EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0698

Skupno stališče Sveta 2004/698/SZVP z dne 14. oktobra 2004 o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji

OJ L 317, 16.10.2004, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 474–474 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 47 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 34 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/698/oj

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/40


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/698/SZVP

z dne 14. oktobra 2004

o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 12. septembra 2003 sprejel Resolucijo 1506 (2003) o odpravi omejevalnih ukrepov, uvedenih z RVSZN 748 (1992) in 883 (1993), ker je libijska vlada sprejela določene ukrepe v smeri spoštovanja omenjenih resolucij, še posebej kar zadeva sprejemanje odgovornosti za dejanja libijskih uradnikov, plačilo ustreznih odškodnin in odpoved terorizmu, pri čemer so ohranjeni v veljavi ukrepi iz odstavka 8 Resolucije 883 (1993).

(2)

Libijska vlada je prav tako sprejela ukrepe v smeri zadovoljive poravnave zahtevkov v zvezi s terorističnimi napadi na let 103 Pan Am nad škotskim Lockerbiejem, na let 772 Union de transports aériens nad Nigerijo ter na diskoteko „La Belle“ v Berlinu.

(3)

Omejevalne ukrepe, uvedene s Sklepom 93/614/SZVP (1), ki so bili sprejeti zaradi izvajanja RVSZN 748 (1992) in 883 (1993), in embargo na orožje, ki so ga države članice sklenile uvesti leta 1986 in so ga potrdile s Skupnim stališčem 1999/261/SZVP (2) je zato treba odpraviti.

(4)

Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavka 8 RVSZN 883 (1993), naj ostanejo v veljavi v skladu z RVSZN 1506 (2003).

(5)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Sklep 93/614/SZVP in Skupno stališče 1999/261/SZVP se razveljavita.

Člen 2

Ukrepi, sprejeti za zaščito gospodarskih subjektov pred zahtevki v zvezi s pogodbami in posli, v izvajanje katerih je posegla uvedba omejevalnih ukrepov na podlagi RVSZN 883 (1993) in z njo povezanih resolucij, ostanejo v veljavi.

Člen 3

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

P. VAN GEEL


(1)  UL L 295, 30.11.1993, str. 7.

(2)  UL L 103, 20.4.1999, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 1999/611/SZVP (UL L 242, 14.9.1999, str. 31).


Top