EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0177

2005/177/ES: Odločba Komisije z dne 7. marca 2005 o tranzitu živega goveda preko Združenega kraljestva (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 509) (Besedilo velja za EGP).

OJ L 61, 8.3.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 123–125 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 72 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/177/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. marca 2005

o tranzitu živega goveda preko Združenega kraljestva

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 509)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/177/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1) in zlasti člena 15(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 98/256/ES z dne 16. marca 1998 o nujnih ukrepih za zaščito pred govejo spongiformno encefalopatijo, ki spreminja Odločbo 94/474/ES in razveljavlja Odločbo 96/239/ES (2), določa, da mora Združeno kraljestvo zagotoviti, da goveda z njihovega območja niso odposlana v druge države članice ali tretje države.

(2)

Neizogibna prekinitev storitev s strani trajektnih družb, ki trenutno vozijo živo govedo z Irske v celinski del Evrope, bo resno ogrozila trgovanje z živim govedom med Irsko in drugimi državami članicami.

(3)

Zato je treba določiti pravila, ki bodo dovoljevala tranzit živega goveda z Irske preko Združenega Kraljestva. Vendar morajo za takšen tranzit veljati strogi pogoji in nadzor, da ne bi bili oslabljeni veljavni ukrepi, določeni z Odločbo 98/256/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v Odločbo 98/256/ES Združeno kraljestvo dovoli neprekinjen tranzit živega goveda („živali“) z Irske preko Združenega kraljestva v druge države članice v skladu s pogoji iz te Odločbe.

Člen 2

Veterinarska spričevala, predvidena z Direktivo Sveta 64/432/EGS (3), s katerimi so opremljene živali v tranzitu z Irske preko Združenega kraljestva v druge države članice, vsebujejo naslednji stavek:

„Živali ustrezajo Odločbi Komisije 2005/177/ES z dne 7. marca 2005“

Člen 3

Tranzit živali z Irske preko Združenega kraljestva v druge države članice v skladu s členom 1 se dovoli samo, če pristojni organ na Irskem vsaj dva delovna dneva vnaprej pošlje uradno obvestilo:

(a)

osrednjemu organu Združenega kraljestva;

(b)

osrednjemu organu za tranzit živali v vse države članice; ter

(c)

pristojnemu osrednjemu in lokalnemu organu namembne države članice.

Člen 4

Pristojni organ na Irskem zagotovi, da je vozilo, ki prevaža živali, zapečateno z uradnim pečatom, ki mora ostati na svojem mestu med celotnim tranzitom čez Združeno kraljestvo, razen v primeru uradnih pregledov ali kadar je ogroženo zdravje živali, kot je določeno v členu 5.

Številko(-e) pečata(-ov) pristojni organ na Irskem zabeleži v veterinarsko spričevalo iz člena 2.

Člen 5

Če je treba živali za njihovo dobrobit ali zaradi uradnega pregleda raztovoriti v Združenem kraljestvu, prevoznik takoj uradno obvesti pristojni organ te države članice.

Te živali lahko pot nadaljujejo samo v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

ponovno natovarjanje nadzoruje pristojni organ Združenega kraljestva;

(b)

vozilo je ponovno zapečateno takoj po končanem natovarjanju; ter

(c)

zagotovi se dopolnilno spričevalo, kot je določeno v Prilogi.

Člen 6

Pristojni organ Združenega kraljestva izvede ustrezna preverjanja, da se zagotovi izvajanje te odločbe, in predvsem nadzor neoporečnosti pečatov na vozilih, ki zapuščajo Združeno kraljestvo, kot je določeno v členu 5.

Ta pristojni organ skladnost s to odločbo potrdi z uradnim pečatom v veterinarskem spričevalu iz člena 2 ali z izdajo dopolnilnega spričevala, kot je določeno v Prilogi.

V primeru neizpolnjevanja te odločbe živali ne smejo nadaljevati poti do končnega namembnega kraja. Takšne živali so lahko, ob upoštevanju zdravja živali in javnega zdravja, zadržane do zakola, uničenja ali vrnitve v kraj porekla, ob soglasju države članice odpreme.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1993/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 12).

(2)  UL L 113, 15.4.1998, str. 32. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2002/670/ES (UL L 228, 24.8.2002, str. 22).

(3)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).


PRILOGA

Dopolnilno spričevalo (Odločba Komisije 2005/177/ES z dne 7. marca 2005)

Image


Top