EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0731(01)

Nacionalna izvzetja ponudnikov storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos Direktive(EU) 2015/849 (direktive o preprečevanju pranja denarja) Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 170 z dne 18. maja 2020, str. 23) 2020/C 251/13

PUB/2020/585

OJ C 251, 31.7.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/16


NACIONALNA IZVZETJA PONUDNIKOV STORITEV IGER NA SREČO IZ NACIONALNIH DOLOČB ZA PRENOS DIREKTIVE(EU) 2015/849 (DIREKTIVE O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA)

Seznam držav članic, ki so se odločile, da bodo ponudnike nekaterih storitev iger na srečo izvzele iz nacionalnih določb za prenos Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

(To besedilo razveljavlja in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu C 170 z dne 18. maja 2020, str. 23)

(2020/C 251/13)

Če se država članica odloči, da v celoti ali delno izvzame ponudnike nekaterih storitev iger na srečo iz nacionalnih določb za prenos te direktive, o tem sklepu skupaj z utemeljitvijo na podlagi konkretne ocene tveganja uradno obvesti Komisijo. Država članica lahko tako uradno obvestilo poda ali prekliče kadar koli. Komisija o takih sklepih obvesti druge države članice.

Države članice, ki so Komisijo o takih sklepih uradno obvestile do julija 2020:

Država članica

Izvzeti ponudniki storitev iger na srečo

Avstrija

V skladu s 1. in 2. točko tretjega odstavka 31.c člena zveznega zakona o igrah na srečo z dne 28. novembra 1989 (Glücksspielgesetz – GSpG, Zvezni uradni list št. 620/1989, kakor je bil spremenjen v Zveznem uradnem listu št. 118/2016) so delno izvzete naslednje loterijske igre:

loto (6. člen zakona o igrah na srečo);

nogometne stave(7. člen zakona o igrah na srečo);

dodatne igre (8. člen zakona o igrah na srečo);

loterije s trenutno znanim dobitkom (9. člen zakona o igrah na srečo);

razredne loterije (10. člen zakona o igrah na srečo);

številčni loto (11. člen zakona o igrah na srečo);

številčne loterije (12. člen zakona o igrah na srečo);

spletne igre na srečo (prvi odstavek 12.a člena zakona o igrah na srečo);

bingo in keno (12.b člen zakona o igrah na srečo).

Ta delna izvzetja temeljijo na sedanji oceni, da navedene storitve iger na srečo predstavljajo manjše tveganje, in se bodo prenehala uporabljati, če bi se v prihodnjih ocenah raven tveganja povečala.

Belgija

V skladu s prvim odstavkom 5. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 18. septembra 2017:

nacionalna loterija.

V skladu s prvim in devetim odstavkom 25. člena zakona o igrah na srečo, stavah, igralnicah in zaščiti igralcev z dne 7. maja 1999 ter kraljevim odlokom z dne 30. januarja 2019, objavljenim 8. februarja 2019:

imetniki licence razreda C, ki za obnovljivo obdobje petih let pod pogoji, ki jih določa, dovoljuje obratovanje objektov, v katerih se prirejajo igre na srečo, ali objektov, v katerih se strežejo alkoholne pijače (razred III);

imetniki licence razreda G1, ki za obnovljivo obdobje petih let pod pogoji, ki jih določa, dovoljuje prirejanje iger na srečo v televizijskih programih na podlagi števčnih nizov, ki temeljijo na belgijskem načrtu oštevilčenja in ki tvorijo celoten program igre;

imetniki licence razreda G2, ki za obdobje enega leta pod pogoji, ki jih določa, dovoljuje prirejanje iger na srečo prek medijev, ki niso televizijski programi, na podlagi števčnih nizov, ki temeljijo na belgijskem načrtu oštevilčenja in ki tvorijo celoten program igre.

Češka

V skladu z zakonom št. 253/2008 z dne 5. junija 2008 o izbranih ukrepih proti legitimizaciji premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma:

bingo;

tombola;

denarne loterije;

blagovne loterije;

loterije s trenutno znanim dobitkom in/ali številčne loterije.

Danska

V skladu s petim odstavkom 1. člena zakona št. 651 z dne 8. junija 2017 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter obvestilom o delnem izvzetju nekaterih iger na srečo iz zakonov o pranju denarja z dne 26. junija 2017:

stave z vložkom v skupen sklad;

igralni avtomati zunaj igralnic, ki ponujajo denarne nagrade z omejenimi vložki/izplačili;

loterije, razredne loterije (Klasselotteriet) in neprofitne loterije (vključno z igrami bingo in tombolo, če štejejo za neprofitno loterijo);

poker v fizičnih igralnicah, kadar se igra v obliki turnirja, v združenjih in kadar ne prinaša dobička za imetnika licence;

spletni bingo, ki se predvaja na televiziji;

menedžerske igre (fantazijski športi, ki se igrajo vso sezono, ne na dnevni osnovi);

tekmovanja, kjer sodelovanje poteka prek sporočil SMS ali na podoben način;

igre, ponujene v skladu z 9. do 15. členom izvršilne odredbe o javnih razvedrilnih dejavnostih.

Estonija

V skladu s 6. členom zakona o igrah na srečo z dne 15. oktobra 2008, v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 26. oktobra 2017:

komercialne loterije.

Finska

V skladu s četrtim odstavkom 3. člena prvega poglavja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 28. junija 2017 (444/2017):

igralni avtomati zunaj igralnic.

Nemčija

V skladu s točko 15 prvega odstavka 2. člena zakona o pranju denarja (Geldwäschegesetz) z dne 23. junija 2017:

upravljavci igralnih avtomatov po 33.c členu zakona o opravljanju industrijskih, trgovskih in obrtniških dejavnosti (Gewerbeordnung);

združenja, ki poslujejo kot totalizatorji, v skladu s 1. členom zakona o stavah na konjske dirke, športnih stavah in loterijah (Rennwett- und Lotteriegesetz);

loterije, razen spletnih loterij, katerih prireditelji ali posredniki imajo javno licenco pristojnega organa v Nemčiji;

socialne loterije.

Madžarska

V skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ki je začel veljati 26. junija 2017):

igre z žrebom, kot so opredeljene in urejene v skladu s 15. do 24. členom zakona št. 34 iz leta 1991 o igrah na srečo (igre z žrebom vključujejo loterije, tombolo, hitre srečke in tako imenovane druge igre z žrebom, kot na primer nespletni bingo).

Irska

V skladu z osmim odstavkom 25. člena zakona o kazenskem pravosodju (pranje denarja in financiranje terorizma) iz leta 2010, kot je bil spremenjen, in v pravilu 3 zakonodajnega instrumenta 487/2018:

igralni avtomati ali razvedrilni avtomati, določeni v skladu s 14. členom Zakona o igrah na srečo in loterijah iz leta 1956;

loterije v smislu Zakona o igrah na srečo in loterijah iz leta 1956, vključno z bingom;

poker, ki se izvaja na fizični lokaciji, ki ni igralnica ali zasebni klub.

Nizozemska

V skladu z 2. členom Uredbe ministra za finance ter ministra za pravosodje in varnost z dne 13. julija 2018 št. 2018-0000113969 (uredba o izvajanju četrte direktive o preprečevanju pranja denarja)

dobrodelne loterije (3. člen zakona o igrah na srečo);

ponudniki tedenskih prodajnih promocij in manjših iger na srečo (7.a člen zakona o igrah na srečo);

državna loterija (8. člen zakona o igrah na srečo);

loterija s trenutno znanim dobitkom (14.a člen zakona o igrah na srečo);

prireditelji športnih tekmovanj (15. člen zakona o igrah na srečo);

totalizatorji (23. člen zakona o igrah na srečo);

loto (27.a člen zakona o igrah na srečo);

vsi, ki imajo igralne avtomate (30.b člen zakona o igrah na srečo);

upravljavci igralnih avtomatov (30.h člen zakona o igrah na srečo).

Slovenija

V skladu z Uredbo o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 66/18 z dne 12. oktobra 2018):

društva in neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije, ki občasno priredijo klasično igro na srečo, se v celoti izvzamejo iz izvajanja ukrepov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 z dne 4. novembra 2016);

prireditelji, ki trajno prirejajo klasične igre na srečo na podlagi koncesije Vlade Republike Slovenije, se deloma izvzamejo iz izvajanja ukrepov za poznavanje stranke, ki se izvajajo v skladu z navedeno uredbo.

Švedska

V skladu s 1. členom osmega poglavja zakona o ukrepih proti pranju denarja in financiranju terorizma (SFS 2017:630), 20. členom odloka o ukrepih proti pranju denarja in financiranju terorizma (SFS 2009:92) ter 2. členom prvega poglavja predpisov in splošnega mnenja švedskega organa za igre na srečo o ukrepih proti pranju denarja in financiranju terorizma (SIFS 2019:2):

1.

loterije, ki se izvajajo na podlagi licence v skladu s petim poglavjem zakona o igrah na srečo (SFS 2018:1138) in niso spletne igre na srečo ali igre na srečo v igralnici;

2.

loterije, ki se izvajajo na podlagi licence ali registracije v skladu s šestim poglavjem zakona o igrah na srečo in niso spletne igre na srečo;

3.

igre na srečo v igralnici in igre na igralnih avtomatih z blagovnimi dobitki na podlagi licence v skladu z devetim poglavjem zakona o igrah na srečo;

4.

igre na igralnih avtomatih z denarnim dobitkom in igre na igralnih avtomatih na žetone, razen turnirjev iger s kartami, ki se prirejajo na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu z desetim poglavjem zakona o igrah na srečo.

Izjemi 1 in 2 se ne uporabljata, če lahko stranka doda sredstva na račun igralca, tj. sredstva, ki niso neposredno plačilo za udeležbo v loteriji.


Top