EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0736

2004/736/ES:Odločba Sveta z dne 21. oktobra 2004 ki dovoljuje Združenemu kraljestvu uvedbo posebnega ukrepa o odstopanju od člena 11 àeste direktive 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

OJ L 325, 28.10.2004, p. 58–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 40–41 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/08/2006; razveljavil 32006L0069

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/736/oj

28.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/58


ODLOČBA SVETA

z dne 21. oktobra 2004

ki dovoljuje Združenemu kraljestvu uvedbo posebnega ukrepa o odstopanju od člena 11 Šeste direktive 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

(2004/736/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotne osnove za odmero (1), in zlasti člena 27 te direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V pismu, ki ga je registriral generalni sekretariat Komisije z dne 13. februarja 2004, je Združeno kraljestvo zaprosilo za dovoljenje za uvedbo ukrepa o odstopanju od člena 11(A)(1)(a) Direktive 77/388/EGS;

(2)

Cilj odstopanja je preprečiti izogibanje davku na dodano vrednost (DDV) s podcenitvijo dobave. Posebej je namenjeno preprečevanju izogibanja iz člena 6(2) Direktive 77/388/EGS s prakso v trgovini z motornimi vozili, ki dovoljuje zaposlenim uporabo avtomobilov po nominalni ceni. Ker je ta strošek upoštevan pri dobavi, je DDV obračunan po členu 11(A)(1)(a) Direktive 77/388/EGS na znesek, ki ga je zaposleni dejansko plačal. Vendar je zaradi zaposlitvene povezave med strankama dejansko plačani znesek umetno nizek, kar povzroči občutno nižje DDV prihodke.

(3)

Združenemu kraljestvu je že bila odobrena zahteva za odstopanje od člena 11 za rešitev problema podcenjenih dobav pri med seboj povezanimi osebami, kjer je prejemnik dobave v celoti ali deloma oproščen. Ker v času dodelitve odstopanja zaposleni niso bili vključeni v definicijo „povezani“ in ker zaposleni ni davčni zavezanec, ki je v celoti ali deloma oproščen, je zahtevano nadaljnje in bolj podrobno odstopanje.

(4)

Ta posebni ukrep naj bi se uporabljal le v primerih, ko uprava lahko sklepa, da je na davčno osnovo, kot je določena s členom 11(A)(1)(a), vplivala zaposlitvena povezava med vpletenima strankama. Sklep mora v vsakem primeru temeljiti na izpričanih dejstvih in ne na domnevah.

(5)

Zaradi omejenega obsega odstopanja je posebni ukrep sorazmeren z želenim ciljem.

(6)

Odstopanje nima negativnega vpliva na vire lastnih sredstev Skupnosti, ki izhajajo iz DDV –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 11(A)(1)(a) Direktive 77/388/EGS, se Združenemu kraljestvu dovoli, da do 31. decembra 2009 v primeru opravljanja storitev, ko gre za uporabo motornih vozil, kjer sta dobavitelj in prejemnik povezani osebi v trgovini z motornimi vozili, obravnava tržno vrednost navedene dobave kot obdavčljivi znesek.

Člen 2

Člen 1 se uporablja samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

dobavitelj ima pravico odšteti, v celoti ali deloma, davek na dodano vrednost, ki se uporablja za motorno vozilo;

(b)

prejemnik ni polni davčni zavezanec in je z dobaviteljem povezan preko zaposlitvenih vezi, ki so opredeljene v nacionalni zakonodaji;

(c)

na podlagi okoliščin primera se sklene, da so zaposlitvene vezi iz točke (b) vplivale na davčno osnovo, kakor je določena v skladu s členom 11(A)(1)(a) Direktive 77/388/EGS.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Luxembourgu, 21. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

G. ZALM


(1)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).


Top