EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1786

Uredba Sveta (ES) št. 1786/2004 z dne 14. oktobra 2004 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3274/93 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji

OJ L 317, 16.10.2004, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 473–473 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1786/oj

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/7


UREDBA SVETA (ES) št. 1786/2004

z dne 14. oktobra 2004

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3274/93 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/698/SZVP z dne 14. oktobra 2004 o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 12. septembra 2003, v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov, v svoji Resoluciji 1506 (2003) sklenil s tem dnem odpraviti ukrepe, ki so bili uvedeni z odstavki 4, 5 in 6 Resolucije 748 (1992) in odstavki 3, 4, 5, 6 in 7 Resolucije 883 (1993).

(2)

Ukrepe, ki jih je uvedel z odstavkoma 4 in 5 Resolucije 748 (1992) in z odstavki 3, 4, 5 in 6 Resolucije 883 (1993), je Skupnost izvajala z Uredbo Sveta (ES) št. 3274/93 z dne 29. novembra 1993 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji (2). Uporaba te uredbe je bila začasno odložena z Uredbo (ES) št. 836/1999 (3).

(3)

Uredbo (ES) št. 3274/93 je zato treba razveljaviti.

(4)

Ukrepe iz odstavka 8 Resolucije 883 (1993), ki jih Resolucija 1506 (2003) ni odpravila, Skupnost izvaja z Uredbo (ES) št. 3275/93 (4), ki mora iz tega razloga ostati v veljavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 3274/93 je razveljavljena.

Člen 2

Uredba Sveta (ES) št. 3275/93 ostane v veljavi. Sklicevanje na Skupno stališče z dne 22. novembra 1993 v preambuli te uredbe se bere kot sklicevanje na Skupno stališče 2004/698/SZVP.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

P. VAN GEEL


(1)  Glej stran 40 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 295, 30.11.1993, str. 1.

(3)  UL L 106, 23.4.1999, str. 1.

(4)  UL L 295, 30.11.1993, str. 4.


Top