EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1794

Uredba Komisije (ES) št. 1794/2004 z dne 15. oktobra 2004 o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2004/05 proizvajalcem določenih agrumov zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

OJ L 317, 16.10.2004, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1794/oj

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1794/2004

z dne 15. oktobra 2004

o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2004/05 proizvajalcem določenih agrumov zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce določenih agrumov (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 2202/96 določa mejne količine za predelavo Skupnosti za nekatere vrste agrumov, ki se jih prodaja v državah članicah, v skladu s Prilogo II Uredbe.

(2)

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 2202/96 predvideva, da se v primeru prekoračitve teh mejnih količin, zneski pomoči, navedeni v Prilogi I Uredbe, zmanjšajo v vsaki državi članici, v kateri so bile mejne količine prekoračene. Prekoračitev mejnih količin za predelavo se oceni na osnovi povprečnih količin, ki se jih v okviru sheme pomoči predela v treh tržnih letih pred tržnim letom, za katero se določi pomoč, ali v enakovrednem obdobju.

(3)

Države članice so sporočile količine pomaranč, predelanih v okviru sheme pomoči, v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2111/2003 (2), ki določa natančna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2202/96. Na osnovi teh informacij je bilo ugotovljeno, da so bile mejne količine za predelavo Skupnosti prekoračene za 100 380 ton. V okviru prekoračitve so mejne količine prekoračile Grčija, Italija in Portugalska. Zneske pomoči za pomaranče, navedene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2004/05, bi bilo zato potrebno zmanjšati, in sicer v Grčiji za 0,64 %, v Italiji za 14,95 % ter na Portugalskem za 0,29 %.

(4)

Države članice so sporočile količine grenivk in pomelov, predelanih v okviru sheme pomoči, v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe (ES) št. 2111/2003. Na osnovi teh informacij je bilo ugotovljeno, da so bile mejne količine za predelavo Skupnosti prekoračene za 380 ton. V okviru prekoračitve sta mejne količine prekoračili Grčija in Španija. Zneske pomoči za grenivke in pomele, navedene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2004/05, bi bilo zato potrebno zmanjšati, in sicer v Grčiji za 7,00 % ter v Španiji za 16,45 %.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kar zadeva Grčijo, Italijo in Portugalsko ter tržno leto 2004/05, bodo zneski pomoči, ki jih zagotavlja Uredba (ES) št. 2202/96 za pomaranče, dostavljene za predelavo, tolikšni, kot je navedeno v Prilogi I te uredbe.

Člen 2

Kar zadeva Grčijo in Španijo ter tržno leto 2004/05, bodo zneski pomoči, ki jih zagotavlja Uredba (ES) št. 2202/96 za grenivke in pomele, dostavljene za predelavo, tolikšni, kot je navedeno v Prilogi II te uredbe.

Člen 3

Ta uredba stopi v veljavo tretji dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 317, 2.12.2003, str. 5.


PRILOGA I

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe, ki pokrivajo eno tržno leto

Posamezni pridelovalci

Grčija

11,20

9,74

8,76

Italija

9,59

8,33

7,50

Portugalska

11,24

9,77

8,79


PRILOGA II

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe, ki pokrivajo eno tržno leto

Posamezni pridelovalci

Grčija

9,74

8,46

7,62

Španija

8,75

7,60

6,84


Top