EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1908

Sklep Sveta (SZVP) 2022/1908 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

ST/12799/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1908/oj

6.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 259/118


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1908

z dne 6. oktobra 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. februarja 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/266 (1).

(2)

Ruska federacija je 24. februarja 2022 začela nezakonito, neizzvano in neupravičeno agresijo proti Ukrajini.

(3)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(4)

Ruska federacija se je 21. septembra 2022 kljub številnim pozivom mednarodne skupnosti, naj nemudoma ustavi vojaško agresijo proti Ukrajini, odločila za nadaljnjo zaostritev agresije proti Ukrajini in podprla organizacijo nezakonitih „referendumov“ v delih pokrajin Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, ki jih trenutno zaseda Ruska federacija. Ruska federacija je nadaljnje zaostrila agresijo proti Ukrajini in napovedala mobilizacijo v Ruski federaciji in ponovno zagrozila z uporabo orožja za množično uničevanje.

(5)

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) je 28. septembra 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je najostreje obsodil nezakonite navidezne „referendume“, izvedene v delih ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, ki jih trenutno delno zaseda Rusija. Izjavil je tudi, da Unija ne priznava in nikoli ne bo priznala teh nezakonitih navideznih „referendumov“ in njihovih ponarejenih izidov ali odločitev, sprejetih na podlagi teh izidov, ter pozval vse članice Združenih narodov, naj storijo enako. Rusija je želela z organizacijo teh nezakonitih navideznih „referendumov“ nasilno spremeniti mednarodno priznane meje Ukrajine, kar pomeni jasno in resno kršitev Ustanovne listine Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: Ustanovna listina ZN). Visoki predstavnik je navedel tudi, da bodo vsi, ki sodelujejo pri organizaciji teh nezakonitih, navideznih „referendumov“, in tisti, ki so odgovorni za druge kršitve mednarodnega prava v Ukrajini, odgovarjali za svoja dejanja in da bodo v zvezi s tem uvedeni dodatni omejevalni ukrepi proti Rusiji. Ponovno je poudaril, da Unija še naprej neomajno podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter pozval, da Rusija nemudoma, v celoti in brezpogojno umakne vse svoje čete in vojaško opremo z vsega ozemlja Ukrajine. Izjavil je tudi, da bodo Unija in njene države članice še naprej podpirale prizadevanja Ukrajine v ta namen, dokler bo to potrebno.

(6)

Člani Evropskega sveta so 30. septembra 2022 so člani Evropskega sveta sprejeli izjavo, v kateri so kategorično zavrnili in odločno obsodili nezakonito priključitev ukrajinskih regij Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje s strani Rusije. Ta z namernim spodkopavanjem na pravilih temelječega mednarodnega reda in očitnim kršenjem temeljnih pravic Ukrajine do neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti, ki so temeljna načela Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava, ogroža svetovno varnost. Člani Evropskega sveta so navedli, da ne priznavajo nezakonitih „referendumov“, ki jih je Rusija izvedla kot izgovor za to nadaljnje kršenje neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, niti njihovih ponarejenih in nezakonitih rezultatov, in jih tudi nikoli ne bodo priznali. Izjavili so, da te nezakonite priključitve ne bodo nikoli priznali, da so te odločitve nične in neveljavne in ne morejo imeti nikakršnega pravnega učinka, ter da so Krim, Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje Ukrajina. Vse države in mednarodne organizacije so pozvali, naj kategorično zavrnejo to nezakonito priključitev, ter spomnili, da Ukrajina uveljavlja svojo legitimno pravico do obrambe pred rusko agresijo, da bi znova pridobila popoln nadzor nad svojim ozemljem, hkrati pa ima pravico osvoboditi zasedena ozemlja znotraj svojih mednarodno priznanih meja. Izjavili so, da bodo zaostrili omejevalne ukrepe Unije proti nezakonitim dejanjem Rusije in z njimi še povečali pritisk na Rusijo, da konča vojno agresijo.

(7)

Svet glede na te težke okoliščine meni, da bi bilo treba spremeniti naslov Sklepa (SZVP) 2022/266 in razširiti geografsko področje uporabe omejitev iz navedenega sklepa na vsa območja Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, v pokrajinah Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje.

(8)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(9)

Sklep (SZVP) 2022/266 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2022/266 se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na nezakonito priznanje, zasedbo ali priključitev nekaterih območij Ukrajine, ki niso pod vladnim nadzorom, s strani Ruske federacije“;

(2)

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Prepovedan je uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck, Herson, Lugansk in Zaporožje, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom blaga s poreklom z območij Ukrajine iz odstavka 1, ki niso pod vladnim nadzorom.“;

(3)

v členu 6 se odstavka 2a in 2b nadomestita z naslednjim:

„2a.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za:

(a)

javne organe ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

organizacije in agencije, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom;

(c)

organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom, ali

(d)

specializirane agencije držav članic, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom.

2b.   V primerih, ki niso zajeti v odstavku 2a, in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi države članice pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz odstavka 1 ter zagotavljanje storitev in pomoči iz odstavka 2, če ugotovijo, da so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po izdani odobritvi.“;

(4)

v členu 7 se odstavka 1a in 1b nadomestita z naslednjim:

„1a.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

javne organe ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

organizacije in agencije, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom;

(c)

organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom, ali

(d)

specializirane agencije držav članic, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom.

1b.   V primerih, ki niso zajeti v odstavku 1a, in z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za zagotavljanje pomoči in storitev iz odstavka 1, če ugotovijo, da so taka pomoč in storitve potrebne izključno za humanitarne namene na območjih Ukrajine iz člena 1, ki niso pod vladnim nadzorom.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po izdani odobritvi.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. oktobra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42 I, 23.2.2022, str. 109).


Top