EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0384

Uredba Komisije (ES) št. 384/2005 z dne 7. marca 2005 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2007 do 2009, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98Besedilo velja za EGP.

OJ L 61, 8.3.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 219–220 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 182 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 182 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/384/oj

8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 384/2005

z dne 7. marca 2005

o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2007 do 2009, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1), in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 577/98 je treba določiti elemente programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2007 do 2009.

(2)

Sklep Sveta 2002/177/ES z dne 18. februarja 2002 o smernicah za politiko zaposlovanja v državah članicah za leto 2002 (2) navaja, da so s strani držav članic in Komisije potrebni posebni statistični podatki za razvoj ustrezne politike na področjih nesreč pri delu in z delom povezanih zdravstvenih problemov, položaja trga dela migrantov in njihovih potomcev ter vstopa mladih na trg dela. Navedena informacija se zato vključi v priložnostne module za leta 2007 do 2009.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprejme se program priložnostnih modulov za vzorčno raziskavo delovne sile, ki zajemajo leta 2007 do 2009, kot je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2257/2003 (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).

(2)  UL L 60, 1.3.2002, str. 60.


PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Večletni program priložnostnih modulov

1.   NESREČE PRI DELU IN Z DELOM POVEZANI ZDRAVSTVENI PROBLEMI

Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2005.

Referenčno obdobje: 2007.

Zadevne države članice in regije: vse.

Vzorec: opredeliti pred decembrom 2005.

Posredovanje rezultatov: pred 31. marcem 2008.

2.   POLOŽAJ TRGA DELA MIGRANTOV IN NJIHOVIH NEPOSREDNIH POTOMCEV

Izvajanje modula za leto 2008 bo odvisno od rezultatov študij izvedljivosti, ki jih je treba dokončati pred koncem leta 2005.

Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2006.

Referenčno obdobje: 2008.

Zadevne države članice in regije: vse.

Vzorec: opredeliti pred decembrom 2006.

Posredovanje rezultatov: pred 31. marcem 2009.

3.   VSTOP MLADIH NA TRG DELA

Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2007.

Referenčno obdobje: 2009.

Zadevne države članice in regije: vse.

Vzorec: opredeliti pred decembrom 2007.

Posredovanje rezultatov: pred 31. marcem 2010.


Top