EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0510(02)

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 2021/C 178/03

PUB/2021/242

OJ C 178, 10.5.2021, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 178/10


Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(2021/C 178/03)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 (1).

OBVESTILO O STANDARDNI SPREMEMBI ENOTNEGA DOKUMENTA

„BEAUMES DE VENISE“

PDO-FR-A0724-AM02

Datum obvestila: 9. marec 2021

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1.   Območje v neposredni bližini

V oddelku 3 točke IV – Območje v neposredni bližini – v poglavju I specifikacije proizvoda se občina Violès doda na seznam občin na območju Vaucluse, ki sestavljajo območje v neposredni bližini, da se upoštevajo vinarske prakse. Ta občina meji na območje v neposredni bližini in ne ogroža temeljev povezave z geografskim območjem.

Ta sprememba je bila upoštevana pod točko Dodatni pogoji tega dokumenta.

2.   Trsni izbor

V oddelku 1 točke V – Trsni izbor – v poglavju I specifikacije proizvoda se sorta „mourvèdre“ s seznama dodatnih sort vinske trte premakne na seznam dopolnilnih sort vinske trte.

Ta sprememba se prenese v enotni dokument. Sorta mourvèdre ni več na seznamu sekundarnih sort vinske trte, ampak je zdaj na seznamu glavnih sort vinske trte.

Oddelek 2 točke V – Pravila o sortnih deležih na kmetijskem gospodarstvu v poglavju I specifikacije proizvoda – je spremenjen tako, da se določi, da predstavljata sorti vinske trte sirah in mourvèdre v vinogradu najmanj 25 % sort vinske trte kmetijskega gospodarstva. Ta pravila o sortnih deležih na kmetijskem gospodarstvu se ne uporabljajo za mala kmetijska gospodarstva, manjša od 1,5 ha, in pri neprostovoljni spremembi strukture (dedovanje, odpoved zakupa, likvidacija družb, izkrčitev, obvezni odkupi, nakup), kadar ima proizvajalec na voljo pet let za uskladitev. Ta pravila o sortnih deležih ne vplivajo na enotni dokument.

V točki XI – Prehodni ukrepi poglavja I specifikacije proizvoda je bil ukrep v zvezi s pravili o sortnih deležih na kmetijskem gospodarstvu, ki so bila določena do leta trgatve 2015, črtan, ker je zastarel. Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

3.   Gojitvene oblike

Oddelek 1 točke VI – Gojitvene oblike – v poglavju I specifikacije proizvoda je bil spremenjen, da se določijo najmanjša gostota zasaditve, pravila rezi ter prepovedani načini kemične obdelave in zatiranja plevela.

Najmanjša gostota zasaditve 4 000 trsov na hektar. Poleg tega je bil povečan razmik med vrstam z 2,20 m na 2,50 m ter najmanjša površina na trs z 2,20 m2 na 2,50 m2.

Te spremembe se prenesejo v točko Enološki postopki enotnega dokumenta.

Kar zadeva pravila rezi, je bilo obdobje oblikovanja kordonov v obliki royat z dveh let podaljšano na pet let. Ponovno je bilo določeno največje število očes, ki se je zdelo visoko, in znaša osem očes namesto 12. Pojasnjeno je, da pomladitev vinogradniške parcele, zasajene s kordonsko gojitveno obliko royat, ne sme presegati 10 % obstoječih trsov na leto. Navedene spremembe so v skladu s prakso na terenu.

Te spremembe se prenesejo v točko Enološki postopki enotnega dokumenta.

Določeni so načini kemične obdelave in zatiranja plevela, ki so prepovedani v vinogradu. Te podrobnosti se prenesejo v točko Enološki postopki enotnega dokumenta.

Posebne kemične obdelave proti sivi grozdni plesni Botrytis so prepovedane.

Popolno kemično zatiranje plevela na parceli je prepovedano.

Kemično zatiranje plevela med vrstami je prepovedano.

Kemično zatiranje plevela na ozarah je prepovedano.

Samonikla rastlinska odeja na ozarah se ohrani.

Plastična zastirka je prepovedana.

4.   Zvrščanje vin

Točka IX – Predelava, priprava, staranje in pakiranje v poglavju I specifikacije proizvoda je dopolnjena, da se določijo pravila za mešanje sort vinske trte v vinih in prag intenzivnosti barve vin.

Vina nastanejo z zvrščanjem grozdja ali vin, ki izvirajo pretežno iz glavnih in dopolnilnih sort vinske trte, ki morajo zajemati sorto vinske trte grenache N. Delež glavnih in dopolnilnih sort vinske trte je enak ali večji od 60 % v mešanici.

Prag intenzivnosti barve se zniža. Je enak ali višji od 5 namesto 6.

Te podrobnosti se prenesejo v točko Opis vina v enotnem dokumentu.

Točka IX – Predelava, priprava, staranje in pakiranje v poglavju I specifikacije proizvoda se spremeni, da se določijo naslednje točke:

Vsak izvajalec mora imeti proizvodno zmogljivost, ki je vsaj enakovredna proizvedeni količini vina prejšnje trgatve na enaki površini.

Obvezen je postopek čiščenja polnilnih krogov in materiala za pakiranje.

Zamaški iz aglomerirane plute so prepovedani.

Izvajalec razpolaga s prostorom, primernim za skladiščenje pakiranih proizvodov.

Te podrobnosti o skladiščenju in pakiranju ne vplivajo na enotni dokument.

5.   Prijavne obveznosti poročanja proizvajalcev

V poglavju II specifikacije proizvoda so določene prijavne obveznosti proizvajalcev zaradi uskladitve s postopki nadzora pri uporabi zaščitene označbe, transakcijah in pakiranju. Te podrobnosti ne vplivajo na enotni dokument.

ENOTNI DOKUMENT

1.   Ime

Beaumes de Venise

2.   Vrsta geografske označbe

ZOP – zaščitena označba porekla

3.   Kategorije proizvodov vinske trte

1.

Vino

4.   Opis vina

To so mirna rdeča vina z majhnim donosom, pridobljena z zvrščanjem različnih sort vinske trte. Zvrsti so obvezno večinoma sestavljene iz sort vinske trte grenache N, sirah N in mourvèdre. Skupni delež sort vinske trte grenache N, sirah N in mourvèdre znaša najmanj 60 % sortnega sestava.

Za ta vina z intenzivno barvo je značilna elegantna, široka in okrogla struktura z lepim ravnotežjem med kislinami, alkoholom in svilnatimi tanini ter sadne in začimbne note, ki se po staranju obogatijo z živalskimi notami.

Vsebnost jabolčne kisline ≤ 0,4 g/l. TAVNM (najmanjši volumenski delež naravnega alkohola) >12,5 % vol; intenzivnost barve je enaka ali večja od 6; kazalnik za polifenole skupaj je najmanj 45.

Vsebnost fermentirnega sladkorja za vina je ≤ 3 g/l, če je TAVN ≤ 14 %, ali 4 g/l, če je volumenski delež naravnega alkohola > 14 % vol.

Splošne analitske lastnosti

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

 

Najnižja vsebnost skupnih kislin

v miliekvivalentih na liter

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

16,33

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

 

5.   Enološki postopki

5.1.   Posebni enološki postopki

Gostota zasaditve

Pridelovalna praksa

Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 4 000 trsov na hektar.

Razmik med vrstami ne sme biti večji od 2,50 m;

vsak trs ima na razpolago največ 2,50 kvadratnega metra površine. Ta površina se pridobi tako, da se zmnoži razdalja med vrstami z razmikom med trsi;

razmik med trsi v isti vrsti je med 0,90 m in 1,10 m, razen za trse z enojno kordonsko obliko, za katero je razmik med trsi v isti vrsti med 0,80 m in 1,10 m.

Rez

Pridelovalna praksa

Trsi se obrezujejo s kratko rezjo (kotlasta ali kordonska gojitvena oblika royat) z največ 12 očesi na trs. Vsak reznik ima največ dve očesi.

Obdobje oblikovanja kordona v obliki royat je omejeno na pet let. V tem obdobju je dovoljena rez na enojni ali dvojni guyot z največ osmimi očesi na trs po pletju mladik.

Pomladitev parcele, zasajene z vinsko trto s kordonsko gojitveno obliko royat, ne sme presegati 10 % obstoječih trsov na leto.

Trgatev in prevoz

Pridelovalna praksa

Grozdje se trga ročno.

Prebiranje natrganega grozdja je obvezno na parceli, in sicer na mizi za prebiranje.

Vsebina dostavnih vozil za prevoz natrganega grozdja je omejena 3 000 kilogramov.

Namakanje

Pridelovalna praksa

Namakanje se lahko dovoli.

Enološki postopki in postopki fizične obdelave

Posebni enološki postopek

Toplotna obdelava natrganega grozdja nad 40 °C je prepovedana;

Po obogatitvi volumenski delež skupnega alkohola v vinih ne presega 14,5 %.

Zatiranje plevela

Pridelovalna praksa

Da se ohranijo značilnosti fizičnega in biološkega okolja, ki je bistveni element območja:

posebne kemične obdelave proti plesni Botrytis so prepovedane;

popolno kemično zatiranje plevela na parceli je prepovedano;

kemično zatiranje plevela med vrstami je prepovedano;

kemično zatiranje plevela na ozarah je prepovedano;

samonikla rastlinska odeja na ozarah se ohrani;

plastična zastirka je prepovedana.

5.2.   Največji donosi

Rdeče vino

42 hektolitrov na hektar

6.   Razmejeno geografsko območje

Trgatev ter proizvodnja, obdelava in donegovanje vina potekajo na ozemlju naslednjih občin departmaja Vaucluse: Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric in Suzette.

7.   Glavne sorte vinske trte

Grenache N

Mourvèdre N – monastrell

Syrah N – shiraz

8.   Opis povezave

Vinogradniško območje je izpostavljeno proti jugu in je zaščiteno z gorsko verigo Montmirail. Za sredozemsko podnebje je značilna zelo suha in sončna poletna doba. Te podnebne razmere so zelo ugodne za zorenje grozdja. Suha rdeča vina se pridobivajo iz zvrsti več sort vinske trte, med katerimi sta vrsti grenache N in sirah N. Za ta vina z intenzivno barvo, ki imajo senzorični profil, za katerega je značilna elegantna, široka in okrogla struktura z lepim ravnotežjem med kislinami, alkoholom in svilnatimi tanini ter sadne in začimbne note, ki se po staranju obogatijo z živalskimi notami.

9.   Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema pri proizvodnji na razmejenem geografskem območju

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo, obdelavo in donegovanje vina, obsega ozemlje naslednjih območij departmaja Vaucluse: Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians, Vacqueyras in Violès.

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja.

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

Pri označevanju vin s kontrolirano označbo porekla se lahko navede večja geografska enota „Cru des Côtes du Rhône“.

Na etiketi vin s kontrolirano označbo porekla je lahko pod pogoji iz sporazuma med različnimi zadevnimi organi za zaščito in upravljanje navedena večja geografska enota „Vignobles de la Vallée du Rhône“.

Povezava na specifikacijo proizvoda

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75070b8a-ae04-4f4e-9d15-ee0dcb121b20


(1)  UL L 9, 11.1.2019, str. 2.


Top