EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1476

Uredba Komisije (ES) št. 1476/2004 z dne 18. avgusta 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 97/2004, ki popravlja Uredbi (ES) št. 2281/2003 in (ES) št. 2299/2003 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

OJ L 271, 19.8.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1476/oj

19.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1476/2004

z dne 18. avgusta 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 97/2004, ki popravlja Uredbi (ES) št. 2281/2003 in (ES) št. 2299/2003 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, zlasti njegovega Protokola 4 o bombažu (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi napake se Uredba (ES) št. 97/2004 (3) uporablja na zahtevo zainteresiranih strank. To napako je treba popraviti.

(2)

Zaradi nujnosti odprave te napake mora ta uredba začeti veljati na dan svoje objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 97/2004 se spremeni na naslednji način: Besede „Na zahtevo zainteresirane stranke“ v drugem in tretjem pododstavku člena 3 se črtajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 22. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. avgusta 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  Protokol, kakor je bila nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 15, 22.1.2004, str. 12.


Top