EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0212(03)

Obvestilo o spremembi obvestila o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta2020/C 48/11

C/2020/631

OJ C 48, 12.2.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 48/18


Obvestilo o spremembi obvestila o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

(2020/C 48/11)

Komisija je 7. junija 2019 objavila obvestilo o začetku protisubvencijske preiskave v zvezi z uvozom izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta (1) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo z dne 7. junija 2019). V točki 3 obvestila z dne 7. junija 2019 si Komisija izrecno pridržuje pravico do preiskave drugih zadevnih subvencij, ki bi jih odkrila med potekom preiskave. Komisija je med preiskavo našla dodatne dokaze o zadevnih subvencijah, ki niso bili vključeni v navedeno obvestilo. Zato Komisija v skladu s členom 10(7) Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) meni, da je upravičeno te subvencije vključiti v obseg sedanje preiskave ter ustrezno spremeniti obvestilo z dne 7. junija 2019. Dodatne informacije so na voljo v obvestilu k spisu, ki je na vpogled zainteresiranim stranem.

1.   Dodatne subvencije v preiskavi

V zadevnem delu točke 3 obvestila z dne 7. junija 2019 je navedeno:

„Poleg subvencij, ki jih neposredno dodeljuje egiptovska vlada, pritožnik nadalje trdi, da so proizvajalci izdelka v preiskavi iz Egipta prav tako deležni ugodnosti subvencij, ki jih neposredno dodeli egiptovska vlada ali se dodelijo prek egiptovskih subjektov v okviru sodelovanja med Egiptom in Ljudsko republiko Kitajsko za spodbujanje naložb v posebno ekonomsko cono (območje gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med Kitajsko in Egiptom v Suezu). Pritožba vsebuje dokaze o sporazumih o sodelovanju med kitajsko in egiptovsko vlado ter o posojilih kitajskih subjektov, ki so v državni lasti ali pod državnim nadzorom, egiptovskim bankam v državni lasti. Glede na cilje teh sporazumov in posojil pritožnik trdi, da takšna posojila koristijo proizvajalcu izvozniku v Egiptu, ki je v kitajski lasti.

Pritožnik nadalje trdi, da so navedeni ukrepi subvencije, ker vključujejo finančni prispevek egiptovske vlade (vključno z javnimi organi) ter dodeljujejo ugodnosti proizvajalcem izvoznikom izdelka v preiskavi. Ukrepi naj bi bili omejeni na nekatere družbe, industrije ali skupino podjetij in/ali pogojeni z opravljenim izvozom, zaradi česar so specifični in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi. Na podlagi tega se zdi, da so domnevni zneski subvencij za Egipt znatni.“

Preiskava je razkrila dodatne dokaze v zvezi s finančnimi tokovi, povezanimi s preferenčnimi posojilnimi politikami, ki niso bili navedeni v točki 3 obvestila z dne 7. junija 2019. Komisija je med preiskavo ugotovila, da so bila poleg posojil, za katera je bilo v pritožbi navedeno, da so bila izplačana proizvajalcem izvoznikom prek egiptovskih državnih bank, odobrena tudi posojila kitajskih subjektov, ki so v lasti države ali pod njenim nadzorom, in sicer neposredno edinemu proizvajalcu izvozniku v Egiptu in posredno njegovim povezanim podjetjem s sedežem v Ljudski republiki Kitajski. Ker je to preferenčno financiranje mogoče pripisati egiptovski vladi, mora Komisija v tekočih postopkih to tudi preiskati.

Preiskava je pokazala tudi, da je sodelovanje med egiptovsko vlado in vlado Ljudske republike Kitajske morda vplivalo na druge subvencijske prakse, poleg prenosa sredstev prek preferenčnih posojil (kot je zagotavljanje zemljišč za plačilo, ki je nižje od primernega). Komisija bo v tej preiskavi to nadalje preučila.

Zato se v skladu s členom 10(7) osnovne uredbe v obvestilu z dne 7. junija 2019 doda naslednje besedilo takoj za zgoraj navedenim besedilom:

„Komisija je tekom preiskave odkrila dodatne dokaze o preferenčnih posojilnih politikah s strani kitajskih subjektov, ki so v lasti države ali pod njenim nadzorom, in ki so posojila odobrili tako neposredno podjetju Jushi Egypt kot posredno prek matičnega podjetja Jushi Egypt v Ljudski republiki Kitajski.

V zvezi s temi posojili je Komisija odkrila dokaze, da gre za finančni prispevek, ki ga je mogoče pripisati egiptovski vladi in zagotavlja ugodnosti proizvajalcu izvozniku izdelka v preiskavi. Ukrepi se zdijo omejeni na nekatera podjetja, industrije ali skupino podjetij in/ali pogojeni z opravljenim izvozom, zaradi česar so specifični in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi. Zneski teh posojil kažejo, da je šlo za znatno subvencioniranje.

Komisija je med preiskavo odkrila tudi druge elemente sodelovanja med Egiptom in Ljudsko republiko Kitajsko, ki bi lahko bili pomembni za preučitev drugih subvencijskih praks, kot je zagotavljanje zemljišč za plačilo, ki je nižje od primernega.“

2.   Postopkovna vprašanja

2.1   Postopek za ugotavljanje subvencioniranja: proizvajalci - izvozniki

V skladu s členom 10(7) osnovne uredbe so vse zainteresirane strani, ki jih zadeva vključitev teh subvencij v obseg preiskave (vključno z vlado Ljudske republike Kitajske), pozvane, da izrazijo svoja stališča v pisni obliki, predložijo informacije in podporne dokaze v zvezi s temi subvencijami. Zaradi omejenega obsega preiskave novih subvencij morajo pripombe na te subvencije v okviru tekoče protisubvencijske preiskave prispeti na Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s temi novimi subvencijami, zahtevala dodatne informacije od egiptovskih organov in organov Ljudske republike Kitajske ter od podjetja Jushi Egypt in njegovih povezanih podjetij v Ljudski republiki Kitajski. Organi in podjetja morajo na to zahtevo odgovoriti v 15 dneh od datuma objave tega obvestila. Izvod teh zahtev je na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem.

Povzetek glavnih elementov v zvezi s temi subvencijami je mogoče najti v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem.

Egiptovska vlada je bila povabljena na posvetovanja.

2.2   Obravnave

V skladu s členom 10(12) osnovne uredbe lahko vse zainteresirane strani zaprosijo za zaslišanje pred Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Časovni okvir za zaslišanja iz oddelka 5.7 obvestila z dne 7. junija 2019 se za to preiskavo še vedno uporablja.

2.3   Druga postopkovna vprašanja

Druga postopkovna pravila, navedena v oddelkih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 obvestila z dne 7. junija 2019, se za to preiskavo še naprej uporabljajo po potrebi.


(1)  UL C 192, 7.6.2019, str. 30.

(2)  Uredba (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 55).


Top