EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0260

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/260 z dne 23. februar 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

ST/6458/2022/INIT

OJ L 42I , 23.2.2022, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/260/oj

23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/260

z dne 23. februar 2022

o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 269/2014.

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(4)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Ponovno je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(5)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Svet je opozoril na sklepe Evropskega sveta iz decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(6)

Visoki predstavnik je 19. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega kopičenja ruskih oboroženih sil v Ukrajini in njeni okolici ter pozval Rusijo, naj začne konstruktiven dialog ter diplomacijo, pokaže zadržanost in umiri napetost z znatnim umikom vojaških sil iz bližine ukrajinskih meja. Unija je poudarila, da bo imela vsakršna nadaljnja ruska vojaška agresija proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(7)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju neodvisnosti in suverenosti samooklicanih „Ljudske republike Doneck“ in „Ljudske republike Lugansk“ ter ukazal, da se ruske oborožene sile napotijo v vzhodno Ukrajino.

(8)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil odločitev predsednika Ruske federacije, da prizna neodvisnost območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in posledično odločitev o napotitvi ruskih vojakov na ta območja. To nezakonito dejanje dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(9)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014, dodati 22 oseb in štiri subjekte.

(10)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se dodajo na seznam iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na datum objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2022,

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 6.


PRILOGA

Naslednje osebe in subjekti se dodajo na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 269/2014 :

1.   Osebe

 

Ime

Podatki o istoventosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„212.

Sergei SHOIGU (Sergej ŠOJGU)

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Datum rojstva: 21.5.1955

Kraj rojstva: Chadan, Republika Tuva, Ruska federacija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: Obrambni minister Ruske federacije.

Spol: moški

Sergej Šojgu je obrambni minister Ruske federacije. Javno izjavlja, da je Krim ruski in bo ostal ruski. Pod njegovim poveljstvom in na njegove ukaze so ruske enote izvajale vojaške vaje na nezakonito priključenem Krimu in bile nameščene na meji. Zato je odgovoren za vojaško posredovanje proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

213.

Anton VAINO (Anton VAJNO)

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Datum rojstva: 17.2.1972

Kraj rojstva: Talin, Estonija

Državljanstvo: rusko

Funkcija: Vodja kabineta urada predsednika

Spol: moški

Anton Vajno je vodja kabineta urada predsednika. Dejavno je vpleten v proces odločanja v Kremlinu, saj deluje v ruskem „varnostnem svetu“ in vpliva na pripravo odločitev predsednika na področju ruske obrambe in nacionalne varnosti. Anton Vajno se udeležuje tudi srečanj o družbeno-gospodarskem razvoju Krima in Sevastopola.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN (Marat KUSNULLIN)

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Datum rojstva: 9. 8.1966

Kraj rojstva: Kazan, Republika Tatarstan, Ruska federacija

Funkcija: podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Marat Kusnullin je podpredsednik vlade Rusije za gradbeništvo in regionalni razvoj. V tej funkciji je odgovoren za rusko vladno politiko v zvezi z zasedenim Krimom, vključno z oskrbo Krima in Sevastopola z vodo.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO (Dmitrij GRIGORENKO)

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Datum rojstva: 14.7.1978

Kraj rojstva: Nizhnevartovsk, Tjumenska regija, Ruska federacija

Funkcije: podpredsednik vlade Ruske federacije – vodja vladnega kabineta Ruske federacije; predsedujoči nadzornemu svetu Banke VTB

Spol: moški

Dmitrij Grigorenko je podpredsednik vlade Ruske federacije in vodja vladnega kabineta Ruske federacije. Je tudi predsedujoči nadzornemu svetu Banke VTB, ki je v državni lasti, in povezan z Maksimom Rešetnikovom, članom nadzornega sveta Banke VTB.

Grigorenko je bil kot nekdanji namestnik direktorja zvezne davčne službe Ruske federacije odgovoren za oblikovanje nove lokalne davčne zakonodaje za ozemlje Krima po njegovi priključitvi leta 2014.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

Odgovoren je tudi za zagotavljanje finančne in materialne pomoči ter ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV (Maksim REŠETNIKOV)

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Datum rojstva: 11.7.1979

Kraj rojstva: Perm, Ruska federacija

Funkcija: minister za gospodarski razvoj Ruske federacije; član nadzornega sveta Banke VTB

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Maksim Rešetnikov je minister za gospodarski razvoj Ruske federacije. Je tudi član nadzornega sveta Banke VTB, ki je v državni lasti, in povezan z Dimitrijem Grigorenkom, članom nadzornega sveta Banke VTB.

Maksim Rešetnikov je kot minister za gospodarski razvoj odgovoren za programe razvoja infrastrukture na Krimu in v Sevastopolu, zlasti v okviru zveznega ciljnega programa „Družbeni in gospodarski razvoj Republike Krim in Sevastopola do leta 2022“, ki je bil podaljšan do leta 2025. V javnih izjavah je predstavil načrte in prednostne naloge vlade Ruske federacije v zvezi z gospodarskim razvojem Krima in Sevastopola.

S tem je odgovoren za ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine oziroma stabilnost ali varnost Ukrajine.

Odgovoren je tudi za zagotavljanje finančne in materialne pomoči ter ima koristi od ruskih nosilcev odločitev, odgovornih za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV (Nikolaj JEVMENOV)

(alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Datum rojstva: 2.4.1962

Kraj rojstva: Moskva, Rusija

Funkcija: vrhovni poveljnik ruske mornarice

Čin: admiral

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Nikolaj Jevmenov je vrhovni poveljnik ruske mornarice. V tej funkciji je odgovoren za vse pomorske operacije ruske mornarice, tudi v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Datum rojstva: 17.6.1952

Kraj rojstva: Moskva, Rusija

Spol: moški

Vladimir Kasatonov je namestnik vrhovnega poveljnika ruske mornarice. V tej funkciji je odgovoren za pomorske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Datum rojstva: 6.3.1973

Kraj rojstva: Naselje Novošumnoje, okrožje Fjodorov, regija Kostanaj, Kazaška sovjetska socialistična republika (zdaj Kazahstan)

Funkcija: poveljnik črnomorske flote

Čin: admiral

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Igor Osipov je vrhovni poveljnik črnomorske flote V tej funkciji je odgovoren za vse pomorske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini prek Črnega morja in za omejevanje svobode plovbe v Črnem morju.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV (Oleg Leonidovič SALJUKOV)

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Datum rojstva: 21.5.1955

Kraj rojstva: Saratov, Ruska federacija

Funkcija: vrhovni poveljnik ruskih kopenskih sil

Čin: general armade

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

General armade Oleg Saljukov je vrhovni poveljnik ruskih kopenskih sil. V tej funkciji je odgovoren za ruske kopenske operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost ali varnost Ukrajine.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN (Sergej SUROVIKIN)

(Сергей СУРОВИКИН)

Datum rojstva: 11.10.1966

Kraj rojstva: Novosibirsk, Rusija

Funkcija: general armade, poveljnik zračnih in vesoljskih sil

Čin: general armade

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

General armade Sergej Surovikin je vrhovni poveljnik ruskih zračnih in vesoljskih sil. V tej funkciji je odgovoren za zračne operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV (Sergej Vladimirovič DRONOV)

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Datum rojstva: 11.8.1962

Kraj rojstva: Almazovka, regija Vorošilovograd, Ukrajina

Funkcija: poveljnik zračnih sil in namestnik vrhovnega poveljnika zračnih in vesoljskih sil

Vojaški čin: generalpodpolkovnik

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Generalpodpolkovnik Sergej Vladimirovič Dronov je poveljnik zračnih sil in namestnik vrhovnega poveljnika zračnih in vesoljskih sil. V tej funkciji je odgovoren za zračne operacije v Ukrajini ali proti Ukrajini.

S tem je odgovoren za dejavno podpiranje in izvajanje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA (Violeta PRIGOŽINA)

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Povezani posamezniki: Jevgenij Viktorovič Prigožin (sin); Ljubov Valentinovna Prigožina (snaha)

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Violeta Prigožina je mati Jevgenija Prigožina in lastnica podjetja Concord Management and Consulting LLC, ki pripada skupini Concord, ki jo je ustanovil in do leta 2019 imel v lasti njen sin. Je lastnica drugih podjetij, ki so povezana z njenim sinom. Povezana je z Jevgenijem Prigožinom, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino, poleg tega ima koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA (Ljubov Valentinovna PRIGOŽINA)

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Povezani posamezniki: Jevgenij Viktorovič Prigožin (mož); Violeta Prigožina (tašča);

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Ljubov Valentinovna Prigožina je žena Jevgenija Prigožina in lastnica podjetja Agat LLC, podružnice podjetja Concord Management and Consulting LLC, ki pripada skupini Concord, ki jo je ustanovil in do leta 2019 imel v lasti njen mož. Povezana je z Jevgenijem Prigožinom, ki je odgovoren za napotitev plačancev skupine Wagner v Ukrajino, poleg tega ima koristi od velikih javnih naročil ruskega ministrstva za obrambo, izvedenih po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji in okupaciji vzhodne Ukrajine s strani separatistov, ki jih podpira Rusija.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Datum rojstva: 19.11.1974

Funkcija: Namestnik predsednika in predsednik upravnega odbora banke VTB

Državljanstvo: rusko

Povezani posamezniki: Alexander Vasilyevich Bortnikov (oče); Tatiana Borisovna Bortnikova (mati)

Denis Bortnikov je sin – in zato z njim povezan – Aleksandra Bortnikova, direktorja zvezne službe za nacionalno varnost in stalnega člana Varnostnega sveta Ruske federacije, ki je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Je namestnik predsednika in predsedujoči upravnemu odboru Banke VTB ter si na tem položaju prizadeva za legitimizacijo očetovega sumljivega/nezakonitega dohodka. Tudi finančno torej podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN (Andrej Leonidovič KOSTIN)

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Datum rojstva: 21.9.1956

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: predsednik upravnega odbora banke VTB

Povezane osebe: Tamara Mikhailovna Kostina (mati); Leonid Alekseevich Kostin (oče)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Andrej Leonidovič Kostin je predsednik Banke Vneshtorbank (VTB), ki je ena od vodilnih državnih bank v Rusiji, in je član vrhovnega sveta politične stranke „Združena Rusija“.

V javnih izjavah je podpiral priključitev Krima in ruske državljane spodbujal k letovanju na Krimu. Povezan je z vinsko kletjo in luksuznim hotelom na Krimu oziroma je po poročanju medijev tudi njun lastnik.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter ima koristi od priključitve Krima.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV (Igor ŠUVALOV)

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Datum rojstva: 4.1.1967

Kraj rojstva: Bilibino, Ruska federacija

Spol: moški

Igor Ivanovič Šuvalov je predsednik državne razvojne korporacije VEB.RF in član sveta Evrazijske gospodarske komisije. Pred tem je bil prvi podpredsednik ruske vlade. Na tem položaju je dal izjave, da bo Rusija spremenila proračunska pravila tako, da se bosta upoštevala dodatna dva milijona prebivalcev po nezakoniti priključitvi Krima s strani Ruske federacije.

S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN (Margarita SIMONJAN)

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Datum rojstva: 6.4.1980

Kraj rojstva: Krasnodar, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today)

Povezani posamezniki: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Margarita Simonjan je osrednja osebnost vladne propagande. Je tudi glavna urednica televizijske informativne mreže v angleškem jeziku RT (Russia Today). Na svojem položaju je spodbujala pozitiven odnos do priključitve Krima in dejanj separatistov v Donbasu.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA (Marija ZAKAROVA)

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Datum rojstva: 24.12.1975

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: direktorica oddelka za informiranje in medije na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije.

Državljanstvo: rusko

Spol: ženski

Marija Zakarova je direktorica urada za informiranje in tisk na ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije. Kot osrednja osebnost vladne propagande je spodbujala napotitev ruskih sil v Ukrajini.

S tem je podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Vladimir Rudolfovič SOLOVJEV)

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Datum rojstva: 20.10.1963

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: propagandist in televizijski/radijski novinar

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Vladimir Solovjev je propagandist in voditelj na kanalu Rossia-1 in Rossia 24. Za „visoko strokovnost in objektivnost pri poročanju o dogodkih v Republiki Krim“ je prejel medaljo (red Aleksandra Nevskega).

Solovjov je znan po svojem izjemno sovražnem odnosu do Ukrajine in pohvalah ruske vlade.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK (Konstantin KNIRIK)

(Константин КНЫРИК)

Datum rojstva: 1989 (možno)

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Konstantin Knirik je proruski aktivist, ki upravlja novičarski portal MediaGroup News Front Ltd, registriran na nezakonito priključenem Krimskem polotoku. Je vodja krimskega odseka stranke Rodina, ki je prokremlinska stranka v Rusiji.

Konstantin Knirik je za „vrnitev Krima“ prejel medaljo.

Dejavno je torej podpiral in izvajal dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Aleksej Konstantinovič PUŠKOV)

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Datum rojstva: 10.8.1954

Kraj rojstva: Peking, Kitajska

Državljanstvo: rusko

Telefon in faks: 8 (495) 697-58-69

Naslov sprejemnega urada v zvezi z Rusko federacijo: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Telefonska številka in številka faksa sprejemnega urada v regiji Ruske federacije: (342) 253-66-01

Spol: moški

Aleksej Konstantinovič Puškov je senator iz Permskega kraja, član vladajoče politične stranke Združena Rusija in predsednik komisije za informacijsko politiko. Dal je več izjav, s katerimi je podprl priključitev Krimskega polotoka in ga predstavil kot „dovršeno dejstvo.“

Zato je torej odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY, Pyotr Olegovich TOLSTOY) (Pjotr TOLSTOJ)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Datum rojstva: 20.6.1969

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Funkcija: ruski novinar, producent, televizijski voditelj in politik. Namestnik predsednika državne dume od leta 2016 in namestnik predsednika Parlamentarne skupščine Sveta Evrope od 28. januarja 2020.

Državljanstvo: rusko

Spol: moški

Pjotr Tolstoj je poslanec državne dume in vodja ruske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Prav tako je televizijski voditelj oddaje „Vremja Pokažet“. Osrednja osebnost vladne propagande, pogosto zastopa stališče v prid priključitvi Krima.

Zato je odgovoren za podpiranje ukrepov in politik, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

23.2.2022“

2.   Subjekti

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„52.

Internet Research Agency (Agencija za spletne raziskave)

(Агентство интернет-исследований)

Datum ustanovitve: leto 2013

Naslov: Sánkt Péterburg, Rusija

Povezani posamezniki: Yevgeny Prigozhin (Jevgenij Prigožin)

Agencija za spletne raziskave je rusko podjetje, ki v imenu Rusije izvaja operacije vplivanja na spletu. Njegov končni cilj je manipulirati z javnim mnenjem.

Podjetje izvaja dezinformacijske kampanje proti programu Ukrajine, tako da vpliva na volitve ali dojemanje priključitve Krima ali konflikta v Donbasu. V tej vlogi je Agencija za spletne raziskave odgovorna za dejavno podpiranje ukrepov, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Podjetje financira Jevgenij Prigožin, zato je povezano z osebo, ki je uvrščena na seznam.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Ustanovljena 27.6.1990

Naslov: Pl. Rastrelli 2, lit. A, Sánkt Péterburg, 191124, Ruska federacija

Spletišče: Abr.ru

Povezani posamezniki: Dmitri LEBEDEV (predsednik), Yuriy KOVALCHUK (Jurij Kovalčuk) (največji delničar)

Bank Rossiya je osebna banka višjih uradnikov Ruske federacije. V tej vlogi Bank Rossiya podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, in ima od njih finančne koristi.

Bank Rossiya ima pomembne deleže v National Media Group, ki po drugi strani obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpirajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo Ukrajine. Po nezakoniti priključitvi Krima je Bank Rossiya odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu. Bank Rossiya je prav tako odobrila posojilo federalnemu državnemu unitarnemu podjetju Krimska železniška proga in podprla gradnjo železnice čez krimski most. Bank Rossiya zato finančno podpira ukrepe, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

Povezana je z Jurijem Valentinovičem Kovalčukom, največjim delničarjem Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Ustanovljena leta 1995.

Naslov: Moskva

Spletišče: psbank.ru

Povezani posamezniki: Petr Fradkov, direktor

PROMSVYAZBANK je ruska banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo ruskemu obrambnemu sektorju in ruski vojski ter je odgovorna za množično nameščanje ruskih vojakov ob meji z Ukrajino in za prisotnost ruskih vojakov na Krimskem polotoku.

PROMSVYAZBANK prejema neposredna navodila od predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina in zato zagotavlja finančno in materialno podporo ruskim nosilcem odločitev, odgovornim za destabilizacijo vzhodne Ukrajine in nezakonito priključitev Krima.

PROMSVYAZBANK posluje na Krimskem polotoku.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank, VEB)

(ВЭБ.РФ)

Ustanovljena leta 1922 kot banka in 2007 kot inštitut za razvoj.

Naslov: prospekt Akademika Sakharova 9, Moskva, Rusija

Spletišče: veb.ru

Povezani posamezniki: Igor Shuvalov, predsednik

VEB.RF je pomembna institucija za finančni razvoj, katere predsednika neposredno imenuje predsednik Ruske federacije Vladimir Putin in prejema navodila neposredno od njega. VEB.RF ustvarja pomemben vir prihodkov za rusko vlado in upravlja njene državne pokojninske sklade.

VEB.RF ima dejavno vlogo pri diverzifikaciji obrambnega sektorja Ruske federacije in izvaja projekte s podjetji obrambne industrije, vključno s podjetjem Rostec, ki podpira ukrepe, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

VEB je malim in srednjim podjetjem na Krimu odobril posojila in ga obravnava kot „prednostno regijo“, ter je v partnerskem odnosu z ministrstvom za zadeve Krima, odgovornim za povezovanje priključene Avtonomne republike Krim z Rusko federacijo.

V tej vlogi VEB.RF materialno ali finančno dejavno podpira ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, in ima od njih finančne koristi.

23.2.2022“


Top