EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0377

Uredba Komisije (ES) št. 377/2005 z dne 4. marca 2005 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 72/2005 o opustitvi preferencialnih carinskih dajatev in ponovni vzpostavitvi skupne carinske tarife za uvoz enocvetnih nageljnov (cvetov) s poreklom iz Zahodnega brega in Gaze

OJ L 59, 5.3.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/377/oj

5.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 377/2005

z dne 4. marca 2005

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 72/2005 o opustitvi preferencialnih carinskih dajatev in ponovni vzpostavitvi skupne carinske tarife za uvoz enocvetnih nageljnov (cvetov) s poreklom iz Zahodnega brega in Gaze

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin za uvoz nekaterih cvetlic s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (1) in zlasti člena 5(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po Sklepu Sveta 2005/4/ES z dne 22. decembra 2004 o sprejetju sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v korist palestinskih oblasti za Zahodni breg in Gazo glede vzajemnih liberalizacijskih ukrepov in nadomestitve Protokolov 1 in 2 k Začasnemu pridružitvenemu sporazumu med ES in palestinsko oblastjo (2) od 1. januarja 2005 ni več potrebno določati najmanjših vhodnih cen za uvoz vrtnic in nageljnov iz Zahodnega brega in Gaze, ker se bo shema preferencialnih carinskih dajatev uporabljala za ves uvoz v okviru zgornjih mej kvot.

(2)

Vendar so te cene kljub temu bile izračunane in izračuni so pripeljali do sprejetja Uredbe Komisije (ES) št. 72/2005 (3).

(3)

Zato je treba znova vzpostaviti preferencialne carinske dajatve, kakor jih je določala Uredba Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 (4).

(4)

Zato je treba z začetkom veljavnosti te uredbe razveljaviti Uredbo (ES) št. 72/2005, ker se carinske dajatve, pobrane v skladu s to uredbo, povrnejo skladno z določbami Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

(5)

V obdobju med srečanji Upravnega odbora za žive rastline in cvetličarske proizvode mora Komisija sprejeti takšne ukrepe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 72/2005 se razveljavi z začetkom veljavnosti od 18. januarja 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

(2)  UL L 2, 5.1.2005, str. 4.

(3)  UL L 14, 18.1.2005, str. 13.

(4)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2279/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 38).

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1.)


Top