EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0374

Uredba Sveta (ES) št. 374/2005 z dne 28. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

OJ L 59, 5.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 110–111 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; implicitno zavrnjeno 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/374/oj

5.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/1


UREDBA SVETA (ES) št. 374/2005

z dne 28. februarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 (1) je Skupnost razširila dajatev prost dostop do uvoza iz zadevnih držav za večino kmetijskih izdelkov, vključno s sladkorjem.

(2)

V primeru sladkorja je dajatev prost dostop za neomejene količine spodbudil proizvodnjo zahodnega Balkana do ravni, ki je ob upoštevanju predvidenega razvoja nevzdržna.

(3)

Sprememba uvoznega režima za vsako državo zahodnega Balkana bo, ob omogočanju spoštovanja obstoječih trgovinskih koncesij, njihov sektor pripravila na prilagoditve, ki so potrebne za delovanje v stvarnem in gospodarsko vzdržljivem okolju.

(4)

Uredba (ES) št. 2007/2000 bi se morala spremeniti, da pojasni, da ima preferencialni uvoz vina iz držav zahodnega Balkana v Skupnost ugodnosti le iz tarifnih kvot in ne iz neomejenega dajatev prostega dostopa v okviru avtonomnih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2007/2000 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim

„1.   V skladu s posebnimi določbami iz členov 3 in 4 se izdelki s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne gore, vključno s Kosovom, razen izdelkov iz tarifnih številk 0102, 0201, 0202 in 1604, 1701, 1702 in 2204 kombinirane nomenklature, sprejmejo pri uvozu v Skupnost brez količinskih omejitev ali drugih ukrepov z enakim učinkom ter z oprostitvijo plačila carin in dajatev z enakim učinkom.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Pri uvozu izdelkov iz sladkorja iz tarifnih številk 1701 in 1702 kombinirane nomenklature s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne Gore, vključno s Kosovom, se uporabijo koncesije iz člena 4.“;

2.

členu 4 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Pri uvozu izdelkov iz sladkorja iz tarifnih številk 1701 in 1702 kombinirane nomenklature s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne Gore, vključno s Kosovom, veljajo naslednje dajatev proste letne tarifne kvote:

(a)

1 000 ton (neto teža) za izdelke iz sladkorja s poreklom iz Albanije;

(b)

12 000 ton (neto teža) za izdelke iz sladkorja s poreklom iz Bosne in Hercegovine;

(c)

180 000 ton (neto teža) za izdelke iz sladkorja s poreklom iz Srbije in Črne Gore, vključno s Kosovom.“;

3.

člen 6 se spremeni kot sledi:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Izvajanje tarifnih kvot za ‚mlado govedino’ in sladkor“.

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Podrobna pravila za izvajanje tarifnih kvot za izdelke iz sladkorja iz tarifnih številk 1701 in 1702 določi Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 42(2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (2).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. februarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 607/2003 (UL L 86, 3.4.2003, str. 18).

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).


Top