EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/281/07

Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A01/2018 – Evropska solidarnostna enota

OJ C 281, 10.8.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 281/20


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2018 – EAC/A01/2018

Evropska solidarnostna enota

(2018/C 281/07)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov je odvisen od sprejetja predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (1) s strani zakonodajnega organa brez bistvenih sprememb ter od pozitivnega mnenja ali odsotnosti mnenja odbora, omenjenega v osnovnem aktu, o letnem programu dela 2018 za izvajanje evropske solidarnostne enote.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

prostovoljska partnerstva,

prostovoljske projekte,

prostovoljske skupine na prednostnih področjih,

pripravništva in zaposlitve,

solidarnostne projekte,

znak kakovosti.

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države:

28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih evropske solidarnostne enote.

V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz:

držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške,

držav kandidatk za vstop v EU: Turčije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,

partnerskih držav.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti (European Solidarity Corps Guide).

Za prijavitelje iz Velike Britanije: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

4.   Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun, namenjen za ta razpis za zbiranje predlogov, je ocenjen na 44 241 725 EUR.

Skupni proračun, namenjen za razpis za zbiranje predlogov, in njegova porazdelitev sta okvirna in temeljita na:

sredstvih v višini 30 339 725 EUR za program evropske solidarnostne enote za leto 2018;

dodatnih zneskih iz drugih programov EU, ki prispevajo k solidarnostnim aktivnostim:

11 102 000 EUR iz Evropskega socialnega sklada,

1 800 000 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,

1 000 000 EUR iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Skupni proračun je odvisen od sprejetja letnih programov dela 2018 za Evropski socialni sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Zato naj potencialni prijavitelji glede razpoložljivega proračuna za posamezne ukrepe, ki jih zajema ta razpis, redno spremljajo spletišče [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps] za morebitne popravke tega razpisa za zbiranje predlogov.

5.   Rok za vložitev vlog

Vsi roki za vložitev vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Prostovoljska partnerstva

16. oktober 2018

Prostovoljski projekti

16. oktober 2018

Prostovoljske skupine na prednostnih področjih

18. februar 2019

Pripravništva in zaposlitve

16. oktober 2018

Solidarnostni projekti

16. oktober 2018

Vloge za znak kakovosti se lahko vložijo kadar koli po objavi razpisa.

Za podrobna navodila za vložitev vlog glej vodnik po evropski solidarnostni enoti.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi področji, so na voljo v vodniku po evropski solidarnostni enoti na naslovu:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Vodnik po evropski solidarnostni enoti je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov in v njem navedeni pogoji za sodelovanje in financiranje se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  COM(2017) 262, 30.5.2017.


Top