EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Razpis za Zbiranje Predlogov GR/002/21 Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in škodi, ki jo povzročita ponarejanje in piratstvo 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 150/7


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

GR/002/21

Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in škodi, ki jo povzročita ponarejanje in piratstvo

(2021/C 150/04)

1.   Cilji in opis

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je povečati ozaveščenost o varstvu pravic intelektualne lastnine in o škodi, ki jo povzroči kršitev teh pravic, pri čemer se za mlade Evropejce še zlasti poudarja pomen intelektualne lastnine pri podpori ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvu. Njegov namen je izboljšati znanje in pritegniti prednostne ciljne skupine, da bi se povečalo spoštovanje pravic intelektualne lastnine in navsezadnje spremenilo vedenje ljudi, tako da bi kupovali manj ponarejenega blaga in redkeje dostopali do digitalnih vsebin iz nezakonitih virov.

Posebni cilji programa so:

okrepiti vedenje o pomenu intelektualne lastnine kot orodja za zaščito ustvarjalnosti in inovativnosti, in sicer z zagotavljanjem konkretnih in objektivnih informacij o intelektualni lastnini v tem okviru ter izboljšanjem ozaveščenosti o škodi, ki nastane zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine;

vključiti prednostne ciljne skupine v obravnavo teh vprašanj ob upoštevanju ustreznih možnosti za izboljšave in zlasti tega, kako ciljne skupine pričakujejo, da jim bodo te zadeve predstavljene (nepokroviteljsko, objektivno in nevtralno), da bi se spremenilo ravnanje ter zmanjšala privlačnost ponarejanja in piratstva.

Pričakovani rezultati:

ustrezno in s sprejemljivimi stroški, kar vključuje optimizirano uporabo digitalnih virov, doseči državljane EU in zlasti prednostne ciljne skupine, kot so otroci in mladi v šolah in terciarnem izobraževanju, v šolskih in/ali zunajšolskih učnih dejavnostih. Pričakuje se, da bodo doseženi tudi sedanji ali prihodnji učitelji/akademski strokovnjaki/mladi izobraževalci, pa tudi potrošniki, pri čemer bo posebna pozornost namenjena mladim potrošnikom (starim od 15 do 24 let);

lažje vključevanje ustreznih partnerjev in multiplikatorjev, kot so združenja potrošnikov, vplivniki (npr. blogerji in umetniki) ter drugi ustrezni multiplikatorji, ki lahko dosežejo ciljne skupine z jasno opredeljenim procesom;

zagotovljena trajnost in nadgradljivost rezultatov projekta.

Razpis 2021 za zbiranje predlogov je razdeljen na dva glavna sklopa:

Sklop 1: Doseganje otrok, mladih in/ali učiteljev/prihodnjih učiteljev prek izobraževalnih dejavnosti v šolskem in zunajšolskem učnem okolju.

Cilj sklopa 1 je dopolniti in zgraditi sinergije z intelektualno lastnino v izobraževalni projekt, ki se zdaj opredeljuje za naslednjih pet let.

(Na voljo proračun: 400 000 EUR. Najvišji znesek za posamezen projekt: 60 000 EUR.)

Specifikacije:

področje uporabe: izobraževalni ukrepi znotraj in zunaj šole, namenjeni otrokom v starosti od približno šest do 18 let, pa tudi na mlade v terciarnem izobraževanju in/ali sedanje in/ali prihodnje strokovnjake za izobraževanje, ki se ali se bodo neposredno ukvarjali z otroki in mladimi (usposabljanje izvajalcev usposabljanja);

predlagane dejavnosti morajo biti v skladu z novimi ključnimi kompetencami za vseživljenjsko učenje, ki jih je odobril Svet za izobraževanje 22. maja 2018, in z novim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje (2021–2027), ki ga je izdala Evropska komisija septembra 2020, ter zlasti s pomenom intelektualne lastnine pri podpori ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništvu;

uradna vključitev institucionalnih akterjev, kot so ministrstvo za izobraževanje ali drugi ustrezni oblikovalci politike/deležniki, za odobritev programa in njegovo razširjanje;

vključitev učiteljev in/ali akademskih strokovnjakov v razvoj gradiva ali izobraževalnih dejavnosti;

dokazano sodelovanje prijavitelja pri razvoju izobraževalnih programov ali gradiva za šole ali univerze.

Sklop 2: doseganje potrošnikov in zlasti mladih potrošnikov.

(Na voljo proračun: 600 000 EUR. Najvišji znesek za posamezen projekt: 100 000 EUR.)

Specifikacije:

področje uporabe: dejavnosti ozaveščanja, usmerjene v potrošnike, zlasti mlade potrošnike;

dejavnosti morajo biti čezmejne in vključevati več držav članic EU (izvedejo naj se vsaj v treh državah članicah);

vključitev ustreznih vplivnih partnerjev za razširjanje in doseganje ciljnih skupin (vplivnikov, kot so blogerji, umetniki in multiplikatorji, kot so zadevni mediji, javni organi, potrošniške organizacije itd.);

izvirnost in sodobni/ustvarjalni pristopi, predvsem digitalni bodo imeli prednost.

Več podrobnosti je na voljo v poglavju I navodil za prijavitelje.

2.   Upravičenost

2.1   Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji so upravičeni, če so javni ali zasebni organi, ki so več kot dve leti registrirani v eni od 27 držav članic. Javni subjekti, ki prejemajo finančna sredstva ali podporo urada EUIPO na podlagi drugih finančnih ukrepov, kot so programi sodelovanja, ki so namenjeni uresničevanju enakih ciljev, kot je predvideno s tem razpisom (npr. nacionalni in regionalni uradi za intelektualno lastnino, mednarodne organizacije itd.), niso upravičeni.

2.2   Upravičene dejavnosti

Projekti lahko trajajo največ 12 mesecev.

Vrste upravičene dejavnosti, ki se financira za oba sklopa, sklop 1 in sklop 2, na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, zajemajo dejavnosti ozaveščanja v skladu z oddelkoma 3 in 4 poglavja 1 navodil za prijavitelje, vključno z naslednjimi neizčrpnimi primeri:

dejavnosti medijev in družbenih medijev;

izdelavo in razširjanje avdiovizualnega gradiva ali publikacij;

organizacijo dogodkov, sejmov, razstav ali usposabljanj, ki so del posameznega projekta;

obveščanje in zabavo (razprave, izobraževalne programe za mlade, kvize, videoigre ali glasbene programe itd.);

spletna orodja, dejavnosti, rešitve itd.

Poleg tega morajo morajo biti v upravičeni dejavnosti upoštevani spodaj navedeni pogoji financiranja:

sklop 1: proračun od 20 000 do 60 000 EUR,

sklop 2: proračun od 40 000 do 100 000 EUR.

Poleg tega morajo predlagane dejavnosti v predlogu za sklop 2 potekati v najmanj treh državah članicah.

Naslednje dejavnosti niso upravičene:

projekti, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezna sponzorstva za udeležbo ali govorne dejavnosti na delavnicah, seminarjih, konferencah in kongresih ali drugih dogodkih;

projekti, ki se nanašajo samo ali predvsem na posamezne štipendije za študij ali tečaj usposabljanja.

Prijavitelji se lahko prijavijo za oba sklopa, vendar lahko predložijo predlog samo za en sklop. Posledično so jim lahko dodeljena nepovratna sredstva za en sklop ali za oba.

Več podrobnosti je na voljo v poglavju II navodil za prijavitelje.

3.   Merila za izključitev in izbor

Prijavitelji ne smejo biti v položaju, zaradi katerega bi bili izključeni iz udeležbe v postopku in/ali dodelitve sredstev v skladu s finančno uredbo Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (1).

Prijavitelji morajo imeti finančno in operativno zmogljivost za izvedbo predlaganih dejavnosti.

Več podrobnosti o dokazilih, ki jih je treba predložiti, je na voljo v poglavju II navodil za prijavitelje.

4.   Merila za dodelitev

Upravičenost predlogov bo ocenjena na podlagi vrednotenja, opisanega v nadaljevanju, pri čemer je najvišje možno število točk 100:

Merila

Minimalni prag

Največje možno število točk

1-

Ustreznost projekta in njegova povezanost s splošnim interesom

18

35

2-

Doseganje

25

50

3-

Metodologija in trajnost

8

15

Skupaj

51

100

Financirali se bodo samo predlogi, ki bodo dobili:

skupno najmanj 51 točk in

vsaj minimalno število točk pri vsakem merilu.

Več podrobnosti je na voljo v poglavju II navodil za prijavitelje.

5.   Proračun

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa, znašajo 1 000 000 EUR (sklop 1: 400 000 EUR in sklop 2: 600 000 EUR). Ta znesek bo razporejen na dve proračunski leti in razpoložljivost sredstev, ki ustrezajo proračunu za leto 2022 bo odvisna od proračuna, ki ga bo sprejel proračunski organ urada EUIPO.

Najnižji in najvišji znesek nepovratnih sredstev bosta:

 

sklop 1: 20 000 do 60 000 EUR

 

sklop 2: 40 000 do 100 000 EUR

Urad EUIPO si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo prijav

Prijavna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu : .https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Prijave je treba poslati uradu EUIPO na spletnem obrazcu prijave (e-obrazec) najpozneje do 8. 6. 2021 do 13.00 (po lokalnem času).

Drugi načini predložitve vloge niso sprejemljivi.

Prijavitelji morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni v e-obrazcu.

Prijave, ki ne bodo vključevale vseh zahtevanih prilog in ne bodo vložene do roka, se ne bodo upoštevale.

Več podrobnosti je na voljo v poglavju IV navodil za prijavitelje.

7.   Podrobnejše informacije

Podrobne zahteve tega razpisa za zbiranje predlogov so na voljo v navodilih za prijavitelje na spletnem naslovu:: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Prijave morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih.

8.   Stik

Za več informacij pišite na elektronski naslov: grants@euipo.europa.eu.


(1)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


Top