EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0115(01)

Sklep Komisije z dne 14. januarja 2016 o imenovanju štirih članov Evropskega svetovalnega odbora za statistiko

OJ C 12, 15.1.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

15.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 12/2


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. januarja 2016

o imenovanju štirih članov Evropskega svetovalnega odbora za statistiko

(2016/C 12/02)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa št. 234/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega svetovalnega odbora za statistiko in razveljavitvi Sklepa Sveta 91/116/EGS (1) ter zlasti člena 4(1)(a) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svetovalni odbor za statistiko (ESAC) ima 24 članov.

(2)

V skladu s členom 4(1)(a) Sklepa št. 234/2008/ES bi morala Komisija imenovati 12 članov.

(3)

Države članice so Komisiji predložile seznam visoko usposobljenih kandidatov na področju statistike.

(4)

Komisija je s Sklepom Komisije št. 2014/C 138/02 (2) imenovala osem članov ESAC in sestavila rezervni seznam, ki se uporabi v primeru odstopa ali nepričakovane nerazpoložljivosti imenovanega člana.

(5)

Komisija bi morala po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom imenovati preostale štiri člane.

(6)

Pri imenovanju teh štirih članov si Komisija prizadeva zagotoviti, da bodo enakovredno zastopali uporabnike, anketirance in druge deležnike v evropski statistiki.

(7)

Komisija bi morala posodobiti rezervni seznam, ki se uporabi v primeru odstopa ali nepričakovane nerazpoložljivosti imenovanih članov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Naslednje osebe se imenujejo za člane Evropskega svetovalnega odbora za statistiko za obdobje petih let, ki se začne 1. januarja 2016:

 

Ariane KÖNIG,

 

David HAND,

 

Biruta SLOKA,

 

Claudiu HERTELIU.

Člen 2

Naslednje osebe se uvrstijo na rezervni seznam:

 

Ian Philip CASSAR,

 

Marcel RÉMON,

 

Eskil WADENSJÖ,

 

Jan FISCHER.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. januarja 2016

Za Komisijo

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  UL L 73, 15.3.2008, str. 13.

(2)  Sklep Komisije 2014/C 138/02 z dne 5. maja 2014 o imenovanju osmih članov Evropskega svetovalnega odbora za statistiko (UL C 138, 8.5.2014, str. 2).


Top