EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0266

Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

ST/6482/2022/INIT

OJ L 42I , 23.2.2022, p. 109–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/266/oj

23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/109


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/266

z dne 23. februarja 2022

o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(2)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 s pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Evropski svet je tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nova vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(4)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta z dne 16. decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nova vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(5)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju neodvisnosti in suverenosti samooklicanih „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ ter ukazal, da se ruske oborožene sile napotijo na ta območja.

(6)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil odločitev predsednika Ruske federacije, da prizna neodvisnost območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in posledično odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja. To nezakonito dejanje dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(7)

V teh okoliščinah Svet meni, da bi bilo treba prepovedati uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo, razen blaga, ki mu je vlada Ukrajine podelila potrdilo o poreklu.

(8)

Prav tako bi bilo treba omejiti trgovino z blagom in tehnologijo za uporabo v nekaterih sektorjih na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom. Storitve v sektorju prometa, telekomunikacij, energetike ali iskanja, izkoriščanja in proizvodnje nafte, plina in mineralnih virov ter storitve, povezane s turističnimi dejavnostmi na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, bi morale biti prepovedane.

(9)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Prepovedan je uvoz blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, v Unijo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči ter zavarovanja in pozavarovanja, povezanega z uvozom blaga s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Člen 2

Prepovedi iz člena 1 se ne uporabljajo za blago s poreklom z območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ki je bilo na voljo za pregled ukrajinskim organom, ki so ga ukrajinski organi preverili in ki mu je ukrajinska vlada podelila potrdilo o poreklu.

Člen 3

Prepovedi iz člena 1 ne posegajo v izvršitev pogodb, sklenjenih pred 24. maja 2022, do 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takih pogodb, ki se sklenejo in izvršijo najpozneje 24. maja 2022.

Člen 4

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz člena 1.

Člen 5

1.   Prepovedano je karkoli od naslednjega:

(a)

pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v nepremičninah na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

pridobivanje ali povečevanje lastniških deležev v subjektih na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, vključno z nakupom teh subjektov v celoti in nakupom delnic in drugih lastniških vrednostnih papirjev;

(c)

odobritev kakršnega koli financiranja subjektov na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ali za dokumentiran namen financiranja takih subjektov;

(d)

oblikovanje kakršne koli mešane družbe s subjekti na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom,in

(e)

opravljanje naložbenih storitev, neposredno povezanih z dejavnostmi iz točk (a) do (d) tega odstavka.

2.   Prepovedi iz odstavka 1:

(a)

ne posegajo v izpolnjevanje obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, in

(b)

ne preprečujejo povečanja lastniških deležev, če je tako povečanje obveznost, ki izhaja iz pogodbe, sklenjene pred 24 februarja 2022.

3.   Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavka 1.

4.   Prepovedi in omejitve iz tega člena se ne uporabljajo za opravljanje legitimnih poslov s subjekti zunaj območij, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1, če povezane naložbe niso namenjene subjektom na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Člen 6

1.   Prepovedana je prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije s strani državljanov držav članic ali z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic, ne glede na to, ali izvirajo z njihovega ozemlja,

(a)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 ali

(b)

za uporabo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1

v katerem koli od naslednjih sektorjev:

(i)

promet;

(ii)

telekomunikacije;

(iii)

energetika, in

(iv)

iskanje, izkoriščanje in proizvodnja nafte, plina in mineralnih virov.

2.   Zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali usposabljanja in drugih storitev, povezanih z blagom in tehnologijo v sektorjih iz odstavka 1;

(b)

financiranja ali finančne pomoči za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije v sektorjih iz odstavka 1 ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja

je prepovedano.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

4.   Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.

Člen 7

1.   Prepovedano je zagotavljati tehnično pomoč oziroma posredniške, gradbene ali inženirske storitve, neposredno povezane z infrastrukturo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 v sektorjih iz člena 6(1), ne glede na izvor blaga ali tehnologije.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

Člen 8

1.   Pristojni organi lahko izdajo dovoljenje v zvezi z dejavnostmi iz členov 5(1), 6(2) in 7(1) ter blagom in tehnologijo iz člena 6(1), če so:

(a)

potrebni za uradne namene konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom in se nahajajo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1 ali

(b)

povezani s projekti, ki so izključno v podporo bolnišnicam ali drugim javnim zdravstvenim ustanovam, ki zagotavljajo zdravstvene storitve, ali civilnim izobraževalnim ustanovam, ki se nahajajo na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz čena 1 ali

(c)

naprave ali oprema za uporabo v medicini.

2.   Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo tudi dovoljenje za transakcijo v zvezi z dejavnostmi iz člena 5(1), pod pogojem, da je transakcija namenjena vzdrževanju, ki je potrebno za zagotavljanje varnosti obstoječe infrastrukture.

3.   Pristojni organi lahko izdajo tudi dovoljenje v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 6(1) in dejavnostmi iz člena 6(2) ter člena 7, kadar je prodaja, dobava, prenos ali izvoz predmetov ali opravljanje navedenih dejavnosti potrebno za nujno preprečitev ali ublažitev dogodka, ki bi lahko imel resne in obsežne posledice za zdravje in varnost ljudi, vključno z varnostjo obstoječe infrastrukture, ali za okolje. V ustrezno utemeljenih nujnih primerih se lahko prodaja, dobava, prenos ali izvoz izvede brez predhodnega dovoljenja, pod pogojem, da izvoznik pristojni organ o tem uradno obvesti v petih delovnih dneh od opravljene prodaje, dobave, prenosa ali izvoza ter pri tem navede podrobnosti ustrezne utemeljitve za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz brez predhodnega dovoljenja.

Komisija in države članice druga drugo obveščajo o ukrepih iz tega odstavka in si posredujejo vse druge zadevne informacije, ki so jim na voljo.

Člen 9

1.   Prepovedano je opravljanje storitev, neposredno povezanih s turizmom, na območjih, ki niso pod vladnim nadzorom, iz člena 1, in sicer s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod pristojnostjo držav članic.

2.   Prepovedi iz odstavka 1 do 24. avgusta 2022 ne posegajo v izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 23. februarja 2022, ali povezanih pogodb, potrebnih za izvršitev takšnih pogodb.

3.   Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavka 1.

Člen 10

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja do 24. februarja 2023.

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da cilji sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.

V Bruslju, 23. februarja 2022,

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


Top