EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1344

Uredba Komisije (ES) št. 1344/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

OJ L 249, 23.7.2004, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1344/oj

23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1344/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1503/96 z dne 29. junija 1996 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) 3072/95 glede uvoznih dajatev v sektorju za riž (2), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1290/2004 določa uvozne dajatve v sektorju za riž (3).

(2)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1503/96 določa, da je treba opraviti ustrezno uskladitev, če se v obdobju uporabe povprečna izračunana uvozna dajatev od fiksne dajatve razlikuje za 10 EUR na tono. Takšna razlika se je že pojavila. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene z Uredbo (ES) št. 1290/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1290/2004 se zamenjata s prilogama I in II te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(2)  UL L 189, 30.7.1996, str. 71. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2294/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 12).

(3)  UL L 243, 15.7.2004, str. 18.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za riž in lomljen riž

(EUR/t)

Oznaka KN

Uvozna dajatev (5)

Tretje države (razen AKP in Bangladeša) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladeš (4)

Basmati

Indija in Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Dajatev za uvoz riža s poreklom iz držav AKP velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2286/2002 (UL L 348, 21.12.2002, str. 5) in spremenjeno Uredbo Komisije (ES) št. 638/2003 (UL L 93, 10.4.2003, str. 3).

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1706/98 se dajatve ne uporabljajo za proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki se uvažajo neposredno v čezmorski departma Reunion.

(3)  Dajatev za uvoz riža v čezmorski departma Reunion je določena v členu 11(3) Uredbe (ES) št. 3072/95.

(4)  Dajatev za uvoz riža, razen lomljenega riža, (oznaka KN 1006 40 00) s poreklom iz Bangladeša velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 337, 4.12.1990, str. 1) in spremenjeno Uredbo Komisije (EGS) št. 862/91 (UL L 88, 9.4.1991, str. 7).

(5)  Uvoz izdelkov s poreklom iz ČDO je oproščen davka; v skladu s členom 101(1) spremenjene Odločbe Sveta 91/482/EGS (UL L 263, 19.9.1991, str. 1).

(6)  Za oluščen riž sorte Basmati s poreklom iz Indije in Pakistana velja znižanje za 250 EUR/t (člen 4a spremenjene Uredbe (ES) št. 1503/96).

(7)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.

(8)  Dajatev za uvoz riža s poreklom in prihajajoč iz Egipta velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2184/96 (UL L 292, 15.11.1996, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 196/97 (UL L 31, 1.2.1997, str. 53).


PRILOGA II

o izračunu uvoznih dajatev v sektorju za riž

 

Neoluščen

Riž sorte indica

Riž sorte japonica

Lomljen

Oluščen

Brušen

Oluščen

Brušen

1.

Uvozna dajatev (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Podatki za izračun:

a)

CIF cena Arag (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Fob cena (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Voznina (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Vir

USDA in operaterji

USDA in operaterji

Operaterji

Operaterji


(1)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.


Top