EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1345

Uredba Komisije (ES) št. 1345/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi specifikacije o poimenovanju iz Priloge Uredbe (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla (Scotch Lamb)

OJ L 249, 23.7.2004, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 61–66 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 126 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 126 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 227 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1345/oj

23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1345/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi specifikacije o poimenovanju iz Priloge Uredbe (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla (Scotch Lamb)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske pridelke in živila (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 9 Uredbe (EGS) št. 2081/92 so pristojni organi Združenega kraljestva zahtevali za poimenovanje „Scotch Lamb“, registrirane kot zaščitene označbe porekla z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku, predvidenem v členu 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (2), spremembe opisa in metode pridobivanja izdelka.

(2)

Po pregledu zahtev glede sprememb se je ugotovilo, da ne gre za manjše spremembe.

(3)

V skladu s postopkom, predvidenim v členu 9 Uredbe (EGS) št. 2081/92 , in ker ne gre za manjše spremembe, se za postopek, predviden v členu 6, uporabi mutatis mutandis.

(4)

Ugotovilo se je, da so te spremembe v skladu z Uredbo (EGS) št. 2081/92. Komisiji ni bila poslana nobena nasprotna izjava v smislu člena 7 navedene Uredbe glede sprememb, po objavi v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(5)

Zato je treba te spremembe evidentirati in objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe v Prilogi I te uredbe so zapisane in objavljene v skladu z odstavkom 4 člena 6 Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Seznam bistvenih elementov specifikacije se nahaja v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 526/2004 (UL L 85, 23.3.2004, str. 3).

(3)  UL C 99, 25.4.2003, str. 3 (Scotch Lamb).


PRILOGA I

Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92

SPREMEMBE SPECIFIKACIJ O ZAŠČITENIH GEOGRAFSKIH OZNAKAH (čl. 9)

št. CE: UK/0275/24.1.1994

1.   Registrirano poimenovanje: ZGO Scotch Lamb

2.   Zahtevana(-ne) sprememba(-be):

Postavka specifikacije:

Image

Ime

Image

Opis

Image

Geografsko območje

Image

Dokaz o izvoru

Image

Metoda pridobivanja

Image

Povezava

Image

Označevanje

Image

Nacionalne zahteve

sprememba(-be):

Opis

Za boljše upoštevanje sedanje prakse in zahtev potrošnikov glede večje transparentnosti označevanja in izboljšanja kvalitete Scotch Lamb, se naslednji opis:

„Proizvod izhaja iz vzrejenih jagnjet do zadnje faze, ki traja najmanj dva meseca, zaklanih in pripravljenih na omejenem območju.“

spremeni, kot sledi:

„Proizvod izhaja iz skotenih jagnjet, vse obdobje svojega življenja vzrejenih na geografsko omejenem območju in tam tudi zaklanih in pripravljenih. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj.“

Metoda pridobivanja

Sprememba opisa zgoraj zahteva potrebno spremembo glede podrobnosti metode pridobivanja. Poleg tega se Scotch Lamb ob času vložitve začetnega zahtevka ni nikoli prodajala v zamrznjenem stanju. Kljub temu da ta praksa še ni razširjena, pa želi vlagatelj izbrisati izjavo „proizvod se lahko prodaja samo svež ali hlajen“, da bi omogočil prodajo Scotch Lamb tudi v zamrznjenem stanju, če predelovalec želi.

Zato se nasljednji opis:

„Jagnjeta se do zadnje faze vzrejajo na Škotskem, minimalno obdobje vzreje je dva meseca. Zaklana in pripravljena so v skladu s specifikacijami. Proizvod se prodaja svež ali hlajen.“

spremeni, kot sledi:

„Jagnjeta se skotijo in vzrejajo ves čas svojega življenja na geografsko omejenem območju. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj. Zakoljejo in pripravijo se na tem območju v skladu s specifikacijami.“


PRILOGA II

ZBIRNI SEZNAM

Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92

„SCOTCH LAMB“

ŠT. CE : UK/0275/24.1.1994

ZGP ( ) ZGO (x)

Seznam se uporablja kot povzetek informacij za namen obveščanja. Za popolne informacije in zlasti za proizvajalce proizvodov, ki jih pokrivata zadevna ZGP ali ZGO, je treba poiskati pojasnila v popolni verziji specifikacij na državni ravni ali pri službah Evropske komisije (1).

1.

   Pristojna služba v državi članici

Ime:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Naslov:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel

(44-207) 238 66 87

Faks

(44-207) 238 57 28

e-mail:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Vlagatelj vrste

2.1.

Ime

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Naslov:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel

(44-131) 472 40 40

Faks

(44-131) 472 40 38

e-mail:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Sestava: proizvajalci (6 633), predelovalci, (32), drugi (310)

3.

   Tip proizvoda: Razred 1.1 – sveže meso

4.

   Opis specifikacij (Povzetek zahtev iz člena 4(2))

4.1.   Ime: „Scotch Lamb“

4.2.   Opis Proizvod izhaja iz jagnjet, vse obdobje svojega življenja vzrejenih na geografsko omejenem območju in tam tudi zaklanih in pripravljenih. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj.

4.3.   Geografsko območje Definirano območje pomeni celinsko Škotsko, vključno z večjim delom otokov vzdolž zahodne obale, z Orkneyjskimi in Shetlandskimi otoki.

4.4.   Dokaz o izvoru Od 19. stoletja je bila Scotch Lamb cenjena zaradi svoje izredne kakovosti, ker se je uporabljal tradicionalen način prehranjevanja živali. Pridobila si je sloves na trgu mesa v Združenem kraljestvu in drugod.

4.5.   Metoda pridobivanja Jagnjeta se skotijo in vzrejajo ves čas svojega življenja na geografsko omejenem območju. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj. Zakoljejo in pripravijo se na tem območju v skladu s specifikacijami.

4.6.   Povezava Kakovost in značilnosti Scotch Lamb izhajajo iz ekstenzivne paše živali na značilnih škotskih travnikih.

4.7.   Kontrola

Ime:

Scottish Food Quality Certification

Naslov:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel

(44-131) 335 66 15

Faks

(44-131) 335 66 01

e-mail:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Označevanje: ZGO

4.9.   Nacionalne zahteve:


(1)  Evropska komisija – Generalna direkcija za kmetijstvo – Urad za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


Top