EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0206(01)

Sklep Komisije z dne 5. februarja 2016 o imenovanju nekaterih članov Znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta

OJ C 47, 6.2.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

6.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 47/4


SKLEP KOMISIJE

z dne 5. februarja 2016

o imenovanju nekaterih članov Znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta

(2016/C 47/04)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (1), ter zlasti člena 7(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je s Sklepom C(2013) 8915 (2) (kakor je bil pozneje spremenjen s Sklepom C(2015) 788 (3)) ustanovila Evropski raziskovalni svet (v nadaljnjem besedilu: ERC) za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, in sicer za izvajanje ukrepov iz dela I „Odlična znanost“ v okviru posebnega cilja „Evropski raziskovalni svet (ERC)“ iz člena 3(1)(a) Sklepa 2013/743/EU.

(2)

ERC sestavljata neodvisen Znanstveni svet iz člena 7 Sklepa 2013/743/EU in posebna izvedbena struktura iz člena 8 navedenega sklepa.

(3)

V skladu s členom 2(1) Sklepa C(2013) 8915 je Znanstveni svet sestavljen iz predsednika ERC in 21 članov.

(4)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 7(1) Sklepa 2013/743/EU so člani Znanstvenega sveta imenovani za največ štiri leta z možnostjo enkratnega podaljšanja. Člani bi morali biti imenovani tako, da se zagotovi neprekinjeno delovanje Znanstvenega sveta.

(5)

Mandat nekaterih članov Znanstvenega sveta se je iztekel 31. decembra 2015, zato je treba obnoviti članstvo v Znanstvenem svetu.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) Sklepa 2013/743/EU člane Znanstvenega sveta imenuje Komisija po neodvisnem in preglednem postopku za imenovanje, o katerem se dogovori z Znanstvenim svetom ter ki vključuje posvetovanje z znanstveno skupnostjo in poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. V ta namen je bil ustanovljen stalni odbor za imenovanje prihodnjih članov Znanstvenega sveta. Stalni odbor za imenovanje je Komisiji dal priporočila v zvezi z nadomestitvijo članov Znanstvenega sveta, ki so bila sprejeta –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Profesor Sir Christopher CLARK je imenovan za člana Znanstvenega sveta ERC v prvem mandatu, ki se izteče 31. decembra 2019.

Profesorica Barbara ROMANOWICZ je imenovana za članico Znanstvenega sveta ERC v prvem mandatu, ki se izteče 31. decembra 2019.

Člen 2

Člani Znanstvenega sveta ERC so navedeni v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2016.

V Bruslju, 5. februarja 2016

Za Komisijo

Carlos MOEDAS

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 965.

(2)  Sklep Komisije C(2013) 8915 z dne 12. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (UL C 373, 20.12.2013, str. 23).

(3)  Sklep Komisije C(2015) 788 z dne 17. februarja 2015 o spremembi Sklepa C(2013) 8915 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (UL C 58, 18.2.2015, str. 3).


PRILOGA

Člani Znanstvenega sveta ERC

Ime in ustanova

Konec mandata

Klaus BOCK, Danska nacionalna fundacija za raziskave

31. december 2016

Margaret BUCKINGHAM, Institut Pasteur, Pariz

30. junij 2019

Christopher CLARK, Univerza v Cambridgeu

31. december 2019

Athene DONALD, Univerza v Cambridgeu

31. december 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rim

31. december 2016

Nuria Sebastian GALLES, Univerza Pompeu Fabra, Barcelona

31. december 2016

Michael KRAMER, Inštitut Maxa Plancka za radioastronomijo, Bonn

30. junij 2019

Tomas JUNGWIRTH, Akademija znanosti Češke republike

31. december 2018

Matthias KLEINER, Tehnična univerza v Dortmundu

31. december 2016

Éva KONDOROSI, Madžarska akademija znanosti

31. december 2016

Barbara ROMANOWICZ, Seizmološki laboratorij v Berkeleyu

31. december 2019

Mart SAARMA, Univerza v Helsinkih

31. december 2016

Nils Christian STENSETH, Univerza v Oslu

31. december 2017

Martin STOKHOF, Univerza v Amsterdamu

31. december 2017

Janet THORNTON, Evropski inštitut za bioinformatiko pri Evropskem laboratoriju za molekularno biologijo

31. december 2018

Isabelle VERNOS, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Barcelona

30. junij 2019

Reinhilde VEUGELERS, Katoliška univerza v Leuvnu

31. december 2016

Michel WIEVIORKA, Center za sociološke analize in ukrepanje, Pariz

31. december 2017

Fabio ZWIRNER, Univerza v Padovi

31. december 2018


Top