EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1905

Uredba Sveta (EU) 2022/1905 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

ST/12958/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1905/oj

6.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 259/76


UREDBA SVETA (EU) 2022/1905

z dne 6. oktobra 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 (2) uveljavlja omejevalne ukrepe iz Sklepa 2014/145/SZVP.

(2)

Svet je 6. oktobra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/1907 (3) o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP, s katerim je uvedel dodatno merilo za uvrstitev na seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljata zamrznitev sredstev ter prepoved dajanja finančnih sredstev in gospodarskih virov na razpolago uvrščenim osebam in subjektom. S Sklepom (SZVP) 2022/1907 so bila uvedena tudi dodatna odstopanja od zamrznitve sredstev ter prepovedi dajanja finančnih sredstev in gospodarskih virov na razpolago nekaterim subjektom s seznama, ter uvedene dodatne določbe glede obveznosti držav članic v zvezi z odobritvijo odstopanj.

(3)

Spremembe Sklepa 2014/145/SZVP, ki so uvedene s Sklepom (SZVP) 2022/1907, spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti zaradi zagotovitve, da se bodo v vseh državah članicah enotno uporabljale.

(4)

Uredbo (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 269/2014 se spremeni:

(1)

v členu 3(1) se doda naslednja točka:

„(h)

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki olajšujejo kršitve prepovedi izogibanja določbam te uredbe, ali uredb Sveta (EU) št. 692/2014 (*1), (EU) št. 833/2014 (*2) ali (EU) 2022/263 (*3), ali sklepov Sveta 2014/145/SZVP (*4), 2014/386/SZVP (*5) , 2014/512/SZVP (*6) ali (SZVP) 2022/266 (*7).

(*1)  Uredba Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L 183, 24.6.2014, str. 9)."

(*2)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1)."

(*3)  Uredba Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odgovor na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42I , 23.2.2022, str. 77)."

(*4)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16)."

(*5)  Sklep Sveta 2014/386/SZVP z dne 23. junija 2014 o omejitvah glede blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola (UL L 183, 24.6.2014, str. 70)."

(*6)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13)."

(*7)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42I , 23.2.2022, str. 109). “;"

(2)

člen 6a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6a

1.   Z odstopanjem od člena 2(2) lahko pristojni organi države članice odobrijo plačila Krimskim morskim pristaniščem za storitve, ki jih ponujajo na ribiškem pristanišču Kerč, trgovskem pristanišču Jalta in trgovskem pristanišču Jevpatorija, ter za storitve, ki jih ponujata Gosgidrografija in podružnice pristaniških terminalov.

2.   Zadevna država članica o vsaki odobritvi, izdani na podlagi odstavka 1, obvesti druge države članice in Komisijo v dveh tednih po odobritvi.“;

(3)

v členu 6b se dodajo naslednji odstavki:

„4.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih finančnih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo subjektu, navedenemu pod vnosom 91 v Prilogi I, ali dajanje na razpolago nekaterih finančnih sredstev ali gospodarskih virov temu subjektu pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so ta finančna sredstva ali gospodarski viri potrebni za dokončanje transakcij, vključno s prodajo, ki so nujno potrebne, da se do 31. decembra 2022 izvede prenehanje skupnega podjetja ali podobne pravne ureditve, sklenjene pred 16. marcem 2022, ki vključuje pravno osebo, subjekt ali organ iz Priloge XIX k Uredbi (EU) št. 833/2014.

5.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih finančnih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo subjektu, navedenemu pod vnosom 101 v Prilogi I, ali dajanje na razpolago nekaterih finančnih sredstev ali gospodarskih virov temu subjektu pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so ta finančna sredstva ali gospodarski viri potrebni, da se do 7. januarja 2023 prekinejo poslovanje, pogodbe ali drugi sporazumi, ki so bili pred 3. junijem 2022 sklenjeni s tem subjektom ali ga kako drugače vključujejo.

6.   Zadevna država članica o vsaki odobritvi, izdani na podlagi tega člena, obvesti druge države članice in Komisijo v dveh tednih po odobritvi.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. oktobra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/1907 z dne 6. oktobra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (glej stran 98 tega Uradnega lista).


Top