EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/233/07

Razpis za zbiranje predlogov – Inštitut Evropske investicijske banke ponuja finančno pomoč za novo področje programa EIBURS, ki je del njegovega programa za znanje

OJ C 233, 17.7.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/5


Razpis za zbiranje predlogov – Inštitut Evropske investicijske banke ponuja finančno pomoč za novo področje programa EIBURS, ki je del njegovega programa za znanje

(2015/C 233/07)

Inštitut Evropske investicijske banke usmerja večino svojih nepovratnih sredstev za raziskave prek svojega programa za znanje, ki ga sestavljata dve različni shemi financiranja:

EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav (EIB University Research Sponsorship Programme), in

STAREBEI (STAges de REcherche BEI), program za financiranje mladih raziskovalcev, ki sodelujejo v skupnih projektih EIB in univerz.

EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v EU, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS, ki znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta, se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na izbranem področju. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti različne izide, ki bodo predmet pogodbenega razmerja z EIB.

V študijskem letu 2015/2016 je bilo za program EIBURS izbrano novo raziskovalno področje:

Kako so lahko večje organizacije tudi inovativne organizacije?

Namen raziskovalnega projekta je proučiti, kako bi lahko obstoječe organizacije najbolje izkoristile projekte in/ali pobude kot osnovo za uspešne radikalne inovacije, ter nato zasnovati nabor pristopov, splošnih orodij in tehnik v podporo takšnim projektom in pobudam za inovacije.

Mnoge obstoječe organizacije delujejo tako, da učinkovito in varno ponavljajo obstoječe procese ter/ali postopno uvajajo inovacije v obstoječih izdelkih in storitvah. Ker postajajo cikli sprememb vse krajši, se organizacije vedno bolj ozirajo za drugačnimi pristopi, da bi dosegle radikalnejše inovacije ali spremembe.

V študiji naj bi se posvetili vprašanju, kako lahko organizacije s stabilnimi osnovnimi procesi spodbujajo tudi radikalne inovacije in spremembe. Raziskava naj se osredotoči na izvedbo – kako lahko obstoječe organizacije najbolje uresničijo spremembe, ko se zanje odločijo? V okviru študije naj bi prepoznali modele za radikalne inovacije in spremembe v obstoječih organizacijah ter nato v tem okviru predlagali orodja, ki naj bi jih organizacije sprejele za spodbujanje takšnih inovacij.

Raziskovalci naj v prvi fazi pregledajo nabor modelov za radikalne inovacije v obstoječih organizacijah ter na podlagi empiričnih dokazov podajo nasvete za njihovo učinkovito izvedbo.

V drugi fazi naj se posvetijo različnim pristopom k izvedbi, ki sledi sprejetju želene strategije oziroma izida. Proučijo naj:

ali so nekateri pristopi uspešnejši pri doseganju različnih inovativnih izidov,

v kolikšni meri lahko organizacije z vplivanjem na pospeševalne in zaviralne dejavnike obvladujejo želene izide ter kakšna je vloga neobvladljivih zunanjih dejavnikov in naključij.

V analizi je treba upoštevati tudi dejavnike, kot sta kultura podjetja in širše poslovno okolje.

Tretja faza naj bo zasnovana na spoznanjih iz prvih dveh faz, raziskovalci pa naj se osredotočijo na:

razvoj diagnostičnih orodij, namenjenih prepoznavanju najboljših pristopov k izvedbi posameznih vrst inovacij v različnih vrstah podjetij, in

razvoj orodij v podporo inovacijam, s katerimi si lahko organizacija pomaga pri uspešni izvedbi različnih modelov za inovacije.

Projekt lahko zajema tudi dodatne dejavnosti, ki so po mnenju univerzitetnega središča pomembne za uspešno izvedbo raziskave in razširjanje njenih rezultatov, med drugim:

organizacijo seminarjev in drugih dejavnosti, namenjenih razširjanju rezultatov,

oblikovanje podatkovnih zbirk ter

ankete.

Rok za oddajo predlogov v angleščini ali francoščini je 30. september 2015 do 24:00 (CET). Predlogi, oddani po tem roku, ne bodo upoštevani. Predloge pošljite na e-poštni naslov:

institute@eib.org

Več informacij o izbirnem postopku EIBURS in Inštitutu EIB je objavljenih na: http://institute.eib.org/


Top