EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0420(02)

Obvestilo uvoznikom Uvoz tekstilnih izdelkov iz Bangladeša v Skupnost 2022/C 166/06

PUB/2022/357

UL C 166, 20.4.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 166/8


Obvestilo uvoznikom

Uvoz tekstilnih izdelkov iz Bangladeša v Skupnost

(2022/C 166/06)

Komisija je z obvestilom uvoznikom, objavljenim v Uradnem listu C 41 z dne 15. februarja 2008, str. 8, svetovala gospodarskim subjektom Evropske unije, ki prijavijo poreklo oziroma predložijo dokumentarna dokazila o poreklu za tekstilne izdelke iz poglavij 61 in 62 HS, uvožene iz Bangladeša, da bi bili upravičeni do preferencialne obravnave, naj sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe, saj je obstajal upravičen dvom o poreklu navedenih izdelkov, za katere se je zahtevala obravnava v skladu s preferencialnim poreklom v okviru splošnega sistema preferencialov EU. Sprostitev teh izdelkov v prosti promet bi tako lahko povzročila carinski dolg in privedla do goljufije, ki bi lahko škodila finančnim interesom Evropske unije.

Na podlagi razpoložljivih informacij ni več nobenih dokazov za zgoraj navedeni upravičeni dvom, ki bi kazali na to, da osnovna tveganja še vedno obstajajo.

Poleg tega od 1. januarja 2021 vsi izvozniki iz držav upravičenk do splošnega sistema preferencialov, ki izvažajo v okviru tega sistema, uporabljajo sistem samopotrjevanja REX (1), zato izdajajo samo navedbe o poreklu kot edino dokumentarno dokazilo za zahtevanje preferencialnega porekla. Vladni organi v državah upravičenkah do splošnega sistema preferencialov ne smejo več izdajati potrdila o poreklu obrazec A.

Obvestilo uvoznikom, objavljeno v Uradnem listu C 41 z dne 15. februarja 2008, je zato postalo brezpredmetno za pošiljke zadevnih izdelkov, deklarirane za sprostitev v prosti promet na dan objave tega obvestila ali po njem, in se umakne.


(1)  Člena 80 in 81 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).


Top