EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0731(08)

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/797 in Uredbi Sveta (EU) 2019/796 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice 2020/C 251/09

OJ C 251, 31.7.2020, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/12


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/797 in Uredbi Sveta (EU) 2019/796 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

(2020/C 251/09)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (1) obveščamo o naslednjem:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave sta Sklep Sveta (SZVP) 2019/797 (2), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1127 (3), in Uredba Sveta (EU) 2019/796 (4), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1125 (5) o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice.

Upravljavec tega postopka obdelave je oddelek RELEX.1.C v direktoratu za zunanje zadeve, širitev in civilno zaščito – RELEX generalnega sekretariata Sveta (GSS), katerega naslov je:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov v GSS:

pooblaščena oseba za varstvo podatkov

data.protection@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je sestaviti in posodabljati seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom (SZVP) 2019/797, kot je bil spremenjen s Sklepom (SZVP) 2020/1127, in Uredbo (EU) 2019/796, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1125.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v Sklepu (SZVP) 2019/797 in Uredbi (EU) 2019/796.

Zbrani osebni podatki vključujejo potrebne podatke za pravilno identifikacijo zadevne osebe in utemeljitev ter katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko predložijo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 25 Uredbe (EU) 2018/1725 bo uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot so pravica dostopa ter pravica do popravka ali do ugovora, urejeno z Uredbo (EU) 2018/1725.

Osebni podatki se bodo hranili pet let od dne, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ali ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali za čas trajanja sojenja, če se je to začelo.

Brez poseganja v katero koli pravno, upravno ali izvensodno sredstvo lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).


(1)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.

(2)  UL L 129 I, 17.5.2019, str. 13.

(3)  UL L 246, 30.7.2020, str. 12.

(4)  UL L 129 I, 17.5.2019, str. 1.

(5)  UL L 246, 30.7.2020, str. 4.


Top