EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0179

2005/179/ES: Odločba Komisije z dne 4. marca 2005 o spremembi Odločbe 93/52/EGS in Odločbe 2003/467/ES v zvezi z razglasitvijo Slovenije kot države, proste bruceloze (B. melitensis) in enzootske goveje levkoze ter Slovaške kot države, proste tuberkuloze pri govedu in bruceloze pri govedu (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 483) (Besedilo velja za EGP).

OJ L 61, 8.3.2005, p. 37–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 132–135 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 37 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 37 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 46 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/179/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. marca 2005

o spremembi Odločbe 93/52/EGS in Odločbe 2003/467/ES v zvezi z razglasitvijo Slovenije kot države, proste bruceloze (B. melitensis) in enzootske goveje levkoze ter Slovaške kot države, proste tuberkuloze pri govedu in bruceloze pri govedu

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 483)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/179/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1) in zlasti Priloge A(I)(4), Priloge A(II)(7) in Priloge D(I)(E) k Direktivi,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (2) in zlasti Priloge A(1)(II) k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 93/52/EGS z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (3), vsebuje seznam regij v državah članicah, ki so priznane kot uradno proste bruceloze (B. melitensis) v skladu z Direktivo 91/68/EGS.

(2)

V Sloveniji je ovčja ali kozja bruceloza že najmanj pet let bolezen, ki jo je treba obvezno prijaviti, in v tem obdobju uradno ni bil potrjen noben primer te bolezni. Navedena država članica je tudi prepovedala cepljenje proti tej bolezni za najmanj tri leta. Poleg tega se je Slovenija zavezala, da bo izpolnila nekatere druge pogoje iz Direktive 91/68/EGS v zvezi z naključnimi pregledi, ki se bodo izvajali po priznanju navedene države članice kot proste bruceloze. Slovenija mora biti zato v zvezi z gospodarstvi, ki se ukvarjajo z rejo ovc in koz, priznana kot država, uradno prosta bruceloze (B. melitensis).

(3)

Direktiva 64/432/EGS določa, da se države članice ali deli oziroma regije držav članic lahko razglasijo kot uradno proste tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda, ki morajo izpolnjevati nekatere pogoje, določene v navedeni direktivi.

(4)

Sezname držav članic, razglašenih za proste tuberkuloze pri govedu, bruceloze pri govedu in enzootske goveje levkoze vsebuje Odločba Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (4).

(5)

Po tem, ko je Komisija proučila dokumentacijo, ki jo je predložila Slovenija kot dokazilo o izpolnjevanju ustreznih pogojev iz Direktive 64/432/EGS v zvezi s statusom države ali regije, proste enzootske goveje levkoze, se celotno državo članico razglasi kot prosto enzootske goveje levkoze.

(6)

Po tem, ko je Komisija proučila dokumentacijo, ki jo je predložila Slovaška kot dokazilo o izpolnjevanju ustreznih pogojev iz Direktive 64/432/EGS v zvezi s statusom države ali regije, proste enzootske goveje levkoze, se celotno državo članico razglasi kot prosto tuberkuloze pri govedu in bruceloze pri govedu.

(7)

Odločbi 93/52/EGS in 2003/467/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 93/52/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej odločbi.

Člen 2

Priloge I, II in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(2)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/554/ES (UL L 248, 9.7.2004, str. 1).

(3)  UL L 13, 21.1.1993, str. 14. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/28/ES (UL L 15, 19.1.2005, str. 30).

(4)  UL L 156, 25.6.2003, str. 74. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/28/ES.


PRILOGA I

Priloga I k Odločbi 93/52/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

DRŽAVE ČLANICE

Koda ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

IE

Irska

LU

Luksemburg

HU

Madžarska

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo“


PRILOGA II

Priloge I, II in III k Odločbi 2003/467/ES se spremenijo:

1.

V Prilogi I se poglavje 1 nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 1

DRŽAVE ČLANICE, URADNO PROSTE TUBERKULOZE

Koda ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka republika

DK

Danska

DE

Nemčija

FR

Francija

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska“

2.

V Prilogi II se poglavje 1 nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 1

DRŽAVE ČLANICE, URADNO PROSTE BRUCELOZE

Koda ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka republika

DK

Danska

DE

Nemčija

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska“

3.

V Prilogi III se poglavje 1 nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 1

DRŽAVE ČLANICE, URADNO PROSTE ENZOOTSKE GOVEJE LEVKOZE

Koda ISO

Država članica

BE

Belgija

CZ

Češka republika

DK

Danska

DE

Nemčija

ES

Španija

FR

Francija

IE

Irska

CY

Ciper

LU

Luksemburg

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

SI

Slovenija

FI

Finska

SE

Švedska

UK

Združeno kraljestvo“


Top