EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XG0731(03)

Obvestilo osebam, skupinam in subjektom, ki so uvrščeni na seznam in za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128 2020/C 251/04

ST/9320/2020/INIT

OJ C 251, 31.7.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/7


Obvestilo osebam, skupinam in subjektom, ki so uvrščeni na seznam in za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, kot je bilo posodobljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1132, ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1128

(2020/C 251/04)

Navedene osebe, skupine in subjekte s seznama iz Sklepa Sveta (SZVP) 2020/1132 (1) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2020/1128 (2) opozarjamo na naslednje:

Svet Evropske unije je ugotovil, da so razlogi za uvrstitev oseb, skupin in subjektov na zadevni seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP (3) z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu ter člen 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 (4) z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu, še vedno veljavni. Zato je sklenil te osebe, skupine in subjekte obdržati na zadevnem seznamu.

V Uredbi (ES) št. 2580/2001 je določeno, da se zamrznejo vsa denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo zadevnim osebam, skupinam in subjektom, ter da se tem osebam, skupinam in subjektom ne dajo v razpolaganje, bodisi neposredno ali posredno, nobena denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri.

Zadevne osebe, skupine in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na seznamu iz Priloge k navedeni uredbi, zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali določena plačila v skladu s členom 5(2) navedene uredbe.

Zadevne osebe, skupine in subjekti lahko Svetu pošljejo prošnjo za pridobitev utemeljitve, na podlagi katere ostajajo na zadevnem seznamu (če jim ta utemeljitev še ne bi bila posredovana). Takšna prošnja se pošlje na naslednji naslov:

Svet Evropske unije/Council of the European Union) (Za: Delovno skupino COMET – uvrstitve na seznam/Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Zadevne osebe, skupine in subjekti lahko Svetu na navedeni naslov kadar koli pošljejo prošnjo za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na seznam in odločitve, da na njem ostanejo; prošnji naj priložijo morebitna ustrezna dokazila. Te prošnje bodo obravnavane, ko bodo prejete. V zvezi s tem zadevne osebe, skupine in subjekte opozarjamo, da Svet seznam redno pregleduje v skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Da bi bile morebitne prošnje lahko obravnavane že pri naslednjem pregledu, jih je treba predložiti do 1. oktobra 2020.

Zadevne osebe, skupine in subjekte obenem opozarjamo, da lahko v skladu s pogoji iz četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije uvrstitev na seznam izpodbijajo pri Splošnem sodišču Evropske unije.


(1)  UL L 247, 31.7.2020, str. 18.

(2)  UL L 247, 31.7.2020, str. 1.

(3)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(4)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.


Top