EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1235

Uredba Komisije (ES) št. 1235/2004 z dne 5. julija 2004 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim v skladu z Uredbo (ES) št. 1081/1999 o uvozu bikov, krav in telic nekaterih alpskih in gorskih pasem

OJ L 235, 6.7.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1235/oj

6.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 235/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1235/2004

z dne 5. julija 2004

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim v skladu z Uredbo (ES) št. 1081/1999 o uvozu bikov, krav in telic nekaterih alpskih in gorskih pasem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1081/1999 z dne 26. maja 1999 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za uvoz bikov, krav in telic, ki niso namenjeni za zakol, nekaterih alpskih in gorskih pasem, ki razveljavi Uredbo (ES) št. 1012/98 in spreminja Uredbo (ES) št. 1143/98 (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(2) Uredbe (ES) št. 1081/1999 določa, da se količine, namenjene tako imenovanim tradicionalnim uvoznikom, v okviru dveh tarifnih kvot dodelijo sorazmerno z uvozom iz obdobja od 1. julija 2001 do 30. junija 2004.

(2)

Kar zadeva gospodarske subjekte iz člena 2(3) navedene uredbe, se porazdelitev razpoložljivih količin v okviru dveh tarifnih kvot izvede sorazmerno z zaprošenimi količinami. Ker zaprošene količine presegajo razpoložljive količine, je treba določiti enoten odstotek znižanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, ki je bil vložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1081/1999 za zaporedno številko 09.0001, se ugodi za količine, ki ne presegajo:

(a)

23,4035 % količin, uvoženih v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1081/1999;

(b)

9,9337 % količin, ki so bile zaprošene v smislu člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 1081/1999.

2.   Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, ki je bil vložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1081/1999 za zaporedno številko 09.0003, se ugodi za količine, ki ne presegajo:

(a)

24,8086 % količin, uvoženih v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1081/1999;

(b)

7,7922 % količin, ki so bile zaprošene v smislu člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 1081/1999.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 131, 27.5.1999, str. 15. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1096/2001 (UL L 150, 6.6.2001, str. 33).


Top