EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/040/05

Poseben razpis za zbiranje predlogov – EACEA/08/2016 – Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020

OJ C 40, 3.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 40/5


POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/08/2016

Univerzitetna listina Erasmus 2014–2020

(2016/C 40/05)

1.   Uvod

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (1).

2.   Cilji in opis

Univerzitetna listina Erasmus določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus+. Podelitev univerzitetne listine Erasmus je pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vse visokošolske ustanove iz držav, navedenih v nadaljevanju, ki se želijo v okviru programa prijaviti za učno mobilnost posameznikov in/ali sodelovanje na področju inovacij in dobrih praks. Za visokošolske ustanove iz drugih držav ta listina ni potrebna. Okvir kakovosti je ustanovljen s sporazumi med posamičnimi visokošolskimi ustanovami. Listina se podeli za celotno obdobje trajanja programa Erasmus+. Izvajanje listine se bo nadzorovalo. Če visokošolska ustanova krši v listini določena načela in zaveze, ji lahko Evropska komisija listino odvzame.

3.   Upravičenci

Za univerzitetno listino Erasmus lahko zaprosijo visokošolske ustanove s sedežem v eni od naslednjih držav:

države članice Evropske unije,

države EFTA-EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška), nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija.

Nacionalni organi bodo med prijavljenimi visokošolskimi ustanovami (2) določili tiste, ki se štejejo za upravičene do sodelovanja pri učni mobilnosti posameznikov in/ali sodelovanju na področju inovacij in dobrih praks v okviru programa Erasmus+ na svojem ozemlju.

4.   Rok za oddajo vlog in okvirni datum objave rezultatov izbora

Ustrezno izpolnjene spletne prijave je treba poslati prek spleta do 31. marca 2016 do 12. ure (opoldne po bruseljskem času, srednjeevropski čas, CET).

Okvirni datum objave rezultatov izbora je 1. oktober 2016.

5.   Podrobnejše informacije

Informacije o programu Erasmus+ so na voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Vloge morajo biti oddane v skladu s smernicami, ki jih zagotovi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter so na voljo na naslovu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2017_en


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

(2)  „Visokošolska institucija“, kot je opredeljena v členu 2 pravne podlage Erasmus+, pomeni:

(a)

katero koli vrsto visokošolske institucije, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni, ne glede na to, kako se taka institucija imenuje;

(b)

katero koli institucijo, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča poklicno izobraževanje ali usposabljanje na terciarni ravni.


Top