EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0176

2005/176/ES: Odločba Komisije z dne 1. marca 2005 o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 993) (Besedilo velja za EGP).

OJ L 59, 5.3.2005, p. 40–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 121–122 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/176/oj

5.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/40


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. marca 2005

o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 993)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/176/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pristopne pogodbe Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 2(3) te pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 57 tega akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih boleznih v Skupnosti (1) in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 82/894/EGS navaja živalske bolezni, katerih pojav je potrebno prijaviti Komisiji in drugim državam članicam.

(2)

Odločba Komisije 2000/807/ES (2) je določila kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS.

(3)

Države, ki bodo v kratkem pristopile Evropski skupnosti, so uporabljale sistem obveščanja o boleznih živali (sistem ADNS), vendar je potrebno sedaj njihovo sodelovanje uradno potrditi.

(4)

Več držav članic je prilagodilo številne kode svojim področjem, sedaj pa je potrebno te prilagoditve vnesti v ustrezne določbe Skupnosti.

(5)

V ustrezne določbe Skupnosti je potrebno vključiti zemljevide različnih držav, da se razjasnijo podatki, ki se pošiljajo Komisiji in državam sodelujočim v sistemu ADNS.

(6)

Nedavno so bile v Prilogo I k Direktivi 82/894/EGS dodane nekatere bolezni konjev in čebel. Skladno s tem je potrebno te bolezni dodati na seznam bolezni v določbah o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni.

(7)

Zaradi jasnosti in racionalnosti je potrebno Odločbo 2000/807/ES razveljaviti in zamenjati.

(8)

Zaradi zaščite zaupnosti posredovanih podatkov se priloge k tej odločbi ne objavijo.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V postopkih prijavljanja živalskih bolezni se prenašajo podatki o izbruhih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS v kodificirani obliki, določeni v Prilogah I, II in III k tej odločbi.

Člen 2

V postopkih prijavljanja živalskih bolezni se prenašajo podatki o izbruhih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS v kodah, določenih v Prilogah IV do X k tej odločbi.

Člen 3

Odločba 2000/807/ES je razveljavljena.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(2)  UL L 326, 22.12.2000, str. 80. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/67/ES (UL L 13, 20.1.2004, str. 43).


Top