EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0711(01)

Sklep Komisije z dne 10. julija 2015 o imenovanju nekaterih članov Znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta

OJ C 227, 11.7.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

11.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 227/2


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. julija 2015

o imenovanju nekaterih članov Znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta

(2015/C 227/02)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/743/EU z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES (1) ter zlasti člena 7(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je s Sklepom C(2013) 8915 (2) (kakor je bil pozneje spremenjen s Sklepom C(2015) 58 (3)) ustanovila Evropski raziskovalni svet (v nadaljnjem besedilu: ERC) za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, in sicer za izvajanje ukrepov iz dela I „Odlična znanost“ v okviru posebnega cilja „Evropski raziskovalni svet (ERC)“ iz člena 3(1)(a) Sklepa 2013/743/EU.

(2)

ERC sestavljata neodvisen Znanstveni svet iz člena 7 Sklepa 2013/743/EU in posebna izvedbena struktura iz člena 8 navedenega sklepa.

(3)

V skladu s členom 2(1) Sklepa C(2013) 8915 je Znanstveni svet sestavljen iz predsednika ERC in 21 drugih članov.

(4)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 7(1) Sklepa 2013/743/EU so člani Znanstvenega sveta imenovani za štiri leta z možnostjo enkratnega podaljšanja. Člani bi morali biti imenovani tako, da se zagotovi neprekinjeno delovanje Znanstvenega sveta.

(5)

Mandat nekaterih članov Znanstvenega sveta se je iztekel 31. decembra 2014, zato je treba obnoviti članstvo v Znanstvenem svetu.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) Sklepa 2013/743/EU člane Znanstvenega sveta imenuje Komisija po neodvisnem in preglednem postopku za imenovanje, o katerem se dogovori z Znanstvenim svetom ter ki vključuje posvetovanje z znanstveno skupnostjo in poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. V ta namen je bil ustanovljen stalni odbor za imenovanje prihodnjih članov Znanstvenega sveta. Stalni odbor za imenovanje je Komisiji dal priporočila v zvezi z nadomestitvijo in ponovnim imenovanjem članov Znanstvenega sveta, ki so bila sprejeta –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Isabelle Vernos je imenovana za članico Znanstvenega sveta ERC v drugem mandatu, ki se izteče 30. junija 2019.

Margaret Buckingham je imenovana za članico Znanstvenega sveta ERC v prvem mandatu, ki se izteče 30. junija 2019.

Michael Kramer je imenovan za člana Znanstvenega sveta ERC v prvem mandatu, ki se izteče 30. junija 2019.

Micali Silvio je imenovan za člana Znanstvenega sveta ERC v prvem mandatu, ki se izteče 30. junija 2019.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. julija 2015.

V Bruslju, 10. julija 2015

Za Komisijo

Carlos MOEDAS

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 965.

(2)  Sklep Komisije C(2013) 8915 z dne 12. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (UL C 373, 20.12.2013, str. 23).

(3)  Sklep Komisije C(2015) 58 z dne 17. februarja 2015 o spremembi Sklepa Komisije C(2013) 8915 o ustanovitvi Evropskega raziskovalnega sveta (UL C 58, 18.2.2015, str. 3).


Top