EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0075

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

OJ C 232, 16.6.2021, p. 110–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 232/110


P9_TA(2019)0075

Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Odobritev)

(2021/C 232/25)

Evropski parlament,

ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10681/2019),

ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10678/2019),

ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0107/2019),

ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne 28. novembra 2019 (1) o osnutku sklepa,

ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

ob upoštevanju mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A9-0038/2019),

1.

odobri sklenitev sporazuma;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.

(1)  Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0076.


Top