EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0082

Zadeva C-82/17 P: Pritožba, ki so jo TestBio Tech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV vložili 14. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Komisija

OJ C 129, 24.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 129/6


Pritožba, ki so jo TestBio Tech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV vložili 14. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Komisija

(Zadeva C-82/17 P)

(2017/C 129/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: TestBio Tech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV (zastopnika: K. Smith, QC, J. Stevenson, barrister)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, European Food Safety Authority, Monsanto Europe, Monsanto Company

Predlog

Pritožniki Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Razveljavi točki 1 in 2 izreka sodbe,

spremeni sodbo tako, da za nične razglasi sklepe Komisije, kot je bilo predlagano pri Splošnem sodišču, ali, podredno, vrne zadevo Splošnemu sodišču v ponovno celotno obravnavanje. Z odločitvijo o tem bo ugotovljeno, kateri pritožbeni razlogi so utemeljeni,

Komisiji naloži plačilo stroškov pritožnikov in

odredi druge ukrepe, za katere meni, da so potrebni.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki predlagajo Sodišču, naj razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. decembra 2016, Testbiotech in drugi/Komisija (T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736) (v nadaljevanju: sodba), ki je bila pritožnikom vročena 19. decembra 2016. V sodbi je Splošno sodišče zavrnilo tožbo pritožnikov, ki so predlagali razglasitev ničnosti treh vsebinsko enakih sklepov Evropske komisije, naslovljenih na pritožnike. V teh sklepih je bilo namreč ugotovljeno, da so njihovi ugovori glede Sklepa 2012/347 (1) o odobritvi dajanja na trg v skladu z Uredbo 1829/2003 (2) o gensko spremenjenih organizmih in krmi (v nadaljevanju: Uredba GSO), dani družbi Monsanto Europe SA za njeno gensko spremenjeno sojo „MON 87701 x MON 89788“ (v nadaljevanju: soja), niso bili ustrezno utemeljeni. V nadaljevanju bodo ti sklepi navedeni kot „sklepi Komisije“.

Splošno sodišče je pri zavrnitvi pritožnikovih zahtevkov glede sklepov Komisije, če se povzame, napačno uporabilo pravo:

a)

ker je ugotovilo, da so nedopustni nekateri deli ničnostnih tožb pritožnikov z obrazložitvijo, da zahteve za ponovno obravnavo, vložene na podlagi člena 10 aarhuške uredbe (3), niso vključevale vseh natančnih podrobnosti ali pojasnil, ki so bile predložene v utemeljitev pritožbe pri Splošnem sodišču, ali/in da druge procesne predpostavke niso bile izpolnjene.

b)

ker je za nevladne organizacije (v nadaljevanju: NGO) uporabilo nepravilno in nemogoče dokazno breme, ko za okolje vložijo pravna sredstva na podlagi členov 10 in 12 aarhaške uredbe.

c)

ker ni štelo, da zaradi Smernic, ki jih je v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi sprejela EFSA, obstaja legitimno pričakovanje, da bodo upoštevane.

d)

ker je odločilo, da dvodelne presoje varnosti, ki jo Uredba GSO (in Smernice EFSA) zahteva, ni treba izvršiti. Namesto tega bi lahko za izpolnitev obveznosti iz Uredbe GSO bilo dovolj (in je bilo), da se izvrši zgolj prvi del, to je primerjava med gensko spremenjeno poljščino in referenčnimi proizvodi.

e)

ker se je oprlo na Uredbo (ES) št. 396/2005 (4) (v nadaljevanju: Uredba o pesticidih), ko je zavrnilo nekatere dele očitka pritožnikov, da morebitna strupenost soje ni bila ustrezno preverjena in da se po odobritvi ni spremljalo posledic v zvezi s sojo.


(1)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 28. junija 2012 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2012, L 171, str. . 13).

(2)  Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 32, str. 432).

(3)  Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL 2006, L 264, str. 13).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL 2005, L 70, str. 1).


Top