EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10959

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS) (Besedilo velja za EGP) 2023/C 23/05

PUB/2023/92

UL C 23, 23.1.2023, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 23/20


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS)

(Besedilo velja za EGP)

(2023/C 23/05)

1.   

Komisija je 16. januarja 2023 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

WFS Global Holdings S.A.S. („WFS“, Francija),

SATS Ltd („SATS“, Singapur), ki ga obvladuje podjetje Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, Singapur).

Podjetje SATS bo prek podjetja SATS International SAS pridobilo v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem WFS.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

podjetje WFS zagotavlja predvsem storitve pretovarjanja (vključno s skladiščenjem in hrambo tovora, storitvami, povezanimi s tovorom, globalnimi logističnimi storitvami za letalski prevoz tovora in storitvami za upravljanje infrastrukture, povezane s tovorom). Poleg tega WFS zagotavlja storitve zemeljske oskrbe (vključno z oskrbo na ploščadi, storitvami, povezanimi s prtljago, ter potniškimi storitvami) ter, zunaj EGP, tehnične in vzdrževalne storitve za letališko opremo in opremo za infrastrukturo za gorivo v Severni Ameriki,

podjetje SATS zagotavlja storitve zemeljske oskrbe, pretovarjanja in druge storitve, povezane z letalstvom, predvsem v Aziji. Končno ga obvladuje investicijsko podjetje Temasek, ki je dejavno predvsem v Singapurju in preostali Aziji. Njegove naložbe zajemajo več panog, vključno s finančnimi storitvami, prometom in industrijo, telekomunikacijami, mediji in tehnologijo, potrošniškim sektorjem in nepremičninami itd. Temasek obvladuje tudi Singapore Airlines, letalsko družbo, ki zagotavlja storitve zračnega potniškega in tovornega prometa, storitve potniške čakalnice na letališču ter tehnične in vzdrževalne storitve in storitve popravil, ter podjetje Gategroup, ki med drugim zagotavlja postrežbo med letom, maloprodajne storitve na letalih, opremo za postrežbo med letom ter s tem povezane storitve, storitve potniške čakalnice na letališču in maloprodajne storitve na letališčih.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

e-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

faks +32 22964301

poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


Top