EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AP0154

P8_TA(2019)0154 Uvoz kulturnih dobrin ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)) P8_TC1-COD(2017)0158 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine

OJ C 23, 21.1.2021, p. 258–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 23/258


P8_TA(2019)0154

Uvoz kulturnih dobrin ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2021/C 23/46)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2017)0375),

ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0227/2017),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 19. decembra 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

ob upoštevanju skupne razprave Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za državljanske svoboščine in notranje zadeve (A8-0308/2018),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju (1);

2.

poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)  To stališče nadomesti spremembe, sprejete 25. oktobra 2018 (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0418).


P8_TC1-COD(2017)0158

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta o vnosu in uvozu predmetov kulturne dediščine

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/880.)


Top