EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1343

Uredba Komisije (ES) št. 1343/2004 z dne 22. julija 2004 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

OJ L 249, 23.7.2004, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1343/oj

23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1343/2004

z dne 22. julija 2004

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti alinee 3 člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1205/2004 (2) se razpiše natečaj, pri čemer se določijo okvirne stopnje nadomestil in okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema A3.

(2)

Glede na predložene ponudbe je treba določiti najvišje stopnje nadomestil in odstotke količin, ki naj se dodelijo za ponudbe z navedenimi najvišjimi stopnjami.

(3)

Za jabolka najvišja stopnja, potrebna za dodelitev dovoljenj za okvirno količino v meji ponujenih količin, ni večja od en- in pol-kratne okvirne stopnje nadomestil.

(4)

Za paradižnik so zahtevane stopnje nadomestil primerno višje, kakor okvirna stopnja nadomestila, zato se zavrnejo vse ponudbe z določitvijo nične najvišje stopnje nadomestila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za paradižnik in jabolka so najvišje stopnje nadomestil in odstotki količini dodeljeni v okviru natečaja, razpisanega z Uredbo (ES) št. 1205/2004, določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 230, 30.6.2004, str. 39.


PRILOGA

Izdaja izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

Proizvod

Najvišja stopnja nadomestila

(EUR/t neto)

Dodeljeni odstotek količin, zaprošenih v meji najvišje stopnje nadomestil

Paradižnik

0

Jabolka

30

100 %


Top