EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0731(04)

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in ki so uvrščeni na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128 2020/C 251/05

OJ C 251, 31.7.2020, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/8


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in ki so uvrščeni na seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128

(2020/C 251/05)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (1) opozarjamo na naslednje:

Pravno podlago za ta postopek obdelave predstavljata Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP (2), kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132 (3), in Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 (4), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128 (5).

Upravljavec tega postopka obdelave je Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor RELEX (zunanje zadeve, širitev, civilna zaščita) generalnega sekretariata Sveta, oddelek, pristojen za postopek obdelave, pa je RELEX.1.C, katerega naslov je:

Council of the European Union (Svet Evropske unije)

General Secretariat (Generalni sekretariat)

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je vzpostavitev in posodobitev seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem 2001/931/SZVP, kot je bilo posodobljeno s Sklepom (SZVP) 2020/1132, in Uredbo (ES) št. 2580/2001, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1128.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v Skupnem stališču 2001/931/SZVP in Uredbi (ES) št. 2580/2001.

Zbrani osebni podatki vključujejo podatke, potrebne za pravilno identifikacijo zadevne osebe, utemeljitev in katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko posredujejo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 25 Uredbe (EU) 2018/1725 bo na uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot so pravica dostopa ter pravica do popravka ali do ugovora, odgovorjeno v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Osebni podatki se bodo hranili pet let od dne, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, ali ko se bo veljavnost ukrepa iztekla, ali za čas trajanja sojenja, če se je to začelo.

Brez poseganja v katero koli pravno, upravno ali izvensodno sredstvo lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.


(1)  UL L 295, 21.11.2018, str. 39.

(2)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(3)  UL L 247, 31.7.2020, str. 18.

(4)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(5)  UL L 247, 31.7.2020, str. 1.


Top