EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0731(09)

Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1126, in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1124 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima 2020/C 251/10

ST/9332/2020/INIT

OJ C 251, 31.7.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/13


Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/ 1126 , in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/ 1124 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

(2020/C 251/10)

Bryanu D’ANCONA, osebi, uvrščeni na seznam iz Priloge k Sklepu Sveta (SZVP) 2016/1693 (1), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1126 (2), in Priloge I k Uredbi Sveta (EU) 2016/1686 (3), kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1124 (4) o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima, sporočamo naslednje:

Svet Evropske unije je odločil, da bi bilo treba osebo, navedeno v zadevnih prilogah, uvrstiti na seznam oseb, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa (SZVP) 2016/1693 in Uredbe (EU) 2016/1686.

Zadevno osebo opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na seznamu v Prilogi II k Uredbi (EU) 2016/1686, zaprosi, da se ji dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali posebna plačila v skladu s členom 5 navedene uredbe.

Zadevna oseba lahko Svetu pošlje prošnjo za pridobitev utemeljitve, na podlagi katere je uvrščena na navedeni seznam. Takšna prošnja se pošlje na naslednji naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu.

Zadevna oseba lahko zahtevo za ponovno preučitev odločitve o uvrstitvi na zadevni seznam skupaj z dokazili kadar koli pošlje Svetu na navedeni naslov. V zvezi s tem zadevno osebo opozarjamo, da bo Svet seznam redno pregledoval v skladu s členom 6(2) Sklepa (SZVP) 2016/1693 in členom 4(4) Uredbe (EU) 2016/1686. Da bi bili zahtevki lahko obravnavani že pri naslednjem pregledu, jih je treba predložiti do 31. avgusta 2020.

Zadevno osebo opozarjamo tudi, da lahko odločitev Sveta izpodbija na Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz drugega odstavka člena 275 ter četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 255, 21.9.2016, str. 25.

(2)  UL L 246, 30.7.2020, str. 10.

(3)  UL L 255, 21.9.2016, str. 1.

(4)  UL L 246, 30.7.2020, str. 1.


Top