ki kaže na izboljšanje stanja bolezni v jatah ratitov. Vendar Komisija iz navedene informacije ni mogla sklepati, da je ta bolezen dejansko nadzorovana. Iz Južne Afrike niso prispele nobene dodatne informacije in sedanje stanje bolezni se zdi negotovo.

(3)

V takih okoliščinah je primerno podaljšati veljavo Odločbe 2004/614/ES za nadaljnjih šest mesecev. Vendar je navedeno določbo možno pred iztekom šestmesečnega roka ponovno pregledati glede na dodatne informacije, ki jih bo posredovala Južna Afrika.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 7 Odločbe 2004/614/ES se datum „30. junija 2005“ nadomesti z datumom „31. decembra 2005“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. junija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1); popravljena različica (UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 275, 25.8.2004, str. 20. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/210/ES (UL L 68, 15.3.2005, str. 43).


Top