EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0523(01)

Sklepi Sveta o okrepitvi mladinskega dela zaradi zagotavljanja povezanih družb

OJ C 170, 23.5.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 170/2


Sklepi Sveta o okrepitvi mladinskega dela zaradi zagotavljanja povezanih družb

(2015/C 170/02)

SVET EVROPSKE UNIJE –

OB OPOZARJANJU NA

1.

prenovljeni okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (1), v katerem je poudarjena potreba po podpori razvoju mladinskega dela;

2.

resolucijo Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o mladinskem delu (2);

3.

sklepe Sveta o prispevku kakovostnega mladinskega dela k razvoju, dobrobiti in socialni vključenosti mladih (3);

4.

trenutni delovni načrt EU za mladino za obdobje 2014–2015 (4), v katerem je ena od treh najpomembnejših prednostnih nalog razvoj mladinskega dela ter neformalnega in priložnostnega učenja;

5.

izjavo članov Evropskega sveta po neformalnem srečanju 12. februarja 2015, v kateri so poudarili, da so pobude, ki med drugim zadevajo izobraževanje in socialno vključenost, izredno pomembne za preprečevanje radikalizacije (5);

6.

izjavo, ki so jo ministri EU za izobraževanje sprejeli na neformalnem srečanju 17. marca 2015 v Parizu in v kateri so izpostavili pomen prizadevanj za preprečevanje in reševanje problemov marginalizacije, nestrpnosti, rasizma in radikalizacije ter ohranitev okvira enakih možnosti za vse (6)

JE SEZNANJEN

7.

z delom, ki ga je opravila strokovna skupina o kakovostnih sistemih na področju mladinskega dela v državah članicah EU (7), ustanovljena v okviru delovnega načrta EU za mladino za obdobje 2014–2015, ter s študijo „Delo z mladimi: pomen mladinskega dela v EU“ (8);

POUDARJA, DA

8.

mladinsko delo pomembno prispeva k osebnemu razvoju, vključno s poklicnim razvojem, spodbujanju vrednot socialne vključenosti, kulturne raznolikosti in aktivnega državljanstva ter zagotavljanju vzdušja vzajemnosti na podlagi medsebojnega spoštovanja in strpnosti;

9.

ima lahko mladinsko delo ključno vlogo pri vključevanju vseh mladih iz različnih okolij, tudi tistih, ki so marginalizirani oziroma niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

POUDARJA

10.

pomen nadaljnjega razvoja mladinskega dela v vsej Evropi in nadaljnje krepitve sodelovanja na ravni EU na tem področju;

ZATO OB UPOŠTEVANJU NAČELA SUBSIDIARNOSTI POZIVA DRŽAVE ČLANICE

11.

naj dokažejo, da ostajajo zavezane razvoju ponudbe kakovostnega in strokovnega mladinskega dela, vključno s plačanim osebjem in prostovoljci, in sicer z razvojem podpornih ukrepov na vseh ravneh, med drugim s priložnostmi za izobraževanje in usposabljanje mladinskih delavcev;

12.

izboljšajo dostopnost mladinskega dela, pri čemer naj namenijo pozornost tudi mladim iz starejših skupin (najmanj 18 let) in mladim z manj priložnostmi;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI

13.

vzpostavijo fleksibilen okvir in dialog za vzajemno učenje ter izmenjavo dobrih praks v zvezi s kakovostjo na področju mladinskega dela, zlasti zato, da bi zajeli vse mlade;

14.

še izboljšajo „kakovost“ mladinskega dela s preučitvijo možnosti razvoja kazalnikov, orodij in sistemov kakovosti, ki jih je mogoče uporabiti pri različnih oblikah mladinskega dela v različnih razmerah v državah članicah na vseh ravneh;

15.

spodbujajo priznavanje mladinskega dela z zagotavljanjem prepoznavnosti kvantitativnih in kvalitativnih učinkov ter njegovega vpliva na življenja mladih in povezanost družbe;

16.

preučijo vprašanja v zvezi z znanjem in spretnostmi, pridobljenimi v mladinskem sektorju z neformalnim in priložnostnim učenjem, v okviru morebitnih prihodnjih pregledov in drugih procesov, povezanih s priporočilom Sveta z dne 20. decembra 2012 o priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja in njegovim uspešnim izvajanjem;

POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, NAJ

17.

ob upoštevanju ugotovitev strokovne skupine o kakovostnih sistemih na področju mladinskega dela opravi raziskavo s poudarkom na razvoju osnovnih načel kakovosti za mladinsko delo v Evropi (in navodila za izvajanje). To bi bilo lahko po potrebi referenčno in usmerjevalno orodje za nacionalne storitve in službe na področju mladinskega dela, s čimer bi zagotovili preglednost in kakovost za mlade, tudi na področju mobilnosti;

18.

na podlagi rezultatov zadevnih raziskav in dela strokovne skupine ter dejavnosti v različnih mednarodnih forumih razmisli o pripravi predloga za priporočilo Sveta o mladinskem delu s poudarkom na spodbujanju vključevanja mladih, državljanstva in bolj povezane družbe.


(1)  UL C 311, 19.12.2009, str. 1.

(2)  UL C 327, 4.12.2010, str. 1.

(3)  UL C 168, 14.6.2013, str. 5.

(4)  UL C 183, 14.6.2014, str. 5.

(5)  Neformalno srečanje voditeljev držav ali vlad – Bruselj, 12. februar 2015.

(6)  Izjava o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem.

(7)  Kakovostno delo mladih. Skupni okvir za nadaljnji razvoj mladinskega dela. Poročilo strokovne skupine o kakovostnih sistemih na področju mladinskega dela v državah članicah EU za leto 2015.

(8)  Delo z mladimi: pomen mladinskega dela v EU. ICF GHK, 2014.


Top