EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/438/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7889 – Engie/REC/TEN) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/6


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7889 – Engie/REC/TEN)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 438/04)

1.

Komisija je 18. decembra 2015 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji E.CL SA, katerega končno matično podjetje je Engie SA („Engie“, Francija), in Eléctrica Chile SpA, katerega končno matično podjetje je Red Eléctrica Corporación SA („REC“, Španija), z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem Transmisora Eléctrica del Norte SA („TEN“, Čile).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Engie je globalni akter na področju energije in specializirani operater v treh ključnih sektorjih električne energije, zemeljskega plina in energetskih storitev,

REC upravlja nacionalno električno omrežje in sistem za prenos moči v Španiji ter je dejavno tudi v nekaterih državah Južne Amerike,

TEN trenutno ne izvaja nobene dejavnosti na trgu, vendar bo razvil in upravljal električni daljnovod v Čilu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7889 – Engie/REC/TEN se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top