EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/444/07

Razpis za zbiranje predlogov 2023 – EAC/A10/2022 Program Erasmus+ 2022/C 444/07

PUB/2022/1444

OJ C 444, 23.11.2022, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 444/16


Razpis za zbiranje predlogov 2023 – EAC/A10/2022

Program Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport (1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o programu Erasmus+), ter na letnem programu dela Erasmus+ za leto 2023 (C(2022)6002). Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2021 do leta 2027. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členu 3 uredbe o programu Erasmus+.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov:

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine,

aktivnosti udejstvovanja mladih,

ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU,

virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih,

mobilnost osebja na področju športa,

ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje med organizacijami in institucijami:

partnerstva za sodelovanje:

sodelovalna partnerstva,

manjša partnerstva,

partnerstva za odličnost:

centri poklicne odličnosti,

ukrep Erasmus Mundus,

partnerstva za inovacije:

koalicije za inovacije,

v prihodnost usmerjeni projekti,

krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine ter športa,

neprofitne evropske športne prireditve,

ključni ukrep 3 (KU3) – podpora razvoju politik in sodelovanju:

Evropska mladina skupaj,

ukrepi Jean Monnet:

ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja,

ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja.

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, a ne nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev, aktivnosti udejstvovanja mladih in ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU.

Naslednje države lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+ (2):

27 držav članic Evropske unije ter čezmorske države in ozemlja,

tretje države, pridružene programu:

države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,

države kandidatke za članstvo v EU: Republika Turčija, Republika Severna Makedonija in Republika Srbija (3).

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo organizacijam iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

4.   Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 3 393,17 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje:

v EUR

2 980,70 milijona

mladina:

v EUR

321,12 milijona

šport:

v EUR

65,13 milijona

ukrepi Jean Monnet:

v EUR

26,22 milijona

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta navedena v letnem programu dela Erasmus+ za leto 2023, sprejetem 25. avgusta 2022, in se lahko v primeru spremembe letnega programa dela Erasmus+ spremenita. Potencialne prijavitelje pozivamo, naj redno spremljajo letni program dela Erasmus+ in njegove spremembe, objavljene na spletnem naslovu:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sl.

Dodeljena nepovratna sredstva in trajanje projektov se razlikujejo glede na dejavnike, kot so vrsta projekta, vrsta upravičenih prijaviteljev in število vključenih partnerjev.

Upravičenci lahko prijavijo stroške za delo, ki so ga opravili prostovoljci v okviru ukrepa, na podlagi stroškov na enoto, odobrenih in opredeljenih v Sklepu Komisije (2019)2646. Za podrobna navodila glede upravičenosti stroškov prostovoljca glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju so določeni po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

Mobilnost posameznikov na področju terciarnega izobraževanja

23. februar 2023 ob 12. uri

Mobilnost posameznikov na področju PIU, splošnega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih

23. februar 2023 ob 12. uri

Mobilnost osebja na področju športa

23. februar 2023 ob 12. uri

Mednarodna mobilnost, ki vključuje tretje države, ki niso pridružene programu

23. februar 2023 ob 12. uri

Akreditacije Erasmus na področju PIU, splošnega šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih

19. oktober 2023 ob 12. uri

Akreditacije Erasmus na področju mladine

19. oktober 2023 ob 12. uri

Mobilnost posameznikov na področju mladine

23. februar 2023 ob 12. uri

Mobilnost posameznikov na področju mladine

4. oktober 2023 ob 12. uri

Ukrep za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU

4. oktober 2023 ob 12. uri

Virtualne izmenjave na področju terciarnega izobraževanja in mladih

26. april 2023 ob 17. uri


Ključni ukrep 2

Sodelovalna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije

22. marec 2023 ob 12. uri

Sodelovalna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije

22. marec 2023 ob 17. uri

Sodelovalna partnerstva na področju športa

22. marec 2023 ob 17. uri

Sodelovalna partnerstva na področju mladine, razen tistih, ki jih predložijo evropske nevladne organizacije

4. oktober 2023 ob 12. uri

Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih ter mladine

22. marec 2023 ob 12. uri

Manjša partnerstva na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževanja odraslih ter mladine

4. oktober 2023 ob 12. uri

Manjša partnerstva na področju športa

22. marec 2023 ob 17. uri

Centri poklicne odličnosti

8. junij 2023 ob 17. uri

Ukrep Erasmus Mundus

16. februar 2023 ob 17. uri

Koalicije za inovacije

3. maj 2023 ob 17. uri

V prihodnost usmerjeni projekti

15. marec 2023 ob 17. uri

Krepitev zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja

16. februar 2023 ob 17. uri

Krepitev zmogljivosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

28. februar 2023 ob 17. uri

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

8. marec 2023 ob 17. uri

Krepitev zmogljivosti na področju športa

22. marec 2023 ob 17. uri

Neprofitne evropske športne prireditve

22. marec 2023 ob 17. uri


Ključni ukrep 3

Evropska mladina skupaj

9. marec 2023 ob 17. uri


Ukrepi in mreže Jean Monnet

14. februar 2023 ob 17. uri

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej Vodnik za prijavitelje Erasmus+.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023 na naslednjem spletnem naslovu:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/programme-guide/erasmus-vodnik-za-prijavitelje.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  UL L 189, 28.5.2021, str. 1.

(2)  Za ukrepe Jean Monnet se lahko prijavijo organizacije po vsem svetu.

(3)  Na podlagi podpisa dvostranskih pridružitvenih sporazumov.


Top