EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0813(01)

Obvestilo o začetku Postopek pregleda s strani Unije po pritožbi glede trgovinskih ovir v smislu Uredbe (EU) 2015/1843, ki jih uporabljajo Združene mehiške države in vključujejo ukrepe, ki vplivajo na uvoz pijače „Tequila“ 2020/C 265/03

PUB/2020/629

OJ C 265, 13.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 265/3


OBVESTILO O ZAČETKU

Postopek pregleda s strani Unije po pritožbi glede trgovinskih ovir v smislu Uredbe (EU) 2015/1843, ki jih uporabljajo Združene mehiške države in vključujejo ukrepe, ki vplivajo na uvoz pijače „Tequila“

(2020/C 265/03)

Evropska komisija je 8. junija 2020 prejela pritožbo industrijskega združenja v zvezi z oviro za uvoz pijače „Tequila“ iz Mehike v Evropsko unijo, ki je bila vložena v skladu s členom 3(1) Uredbe (EU) 2015/1843 (1).

1.   Zadevni izdelki

Izdelek, na katerega vpliva mehiški ukrep, je žgana pijača „Tequila“.

2.   Zadevna država

Združene mehiške države.

3.   Povzetek pritožbe

V pritožbi je navedeno, da je mehiško združenje Consejo Regulador del Tequila (CRT) 7. februarja 2020 napovedalo, da ne bo več izdajalo izvoznih potrdil podjetju Tequilas del Señor, ki proizvaja in izvaža pijačo „Tequila“ podjetju France Boissons, ki je povezano podjetje družbe Heineken NV. Pritožnik trdi, da je razlog za prenehanje izdajanja izvoznih potrdil trditev CRT, da Heinekenovo pivo Desperados – pivo z dodano aromo pijače „Tequila“ – krši mehiški tehnični standard, ki se uporablja za uporabo geografske označbe „Tequila“.

CRT je združenje, ki zastopa interese mehiških proizvajalcev pijače „Tequila“ in mu je mehiška vlada podelila nekatera pooblastila, vključno s pooblastilom organa Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial za uveljavljanje geografske označbe „Tequila“ z namenom njene zaščite pred goljufijami in zlorabami po svetu. CRT je zadolžen tudi za izdajanje izvoznih potrdil proizvajalcem pijače „Tequila“, potem ko se prepriča, da je bila vsaka pošiljka pijače „Tequila“ proizvedena v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami. CRT kot organ za ugotavljanje skladnosti spada pod pristojnost mehiškega ministrstva za gospodarske zadeve prek regulativne agencije ministrstva Dirección General de Normas (DGN).

Pritožnik trdi, da mehiška zavrnitev izdaje izvoznega potrdila za pijačo „Tequila“, namenjeno Evropski uniji, ni v skladu s členom XI Sporazuma GATT iz leta 1994 in Sporazumom o žganih pijačah med EU in Mehiko iz leta 1997 (2).

4.   Postopek

Komisija bo izvedla preiskavo za preučitev pritožbe. Zainteresirane strani lahko predložijo pisne informacije o vprašanjih, izpostavljenih v pritožbi, ali zagotovijo ustrezna dokazila.

V skladu s členom 9(4) Uredbe (EU) 2015/1843 lahko zainteresirane strani pregledajo informacije v spisu Komisije, razen internih dokumentov in zaupnih informacij, če so informacije pomembne za zaščito njihovih interesov in jih Komisija uporablja v preiskavi. Informacije se obravnavajo kot zaupne, če bi imelo njihovo razkritje po vsej verjetnosti znaten škodljiv učinek na dobavitelja ali vir takih informacij. Poleg tega lahko zainteresirane strani Komisijo zaprosijo, da jih obvešča o bistvenih dejstvih in premislekih, ki izhajajo iz preiskave.

Komisija lahko zasliši zainteresirane strani.

Komisija pet mesecev, v zapletenih primerih pa sedem mesecev po datumu objave poroča odboru iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2015/1843 o rezultatih postopka pregleda.

Vse informacije in vse zahteve za zaslišanje se pošljejo v pisni obliki na naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

TRADE.F.3 –Legal aspects of trade and sustainable development and investment

CHAR 6/135

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: trade-tbr@ec.europa.eu

5.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko v skladu s Sklepom (EU) 2019/339 (3) zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije ter obravnava zahtevke za dostop do spisa, nestrinjanja glede zaupnosti dokumentov ter zahtevke tretjih oseb za zaslišanje.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

6.   Roki

Vsaka oseba razen pritožnika in predstavnikov Mehike, ki želi biti obravnavana kot zainteresirana stran, Komisijo pisno zaprosi za ta status najpozneje 45 dni po datumu objave tega obvestila in navede, zakaj bi bilo treba šteti, da ima ta oseba interes v postopku. Komisija mora vsako zahtevo zainteresiranih strani za zaslišanje prejeti v istem roku, v njej pa mora biti navedeno, zakaj to stranko izid postopka prvenstveno zadeva. Zahtevo za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje je treba vložiti čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje 15 dni po nastopu dogodka, na katerem temelji zahteva. Vsaka taka zahteva se predloži pisno, v njej pa so navedena vprašanja, ki jih mora obravnavati pooblaščenec za zaslišanje, kar vključuje obrazložitev, kako ta vprašanja vplivajo na pravice do obrambe vložnika.

7.   Varstvo podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tem postopku pregleda, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 (4).


(1)  Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (UL L 272, 16.10.2015, str. 1).

(2)  Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o medsebojnem priznavanju in zaščiti poimenovanj za žgane pijače (UL L 152, 11.6.1997, str. 16).

(3)  Sklep predsednika Evropske komisije (EU) 2019/339 z dne 21. februarja 2019 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih trgovinskih postopkih (UL L 60, 28.2.2019, str. 20).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top