EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/181/02

Razpis za zbiranje predlogov – GR/002/19 – Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in škodi, ki nastane zaradi ponarejanja in piratstva

OJ C 181, 27.5.2019, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 181/2


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV

GR/002/19

Podpora za dejavnosti ozaveščanja o pomenu intelektualne lastnine in škodi, ki nastane zaradi ponarejanja in piratstva

(2019/C 181/02)

1.   Cilji in opis

Splošni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je ozaveščanje o pomenu in koristih intelektualne lastnine ter o škodi, ki nastane zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine.

Z okrepitvijo vedenja in vključevanjem prednostnih ciljnih skupin v spodbujanje spoštovanja pravic intelektualne lastnine naj bi se navsezadnje spremenilo ravnanje ljudi, tako da bi ti kupovali manj ponaredkov in redkeje prenašali digitalne vsebine iz nezakonitih virov.

Posebni cilji tega razpisa za zbiranje predlogov so:

okrepiti vedenje o pomenu intelektualne lastnine kot orodja za zaščito ustvarjalnosti in inovativnosti, in sicer z zagotavljanjem konkretnih in objektivnih informacij o intelektualni lastnini v tem okviru ter izboljšanjem ozaveščenosti o škodi, ki nastane zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine,

vključiti prednostne ciljne skupine v obravnavo teh vprašanj ob upoštevanju ustreznih možnosti za izboljšave in zlasti tega, kako ciljne skupine pričakujejo, da jim bodo te zadeve predstavljene (nepokroviteljsko, objektivno in nevtralno), da bi se spremenilo ravnanje ter zmanjšala privlačnost ponarejanja in piratstva.

Pričakovani rezultati so:

zagotavljanje kar največjega doseganja opredeljenih ciljnih skupin;

vključevanje zadevnih vplivnežev, kot so blogerji, umetniki ali drugi akterji, kot so učitelji in akademski strokovnjaki, ali multiplikatorjev, kot so mediji, javni organi ali mladinske organizacije, ki lahko ciljne skupine dosežejo z jasno opredeljenim in izmerljivim delovanjem,

zagotovljena trajnost in nadgradljivost rezultatov projekta.

Rezultati dejavnosti se bodo merili s predhodno opredeljenimi ključnimi kazalniki uspešnosti o obsegu in količini (odvisno od narave dejavnosti in uporabljenih poti).

Ciljni projekti po sklopih so:

sklop 1: doseganje otrok in učiteljev/prihodnjih učiteljev prek izobraževalnih dejavnosti v šolskem in zunajšolskem učnem okolju;

sklop 2: doseganje potrošnikov/državljanov, zlasti mladih.

Čezmejne dejavnosti bodo prednostno merilo pri ocenjevanju za sklop 1 in so obvezne za sklop 2. Čezmejni projekti so projekti, ki se izvajajo v vsaj dveh državah članicah.

Ustrezne informacije najdete v Navodilih za prijavitelje, poglavje I – Splošni pregled razpisa za zbiranje predlogov.

2.   Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji, ki se lahko prijavijo na ta razpis, morajo biti:

pravne osebe, javne ali zasebne, na primer:

nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,

javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,

univerza, fundacija, zasebna družba ali televizijski kanal.

Fizične osebe se ne morejo prijaviti za pridobitev nepovratnih sredstev;

registrirani v eni od 28 držav članic in morajo predložiti dokazilo iz svoje države registracije, ki potrjuje, da so pravilno ustanovljeni in registrirani že več kot dve leti.

Upravičeni niso javni subjekti, ki prejemajo finančna sredstva ali podporo urada EUIPO na podlagi drugih finančnih ukrepov, kot so programi sodelovanja, ki so namenjeni uresničevanju enakih ciljev, kot je predvideno s tem razpisom (npr. nacionalni in regionalni uradi za intelektualno lastnino, mednarodne organizacije itd.).

V primeru partnerstev mora vsak subjekt, ki sodeluje pri predlogu, ne glede na svojo vlogo v projektu izpolnjevati merila za upravičenost, ki se uporabljajo zanj, in podpisati pismo o nameri.

Prijavo lahko v imenu vseh udeležencev usklajuje in predloži samo en prijavitelj, in sicer pravni zastopnik organizacije prijaviteljice.

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost izpolnjevati v celotnem obdobju dodelitve nepovratnih sredstev. Če bo Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopilo iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali izstopiti iz projekta v skladu z ustreznimi določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev glede odpovedi sporazuma.

Ustrezne informacije najdete v Navodilih za prijavitelje, poglavje II, točka 8.1. Upravičeni prijavitelji.

3.   Upravičeni projekti

Projekt lahko traja (obdobje upravičenosti) največ 12 mesecev od datuma podpisa sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Projekti se morajo izvajati v eni ali več naslednjih državah: 28 državah članicah EU.

En subjekt se lahko prijavi za različne sklope in samodejno prejme nepovratna sredstva za zadevne različne sklope.

Dejavnosti, ki se financirajo na podlagi teh sklopov (seznam ni izčrpen), lahko na primer vključujejo:

dejavnosti medijev in družbenih medijev,

izdelavo in razširjanje avdiovizualnega gradiva ali publikacij,

organizacijo dogodkov, sejmov, razstav ali usposabljanj, ki so del posameznega projekta,

obveščanje in zabavo (razprave, programe za mlade, kvize, videoigre ali glasbene programe itd.),

spletna orodja, dejavnosti, rešitve itd.

Dejavnosti v okviru sklopa 2 morajo potekati v vsaj dveh državah članicah EU.

Naslednje vrste projektov niso upravičene:

projekti, ki vključujejo predvsem (ali le) posamezna sponzorstva za udeležbo ali govorne dejavnosti na delavnicah, seminarjih, konferencah in kongresih ali drugih dogodkih,

projekti, ki vključujejo predvsem (ali le) posamezne štipendije za študij ali tečaje usposabljanja.

Za več podrobnosti glejte poglavje II Navodil za prijavitelje, točka 8.3. Upravičene dejavnosti.

4.   Merila za izključitev in izbiro

Prijavitelji ne smejo biti v položaju, zaradi katerega bi bili izključeni iz udeležbe v postopku in/ali dodelitve sredstev v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Prijavitelji morajo imeti finančno in operativno zmogljivost za izvedbo predlaganih dejavnosti.

Za več podrobnosti glejte poglavje II Navodil za prijavitelje, točka 9 – Merila za izključitev in točka 10 – Merila za izbor.

5.   Merila za dodelitev sredstev

Upravičeni predlogi bodo ocenjeni na podlagi v nadaljevanju opisanih meril (pri čemer je največje možno število točk 100):

 

Minimalni prag

Največje možno število točk

1.

Ustreznost projekta in njegova povezanost s splošnim interesom

25

35

2.

Doseg in vpliv

25

35

3.

Trajnost in metodologija

14

20

4.

Stroškovna učinkovitost

6

10

Skupaj

70

100

Financirali se bodo samo predlogi, ki bodo dobili:

skupno najmanj 70 točk in

vsaj minimalno število točk pri vsakem merilu.

Za več podrobnosti glejte poglavje II Navodil za prijavitelje, točka 11 – Merila za dodelitev.

6.   Proračun

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 1 000 000 EUR.

Finančni prispevek, ki ga zagotovi urad EUIPO, ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov, ki jih predloži prijavitelj, ter mora spadati v okvir naslednjega najvišjega in najnižjega zneska v skladu z dvema razpoložljivima sklopoma:

 

Za sklop 1 – Doseganje otrok in učiteljev/prihodnjih učiteljev prek izobraževalnih dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju (okvirni razpoložljivi proračun: 400 000 EUR):

najnižji znesek: 20 000 EUR

najvišji znesek: 60 000 EUR

 

Za sklop 2 – Doseganje evropskih državljanov in zlasti mladih (okvirni razpoložljivi proračun: 600 000 EUR):

najnižji znesek: 40 000 EUR

najvišji znesek: 90 000 EUR

Urad EUIPO si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

Ustrezne informacije najdete v Navodilih za prijavitelje, poglavje I, točka 6. Proračun.

7.   Rok za oddajo prijav

Prijavna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Prijave je treba poslati uradu EUIPO na spletnem obrazcu prijave (e-obrazec) najpozneje do 2. julija 2019 do 13.00 (po lokalnem času).

Drugi načini predložitve prijave niso sprejemljivi.

Prijavitelji morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni v e-obrazcu.

Prijave, ki ne bodo vključevale vseh zahtevanih prilog in ne bodo predložene do roka, se ne bodo upoštevale.

Za več podrobnosti glejte Navodila za prijavitelje, poglavje IV – Postopek za predložitev predlogov.

8.   Podrobnejše informacije

Podrobne zahteve tega razpisa za zbiranje predlogov so na voljo v navodilih za prijavitelje na spletnem naslovu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants.

Prijave morajo biti izpolnjene v skladu z vsemi navodili in predložene na za to predvidenih obrazcih.

9.   Kontakt

Za več informacij pišite na elektronski naslov: grants@euipo.europa.eu.


(1)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.


Top