EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1645

Uredba Komisije (ES) št. 1645/2004 z dne 20. septembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 glede ribolovnih možnosti za kapelana v vodah Grenlandije

OJ L 296, 21.9.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1645/oj

21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1645/2004

z dne 20. septembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 glede ribolovnih možnosti za kapelana v vodah Grenlandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19 decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne možnosti za kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode) za leto 2004 so začasno določene v Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003.

(2)

Po Četrtem protokolu, ki določa pogoje v zvezi z ribolovom, predvidene v sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter Vlado Danske in lokalno Vlado Grenlandije na drugi strani (2), pripada Skupnosti 7,7 % celotnega dovoljenega ulova (TAC) za kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode), kar ustreza 70 % deleža celotnega dovoljenega ulova Grenlandije.

(3)

S pismom z dne 9. julija 2004 so grenlandske oblasti obvestile Komisijo, da je celoten dovoljeni ulov za kapelana za leto 2004 določen na 335 000 ton. Končne ribolovne možnosti za kapelana za Skupnost v letu 2004 bi bilo torej treba določiti na 25 795 ton v conah V, XIV (grenlandske vode).

(4)

Zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova ne bi smelo imeti za posledico tega, da bi zakonit ulov, ulovljen pred začetkom veljavnosti te uredbe, spadal pod odbitke kvot v skladu s členom 23(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 (3), člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (4) ali člena 26 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (5).

(5)

Uredbo (ES) št. 2287/2003 bi bilo torej treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Člen 23(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in člen 26 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se ne uporabljajo za lov kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode) pred začetkom veljave te uredbe, ki presegajo kvoto, določeno v Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003, kot je spremenjena s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 867/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 144).

(2)  UL L 209, 2.8.2001, str. 2. Protokol, kot je bil spremenjen s protokolom (UL L 237, 8.7.2004, str. 1).

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(4)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


PRILOGA

V Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003 se navedba v zvezi z vrsto kapelan v conah V in XIV (grenlandske vode) nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vrsta

:

Kapelan

Mallotus villosus

Cona

:

V, XIV (grenlandske vode)

CAP/514/GRN

Vse države članice

0 (1)

 

ES

25 795 (2)

 

TAC

ni pomembno

 


(1)  Na voljo vsem državam članicam.

(2)  Ta kvota je z dvostranskimi sporazumi o ribištvu v celoti dodeljena Ferskim otokom, Islandiji in Norveški.“


Top