EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0528(01)

Informacije, ki jih zagotovi Komisija v skladu s členom 11 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe – Statistika glede tehničnih predpisov, priglašenih leta 2014 v skladu s postopkom iz Direktive 98/34/ES

OJ C 174, 28.5.2015, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 174/2


Informacije, ki jih zagotovi Komisija v skladu s členom 11 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (1)

Statistika glede tehničnih predpisov, priglašenih leta 2014 v skladu s postopkom iz Direktive 98/34/ES

(2015/C 174/02)

I.   Vrste odzivov, poslanih državam članicam EU glede osnutkov, ki jih je priglasila vsaka od njih

Država članica

Število priglasitev

Pripombe (2)

Podrobna mnenja (3)

Predlogi za akte Skupnosti

 

 

Država članica

Komisija

Efta (4) TR (5)

Država članica

Komisija

9.3 (6)

9.4 (7)

Belgija

20

4

5

0

0

2

0

0

Bolgarija

6

2

0

0

1

1

0

0

Češka republika

26

4

4

0

1

0

0

0

Danska

29

1

7

0

1

3

0

0

Nemčija

50

2

6

0

2

5

0

0

Estonija

18

4

9

0

0

0

0

0

Irska

6

2

3

0

11

1

0

0

Grčija

7

1

3

0

0

0

0

0

Španija

21

4

12

0

0

3

0

0

Francija

49

5

15

0

4

5

0

0

Hrvaška

10

6

3

0

4

1

0

0

Italija

29

13

10

0

4

4

0

0

Ciper

14

1

6

0

0

2

0

0

Latvija

4

0

3

0

0

2

0

0

Litva

15

9

10

0

6

7

0

0

Luksemburg

2

1

0

0

0

0

0

0

Madžarska

24

3

15

0

7

5

0

0

Malta

5

1

4

0

0

1

0

0

Nizozemska

59

5

11

0

2

0

0

0

Avstrija

38

3

11

0

0

2

0

0

Poljska

25

4

5

0

4

3

0

0

Portugalska

7

1

5

0

1

2

0

0

Romunija

24

14

13

0

0

3

0

0

Slovenija

8

3

1

0

1

2

0

0

Slovaška

23

2

8

0

1

2

0

0

Finska

34

3

3

0

4

1

0

0

Švedska

38

5

6

0

0

1

0

0

Združeno kraljestvo

64

5

9

0

12

4

0

0

Skupaj EU

655

108

187

0

66

62

0

0


II.   Razčlenitev osnutkov, ki so jih priglasile države članice EU, po sektorjih

Sektor

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

HR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Skupaj

Gradbeništvo

4

4

0

2

3

20

2

0

0

2

8

1

9

0

2

0

3

0

12

16

5

0

2

1

5

12

8

22

143

Kmetijstvo, ribištvo in hrana

2

1

2

2

4

2

1

1

1

4

17

4

8

1

8

0

7

4

21

2

2

4

3

3

4

4

7

8

127

Kemijski proizvodi

2

0

0

0

1

0

4

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

14

2

2

31

Farmacevtski proizvodi

1

0

2

0

0

2

0

1

0

0

4

0

0

1

1

0

5

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

2

23

Oprema za dom in prosti čas

4

0

1

3

0

1

1

2

1

9

0

1

0

0

1

0

0

0

1

4

1

1

2

0

0

0

1

2

36

Stroji

1

1

16

4

2

1

2

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

0

3

5

2

0

0

2

1

0

1

1

47

Energija, rude, les

0

0

0

1

1

2

1

1

3

1

0

0

1

0

0

0

0

0

5

4

1

0

1

1

3

0

4

2

32

Okolje, embalaža

1

0

0

2

2

5

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2

1

5

1

8

0

0

0

1

0

3

5

41

Zdravje, medicinska oprema

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

7

Transport

0

0

0

0

8

10

2

0

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

6

2

1

0

0

0

0

0

9

4

48

Telekomunikacije

3

0

0

0

4

4

2

0

0

4

1

0

0

0

1

1

0

0

3

0

2

2

14

1

0

2

1

7

52

Drugi izdelki

2

0

3

0

1

1

2

1

0

0

8

2

3

1

1

0

4

0

0

2

1

0

0

0

2

0

1

2

37

Storitve informacijske družbe

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

5

0

3

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

7

1

0

1

25

Skupaj po državah članicah

20

6

26

14

29

50

18

6

7

21

49

10

29

4

15

2

24

5

59

38

25

7

24

8

23

34

38

58

649


III.   Pripombe na osnutke, ki so jih priglasile Islandija, Lihtenštajn, Norveška (8) in Švica (9)

Država

Število priglasitev

Pripombe Komisije (10)

Islandija

4

2

Lihtenštajn

0

0

Švica

9

3

Norveška

17

5

Skupaj

30

10


IV.   Razčlenitev projektov, ki so jih priglasili Islandija, Norveška, Lihtenštajn in Švica, po sektorjih

Sektor

Islandija

Lihtenštajn

Norveška

Švica

Skupaj

Kmetijstvo, ribištvo in hrana

1

 

4

1

6

Stroji

 

 

 

3

3

Gradbeništvo

1

 

3

 

4

Transport

1

 

4

 

5

Telekomunikacije

 

 

1

4

5

Drugi izdelki

 

 

1

 

1

Okolje in embalaža

 

 

 

1

1

Igre na srečo

 

 

2

 

2

Farmacevtski proizvodi

1

 

 

 

1

Kemija

 

 

2

 

2

Skupaj po državah

4

0

17

9

30


V.   Tabela, v kateri so navedeni osnutki, ki jih je priglasila Turčija, in pripombe v zvezi s temi osnutki

Turčija

Število priglasitev

Pripombe Komisije

Skupaj

6

2


VI.   Tabela, v kateri je navedena razdelitev projektov, ki jih je priglasila Turčija, glede na sektor

Sektor

Turčija

Gradbeništvo

4

Drugi proizvodi

2

Skupaj

6


VII.   Statistika o postopkih za ugotavljanje kršitev v letu 2014, ki so bili sproženi v skladu s členom 226 Pogodbe ES glede na nacionalne tehnične predpise, sprejete v nasprotju z določbami Direktive 98/34/ES

Država

Število

Poljska

1

Skupaj EU

1


(1)  Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 (UL L 204, 21.7.1998) prečiščuje Direktivo 83/189/EGS, kakor je bila prvotno spremenjena z direktivama 88/182/EGS in 94/10/ES. Direktiva 98/34/ES je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES z dne 20. julija 1998 (UL L 217, 5.8.1998), ki je razširila njeno področje uporabe in vključila storitve informacijske družbe.

(2)  Člen 8(2) Direktive.

(3)  Člen 9(2) Direktive („podrobno mnenje […] da bi lahko predvideni ukrep ustvaril ovire v prostem pretoku storitev ali svobodi ustanavljanja in delovanja dobaviteljev storitev na notranjem trgu“).

(4)  Na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru uporabljajo države članice Efte, ki so pogodbenice tega sporazuma, Direktivo 98/34/ES, ustrezno prilagojeno s točko 1 poglavja XIX Priloge II, in lahko tako izdajajo pripombe na osnutke, ki jih priglasijo države članice Evropske unije. Take pripombe lahko izdaja tudi Švica na podlagi neformalnega sporazuma za izmenjavo informacij na področju tehničnih prepisov.

(5)  Postopek 98/34/ES je bil razširjen na Turčijo v okviru sporazuma o pridružitvi, sklenjenega s to državo (Sporazum o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (UL 217, 29.12.1964, str. 3687/64) ter v okviru Sklepa št. 1/95 in Sklepa št. 2/97 Pridružitvenega sveta ES-Turčija).

(6)  Člen 9(3) Direktive določa, da morajo države članice preložiti sprejetje priglašenega osnutka (razen osnutkov predpisov glede storitev) za dvanajst mesecev od dneva, ko Komisija prejme sporočilo o osnutku, če slednja izjavi, da namerava predlagati ali sprejeti direktivo, uredbo ali sklep v zvezi s to zadevo.

(7)  Člen 9(4) Direktive določa, da morajo države članice odložiti sprejetje priglašenega osnutka za dvanajst mesecev od dneva, ko Komisija prejeme sporočilo o osnutku, če slednja izjavi, da je ugotovila, da se osnutek tehničnega predpisa nanaša na področje, ki je obravnavano v predlogu za direktivo, uredbo ali sklep, predložen Svetu.

(8)  Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (glej opombo 4) določa, da morajo države članice Efte, ki so pogodbenice tega sporazuma, priglasiti osnutke tehničnih predpisov Komisiji.

(9)  Švica posreduje Komisiji svoje osnutke tehničnih predpisov na podlagi neformalnega sporazuma za izmenjavo informacij na področju tehničnih prepisov (glej opombo 4).

(10)  Edina vrsta odziva Evropske unije, ki jo omogoča Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (glej opombi 4 in 7), je možnost predložitve pripomb (člen 8(2) Direktive 98/34/ES, kot je navedeno v točki 1 poglavja XIX Priloge II k temu sporazumu). Enako vrsto odziva lahko Komisija uporabi v zvezi s švicarskimi priglasitvami na podlagi neformalnega sporazuma med Evropsko unijo in Švico (glej opombi 4 in 8).


Top