EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AT40411(02)

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/695/EU).) Googlov iskalnik (AdSense) (AT.40411) 2020/C 369/03

C/2019/2173

OJ C 369, 3.11.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/3


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

Googlov iskalnik (AdSense)

(AT.40411)

(2020/C 369/03)

Uvod

(1)

Osnutek sklepa zadeva ravnanje družbe, ki vključuje Google LLC (prej Google Inc. (2)) in Alphabet Inc. (3) (skupaj ali zamenljivo v skladu s kontekstom v nadaljnjem besedilu: Google) glede nekaterih klavzul v svojih pogodbah z ustreznimi spletišči tretjih oseb (založniki), s katerimi se od njih zahteva, (i) da vse ali večino svojih oglasov v okviru spletnega iskanja (v nadaljnjem besedilu: oglasi) zakupijo pri Googlu; (ii) da rezervirajo najboljši prostor na svojih straneh z rezultati iskanja za minimalno število Googlovih oglasov; ter (iii) da morajo pridobiti dovoljenje družbe Google, preden lahko spremenijo prikaz konkurenčnih oglasov.

(2)

Ta zadeva je nastala zaradi več pritožb (4). Komisija je najprej uporabila postopek iz člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (5), preden je prešla na postopek iz člena 7 navedene uredbe (6).

Obvestilo o nasprotovanju

(3)

Komisija je 14. julija 2016 na družbi Google Inc. in Alphabet Inc. naslovila obvestilo o nasprotovanju, v katerem je navedla svoje predhodne ugotovitve, da klavzule iz odstavka (1) above pomenijo ločene kršitve člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP ter pomenijo tudi enotno in trajajočo kršitev člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP (7).

(4)

Družba Google je 26. julija 2016 pridobila dostop do večine dostopnih preiskovalnih datotek prek šifriranega CD-ROM-a/DVD-ja (8). Generalni direktorat za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: GD za konkurenco) je septembra 2016 organiziral postopek v podatkovni sobi za nekatere občutljive informacije, ki jih je Komisija pridobila od tretjih oseb. Družba Google je v skladu s členom 7(1) Sklepa 2011/695/EU name naslovila vrsto zahtev za nadaljnji dostop do dokumentov, ki so ji bili predloženi v redigirani obliki. V zvezi s tem je družba Google izrazila pripravljenost, da sprejme omejeno razkritje, kjer je to potrebno, s pomočjo postopkov v podatkovni sobi ali z uporabo tako imenovanih zaupnih krogov (9). Po mojem posredovanju so ji bile razkrite manj redigirane ali celovite različice številnih od teh dokumentov, v nekaterih primerih v okviru postopka v podatkovni sobi ali postopkov zaupnih krogov. V zvezi z omejenim številom dokumentov, za katere je zaprosila družba Google, sem zahtevo družbe Google zavrnil, saj dostop do redigiranih delov dokumentov ni bil potreben za učinkovito uveljavljanje pravice družbe Google do zaslišanja.

(5)

Družba Google je na obvestilo o nasprotovanju odgovorila 3. novembra 2016 (10). Ustnega zaslišanja ni zahtevala.

Sodelovanje pritožnikov in zainteresiranih tretjih oseb

(6)

Komisija je prejela pritožbe v zvezi s tem postopkom od Ciao GmbH („Ciao“) (11), Microsoft Corporation („Microsoft“), Expedia Inc. („Expedia“), pobude za konkurenčno spletno tržnico („ICOMP“), Tradecomet.com Ltd in njene matične družbe Tradecomet LLC („TradeComet“), Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom“) in Kelkoo SAS („Kelkoo“) (12). Družba Google je predložila pripombe na vsako od teh pritožb. V skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 773/2004 je bila zadevnim pritožnikom zagotovljena nezaupna različica obvestila o nasprotovanju.

(7)

V postopek sem sprejel dve zainteresirani tretji osebi, ki sta izkazali zadosten interes za namene člena 27(3) Uredbe (ES) št. 1/2003, člena 13(1) Uredbe (ES) št. 773/2004 in člena 5(1) in (2) Sklepa 2011/695/EU (13). GD za konkurenco ju je v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 773/2004 obvestil o naravi in predmetu postopka ter jima dal možnost, da pisno izrazita svoja stališča.

Dopisa o dejstvih

(8)

Komisija je 6. junija 2017 na družbo Google naslovila prvi „dopis o dejstvih“ (v nadaljnjem besedilu: prvi dopis o dejstvih). Dostop do spisa po obvestilu o nasprotovanju je bil družbi Google na ta datum zagotovljen prek šifriranega CD-ja. Postopek v podatkovni sobi je bil organiziran junija 2017.

(9)

Družba Google je na prvi dopis o dejstvih odgovorila 3. julija 2017.

(10)

Komisija je 11. decembra 2017 na družbo Google naslovila še en dopis o dejstvih (v nadaljnjem besedilu: drugi dopis o dejstvih). Istega dne je bil družbi Google odobren nadaljnji dostop do spisa v zvezi z vsemi dokumenti, ki jih je Komisija pridobila po prvem dopisu o dejstvih, in sicer do datuma drugega dopisa o dejstvih.

(11)

Družba Google je na drugi dopis o dejstvih odgovorila 15. januarja 2018.

Beležke s sestankov in druge postopkovne opombe

(12)

Po prejemu obvestila o nasprotovanju in prvega dopisa o dejstvih ter po sodbi Sodišča v zadevi Intel proti Komisiji (14) je družba Google zahtevala tudi dostop do beležk s sestankov s pritožniki ali drugimi tretjimi stranmi, ki so bile popolnejše od tistih, do katerih je že imela dostop.

(13)

Povezani prvo in drugo zahtevo družbe Google sem zavrnil v skladu s členom 7(1) Sklepa 2011/695/EU, saj v primeru, da v spisu Komisije ni podrobnejših beležk, ni bilo ničesar, kar bi bilo predmet zahteve za vpogled v spis.

(14)

Preden sem prejel tretjo zahtevo družbe Google za beležke s sestankov, je GD za konkurenco marca 2018 po zgoraj navedeni sodbi Intel proti Komisiji predložil več revidiranih zapisnikov sestankov in klicev med GD za konkurenco in tretjimi stranmi, pri čemer je pojasnil, da so bili pripravljeni na podlagi stikov GD za konkurenco s tretjimi stranmi. Družba Google se mi je pritožila, da ta odziv ni bil zadovoljiv. Kolikor se je zahteva družbe Google v skladu s členom 7(1) Sklepa 2011/695/EU nanašala na nadaljnji dostop do preostalih redigiranih delov popravljenih zapisnikov, ki jih je predložil GD za konkurenco, sem poskrbel, da je GD za konkurenco zagotovil dostop do manj redigiranih različic dveh zapisnikov klicev (15). Kar se tiče preostalih redigiranih delov sem bil mnenja, da jih je treba ohraniti. Kolikor je bilo mogoče zahtevo družbe Google razlagati tako, da si prizadeva za nadaljnji dostop do drugih dokumentov, ki jih ima Komisija, sem bil po posvetovanju z GD za konkurenco mnenja, da je taka zahteva brezpredmetna (16). Nazadnje, v zvezi z vprašanjem, ali je gradivo, ki je bilo zagotovljeno z odgovorom GD za konkurenco, kolikor je ustrezno, izpolnilo zahteve iz člena 19 Uredbe (ES) št. 1/2003, kot je navedeno v sodbi Sodišča v zadevi Intel proti Komisiji, nisem imel pristojnosti, da s sklepom v imenu Komisije nadomestim presojo GD za konkurenco. Vsekakor pa se na podlagi informacij, ki so mi na voljo, in stališč, ki so mi bila predložena v zvezi z zagotavljanjem zapisnikov sestankov, ne zdi, da bi bile kršene pravice družbe Google do obrambe, kar bi omadeževalo zakonitost osnutka sklepa.

(15)

Družba Google je prav tako trdila, da je Komisija kršila njeno pravico do obrambe s tem, da ji je preprečila, da bi preverila izračune pokritosti trga iz drugega dopisa o dejstvih, da ni sprejela dodatnega obvestila o nasprotovanju in da ni zadostno obrazložila, zakaj se je Komisija v letu 2014 odločila za postopek iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1/2003, potem ko je prej poskušala sprejeti sklep o zavezah v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003. Osnutek sklepa zavrača te trditve. V zvezi s temi vprašanji nisem prejel neposrednih pritožb od družbe Google in nimam dokazov, da so bile v zvezi s tem kršene pravice do obrambe družbe Google.

Osnutek sklepa

(16)

V skladu s členom 16(1) Sklepa 2011/695/EU sem pregledal osnutek sklepa, da bi preučil, ali obravnava samo ugovore, v zvezi s katerimi so imele stranke priložnost izraziti svoja stališča. Menim, da je tako.

(17)

Na splošno menim, da se je v tem postopku spoštovalo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic.

Bruselj, 19. marec 2019

Joos STRAGIER


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/695/EU).

(2)  Septembra 2017 je družba Google Inc. spremenila svojo pravno obliko in postala družba Google LLC.

(3)  Holding, ki je bil ustanovljen kot del reorganizacije družbe in je od 2. oktobra 2015 v celoti lastnik družbe Google LLC (prej Google Inc.).

(4)  Popoln seznam zadevnih pritožnikov je na voljo v odstavku (6) spodaj.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

(6)  Komisija je 30. novembra 2010 že sprožila postopek zoper družbo Google Inc. v skladu s členom 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES (UL L 123, 27.4.2004, str. 18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 773/2004), v zvezi z nekaterimi praksami pod številko zadeve AT.39740, od katere je bila ločena obravnavana zadeva.

(7)  Hkrati je Komisija sprožila postopek proti družbi Alphabet Inc.

(8)  Dostop do spisa v zadevi AT.39740 je bil predhodno zagotovljen.

(9)  Družba Google je nato umaknila svoje zahteve za približno četrtino zadevnih dokumentov.

(10)  Družba Google je v spremnem dopisu na svoj odgovor navedla, da si pridržuje pravico do dopolnitve tega odgovora po rešitvi nerešenih (in prihodnjih) zahtev v skladu s členom 7(1) Sklepa 2011/695/EU. Družba Google je svoj odgovor dopolnila z dopisom z dne 6. marca 2017.

(11)  Pritožbo družbe Ciao je Komisiji posredoval Bundeskartellamt (Nemčija) v skladu z Obvestilom Komisije o sodelovanju v okviru mreže organov, pristojnih za konkurenco (UL C 101, 27.4.2004, str. 43).

(12)  Pritožbi družbe Microsoft in Ciao sta bili umaknjeni 21. aprila 2016.

(13)  GD za konkurenco je zainteresiranima tretjima osebama v zadevi AT.39740 poslal dopis, v katerem ju je obvestil, da ne bosta samodejno sprejeti v postopek v tej zadevi in da morata, če želita biti sprejeti, izraziti zadosten interes. Ena zainteresirana tretja oseba ni bila sprejeta, ker ni odgovorila na poziv, naj zagotovi zadostno jasnost o njenem interesu v postopku, da bi lahko jaz ocenil njeno prošnjo.

(14)  Sodba z dne 6. septembra 2017 (C-413/14 P, EU:C:2017:632).

(15)  Družba Google je GD za konkurenco po elektronski pošti potrdila, da ne načrtuje nadaljnjih zahtevkov v zvezi s prejetimi materiali, saj so bila zadevna vprašanja že zajeta v predhodnih zahtevah družbe Google.

(16)  GD za konkurenco mi je potrdil, da v posesti Komisije ni bilo drugih (nezaupnih različic) dokumentov, ki bi vsebovali kakršne koli zapisnike sestankov ali klicev, ki so bili izvedeni za namene zbiranja informacij v zvezi s predmetom preiskave v tej zadevi.


Top